Tæt på verden: Tobak og salt dræber millioner

2. maj 2011, 11:38
Rygning og overforbrug af salt dræber millioner hver år. Kampagner kan spare mange liv i verdens fattigste lande. Over 100 forskere taler.

Over 100 af verdens førende forskere er gået sammen for at advare imod sundhedsfarer, der medfører helt urimeligt mange dødsfald. Ved en mindre investering kan 36 millioner liv spares de kommende 10 år. Det er et spørgsmål om at prioritere, hedder det.

Forskerne er samlet stået frem i the amerikanske medicinske tidsskrift The Lancet og endnu en gang påpeget, at tobaksrygning, overforbrug af salt, bedre ernæring og motion samt mindre alkohol er dræbere helt ude af kontrol.

Ved en investering fra verdenssamfundet på ca. 9 milliarder dollars om året kan dødsraten nedsættes med to procent om året og medføre massive forbedringer for millioner og for landes økonomier.

Eksempelvis kan kampagner, der lærer folk at spise mindre salt og ved at få madfabrikanter til at nedsætte saltindhold i deres varer, spare 8,5 millioner menneskeliv på 10 år. Der er ikke tale om at forbyde salt – blot at bruge 15 procent mindre.

Ikke smitsomme sygdomme

Der er tale om velkendte sygdomme som kræft, lunge-lidelser, diabetes og hjertekarsygdomme. Samlet kaldes disse sygdomme NCDs. De smitter ikke, og mange får dem på grund af uklog og uvidende livsførelse som for eksempel at spise alt for meget salt. Andre får dem som følge af forkert ernæring.

At folk i fattige lande får disse sygdomme og ikke bliver behandlet, er med til at blokere for økonomisk stabilitet, lighed for sundhed og reduktion af fattigdom. Uvidenhed, manglende forebyggelse og behandling er årsagen til de mange dødsfald.

[pagebreak]Røgen er værst

Forskerne mener, at det allervigtigste mål må være at bekæmpe tobaksmisbrug, således at verden er tobaksfri i 2040 (WHOs mål). Med fri for tobak menes, at kun fem procent af verdenssamfundets borgere ryger. Nås målet kan over fem millioner tidlige dødsfald undgås.

Det er ikke fordi alle lande er passive eller uvidende om farerne ved tobak. Kina har alle rekorder med røg og har netop forbudt offentlig rygning. Mange kinesere aner dog ikke, at det er farligt at forbruge tobak.

En tredjedel af Kinas befolkning ryger og tabet af menneskeliv på grund af rygning anslås til over en million om året.

FN vil gøre noget særligt

FN afholder til september en særlig konference lige op til generalforsamlingen, som skal tage fat på de ikke-smitsomme sygdomme, eller snarere, hvordan man kan bekæmpe dem i verdens fattige lande.

De ikke smitsomme sygdomme kom i første omgang ikke med i verdenssamfundets ambitiøse mål for forbedring af sundheden  i udviklingslande, de såkaldte årtusindmål 2015. Det vil man forsøge at rette op på til efteråret.

Forskerne anser septembermødet for en usædvanlig god anledning til at samle FNs medlemmer omkring en massiv indsats. Der er behov for lederskab, forebyggelse, behandling, internationalt samarbejde og opfølgning på resultater.

Tæt på verden

To af landets mest erfarne u-landsjournalister, Anne Hyll-Müller og Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.