- De fleste vil nok betragte mig som robust, men man vil nok altid føle sig lidt forkert og kasseret efter en fyring, siger Tina Nielsen. Foto: Cecilie Agertoft / A4 Medier

Tina fyret under fertilitetsbehandling: Nu får hun 12 måneders løn

13. nov 2019, 06:11
43-årige Tina Nielsen blev opsagt, mens hun var i fertilitetsbehandling. Det var et brud på ligebehandlingsloven, så hendes tidligere arbejdsgiver, Topdanmark, har derfor måtte betale et års løn i godtgørelse.

Det er i strid med ligebehandlingsloven at opsige en medarbejder, der er i fertilitetsbehandling. Sådan lød afgørelsen i en voldgiftssag, der blev afgjort i september i år.

Sagens hovedperson var den 43-årige Tina Nielsen fra Kolding, der vandt sagen over sin tidligere arbejdsplads, forsikringsselskabet Topdanmark. Hun fik en godtgørelse på 12 måneders løn.

LÆS OGSÅ: Gråzone om regler for fertilitetsbehandling: Kommuner forskelsbehandler barnløse

Efter 11-års ansættelse blev Tina Nielsen sidste forår sygemeldt, mens hun var ansat i forsikringsselskabets kundecenter i Herning. Efter fire ugers sygemelding blev hun fyret. Topdanmark begrundede afskedigelsen i Tina Nielsens adfærd og arbejdsindsats.

Hendes fagforening Forsikringsforbundet vurderede imidlertid, at afskedigelsen reelt udsprang af hendes ønske om at blive gravid. Men arbejdsgivere må ikke bare fyre en medarbejder, fordi hun er i fertilitetsbehandling. Lønmodtagere i fertilitetsbehandling er ifølge retspraksis sidestillet med gravide.

Men som A4 Arbejdsliv skriver i dag, er der gråzoner, hvad angår lønmodtageres rettigheder, når de går i fertilitetsbehandling.

På et tidspunkt siger min kæreste, 'nu er der gået ti dage, som du har brugt på at græde, og du kan intet huske'. Han sagde, at jeg skulle ringe for at få tid hos lægen, når vi kom hjem.
Tina Nielsen

Afskedigelsen af Tina Nielsen var da heller ikke saglig, vurderede voldgiftsretten, eftersom hendes arbejdsgiver ikke havde givet nogen form for advarsel, før hun blev opsagt. Det eneste, hun havde fået, var en skriftlig påtale i maj 2018. 

I dag ser hun tilbage på et hårdt forløb. Men hun er lettet og glad for, at hun besluttede at stå fast på sin ret.

- Jeg blev blandt andet ramt på min retfærdighedssans. Og jeg var skuffet over at have givet 11 år af mit liv til en arbejdsplads, som ikke havde forståelse for mit fravær, mens jeg gik i fertilitetsbehandling, siger Tina Nielsen til A4 Arbejdsliv.

Følte hun fik straf

Sagen begyndte i februar 2018, da Tina Nielsen og hendes kæreste startede i et privat fertilitetsforløb i Aarhus.

Her skulle hun til undersøgelser og behandlinger fem til syv gange om måneden. Mange gange fik hun nye tider med kort varsel. Hun prioriterede altid at få ydertider eller tider i weekenderne, men det kunne godt være svært, fordi der var mange om buddet.

- Alle vil gerne have den første eller den sidste tid til behandling, så det kunne jeg ikke altid få, fortæller hun.

For at have rene linjer på arbejdspladsen valgte Tina Nielsen fra begyndelsen at være ærlig om sine vanskeligheder ved at blive gravid. Hun mødte opbakning fra både ledelse og kolleger, men efter nogle måneder blev forståelsen fra ledelsen mindre, fortæller hun.

Proceduren i Topdanmarks kundecenter er, at medarbejdere, der indgår i vagtplan og skal have fri til ambulante lægeaftaler, selv finder en afløser, hvilket ikke plejer at skabe problemer.
Maja Korshin, presseansvarlig, Topdanmark

Hendes leder mente, at hun skulle tage vagter på andre tidspunkter, der kunne dække de vagter, hvor hun var til behandling på fertilitetsklinikken.

Tina Nielsen følte, at hun blev straffet, og undrede sig over udmeldingen.

- De fik refunderet mit fravær til højeste dagpengesats på grund af en § 56-aftale, siger hun.

Den aftale betød, at Topdanmark fik refunderet hendes fravær via kommunen, når hun var til behandlinger. En person, der har risiko for sygefravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom, kan indgå en aftale med sin arbejdsgiver og kommunen, der nedsætter arbejdsgiverens udgifter under sygefraværet. Ufrivilligt barnløse kan i nogle tilfælde få en § 56-aftale.

LÆS OGSÅ: Kræftramt dyrlæge får nej til sygedag­penge

Men selvom Tina Nielsen havde fået sådan en aftale, mente ledelsen altså, at hun selv skulle bytte sine vagter med kolleger, fortæller hun. Samtalerne om, hvem der skulle tage vagterne, foregik i det åbne kontor. Og selvom hun var åben om sit ønske om at blive gravid, var det ubehageligt, at alle kunne følge med.

- Det eneste, jeg havde forsøgt, var at møde op de timer, jeg kunne og bidrage til den del af driften, jeg kunne. Det havde været lettere for mig at tage en hel sygedag. Det er bare ikke sådan en person, jeg er, og jeg ville ikke svigte mine kolleger, der var spændt hårdt for i forvejen, forklarer hun.

Arbejdsgiver: Almindeligt selv at finde afløser 

I et skriftligt svar til A4 Arbejdsliv oplyser presseansvarlig i Topdanmark Maja Korshin, at selskabet har mange medarbejdere ansat, som går i fertilitetsbehandling. Hun understreger, at fravær i forbindelse med fertilitetsbehandling er fuldt ud sidestillet med alle andre former for helbredsmæssigt fravær. 

- Proceduren i Topdanmarks kundecenter er, at medarbejdere, der indgår i vagtplan og skal have fri til ambulante lægeaftaler, selv finder en afløser, hvilket ikke plejer at skabe problemer. Dette gælder uanset de helbredsmæssige årsager til lægeaftalerne, skriver Maja Korshin.

Topdanmark har ikke kunnet finde et eneste stykke papir, hvor der står, at hun havde dårlig performance.
Marc Malmbak Stounberg, advokat, Elmer Advokater

I svaret fremgår det også, at Topdanmark ikke har været tilfreds med Tina Nielsens indsats. 

Men den forklaring undrer Marc Malmbak Stounberg, der er advokat hos Elmer Advokater, og har ført sagen for Tina Nielsen. 

- Det var først, da hun sad med opsigelsen i hånden, at hun blev klar over, at hun var meget dårligt performende. Topdanmark har ikke kunnet finde et eneste stykke papir, hvor der står, at hun havde dårlig performance. Tværtimod blev hun rost til MUS-samtaler, siger han.  

Sådan har Topdanmark oplevet sagen

A4 Arbejdsliv har spurgt Topdanmark, hvordan de har oplevet sagen. Maja Korshin, presseansvarlig i Topdanmark, giver i et skriftligt svar denne forklaring.

”Vi må erkende, at vi ikke har givet den nu tidligere medarbejder de fornødne advarsler i forbindelse med hendes afskedigelse, og det er vi kede af. Vi strammer op på vores procedurer, så vi fremadrettet i højere grad sørger for, at dette sker således, at medarbejdere får den fornødne mulighed for at rette op på årsagerne til advarslerne.

Topdanmark har mange medarbejdere ansat, som går i fertilitetsbehandling. Fravær i forbindelse med fertilitetsbehandling er fuldt ud sidestillet med alle andre former for helbredsmæssigt fravær.

Den pågældende medarbejder blev afskediget, fordi hun havde svært ved at leve op til kvalitetskravene for arbejdsindsatsen i kundecenteret og kravene til god adfærd i afdelingen. Topdanmark giver løbende medarbejderne feedback i forhold til deres arbejdsindsats og adfærd. For at leve op til vores ambition om at give kunden den bedste kundeoplevelse har Topdanmark de seneste år sat endnu mere fokus på dette element, og det var i den forbindelse, at ledelsen blev opmærksom på, at den pågældende medarbejder ikke kunne leve op til de førnævnte krav.

Proceduren i Topdanmarks kundecenter er, at medarbejdere, der indgår i vagtplan og skal have fri til ambulante lægeaftaler, selv finder en afløser, hvilket ikke plejer ikke at skabe problemer. Dette gælder uanset de helbredsmæssige årsager til lægeaftalerne”. 

Brød sammen i venteværelse

Det var stressende for Tina Nielsen selv at skulle afsætte vagterne. I forvejen løb hun stærkt, fordi hun forsøgte at nå alle sine opgaver, selvom hun på grund af fertilitetsbehandlingen var færre timer i kundecenteret end normalt. Både fysisk og mentalt var hun påvirket af de mange hormoner, hun fik på grund af behandlingen.

- Jeg følte mig hele tiden bagud. Samtidig havde jeg dårlig samvittighed, når mine kolleger blev pålagt mine vagter og blev mere spændt for. Det gjorde ondt på mig at se. Jeg følte, at jeg skyldte dem noget, og det var selvfølgelig ikke rart, siger hun.

LÆS OGSÅ: Forpagter af ikonisk restaurant fyret: Jeg er knust

Oveni arbejdspresset blev Tina Nielsen måned efter måned skuffet over ikke at blive gravid. De stærke hormoner påvirkede hendes humør, og den manglende forståelse fra ledelsen for fraværet tærede på hendes kræfter. Hver morgen vågnede hun med influenzalignende symptomer.

Tina Nielsen ved, at hun i foråret 2018 var på ferie på Club La Santa på den spanske ø Lanzarote. Men hun husker kun brudstykker fra ferien. Det var under den tur, at hendes kæreste satte foden ned.

- På et tidspunkt siger min kæreste, 'nu er der gået ti dage, som du har brugt på at græde, og du kan intet huske'. Han sagde, at jeg skulle ringe for at få tid hos lægen, når vi kom hjem, forklarer Tina Nielsen.

Det føles som om, at man ikke en gang kan regne med sig selv.
Tina Nielsen

Det gjorde hun. I venteværelset hos lægen fik hun et opkald med beskeden om, at hun igen ikke var blevet gravid og brød sammen.

Lægen mente, at hun var overbelastet og havde brug for ro. Hun blev sygemeldt i fire uger. Da hun efterfølgende forlængede sin sygemelding med yderligere fire uger, blev hun opsagt.

I tvivl om egen dømmekraft

Det blev kulminationen på et forløb, hvor Tina Nielsen havde følt sig så presset, at det påvirkede hendes trivsel og selvopfattelse.

- Hormonerne er hårde ved kroppen. På det mentale plan blev jeg meget hudløs og sårbar. Mine nerver var konstant uden på tøjet. De fleste vil nok betragte mig som robust, men man vil nok altid føle sig lidt forkert og kasseret efter en fyring, siger Tina Nielsen.

LÆS OGSÅ: Tina fyret efter 20 år: "Troede at hele verden brød sammen"

Usikkerheden betød også, at hun kom i tvivl om sin egen dømmekraft.

- Det føles som om, at man ikke engang kan regne med sig selv. Jeg har svinget mellem at tænke, om jeg var for firkantet og stod for meget på min ret, og at tænke, 'nej det vil jeg ikke finde mig i', fortæller hun.

Tina Nielsen er i dag raskmeldt og tvivler ikke længere på, at hun traf det rigtige valg ved at gå op imod sin tidligere arbejdsplads.

Efter mere end et år i fertilitetsbehandling er Tina Nielsen og hendes kæreste stadig ufrivilligt barnløse. De får ikke længere hjælp, men håber stadig, at det en dag lykkes at få et barn.

Hvad er en § 56 aftale?

Når en lønmodtager bliver syg, skal arbejdsgiveren normalt betale sygedagpenge eller løn under sygdommen de første 30 dage af sygefraværet. Det samme gælder, hvis lønmodtageren er fraværende for at deltage i behandling.

Arbejdsgiver kan lave en aftale med lønmodtageren efter sygedagpengelovens § 56 om, at arbejdsgiver kan få udbetalt refusion af sygedagpenge i arbejdsgiverperioden.

Aftalen skal godkendes af kommunen, som udbetaler sygedagpenge til arbejdsgiveren de første 30 dage af sygefraværet. Det er det, der hedder en § 56-aftale.

Siden 2017 har en principafgørelse fra Ankestyrelsen betydet, at fertilitetsbehandling, der ikke er besluttet, når medarbejderen bliver ansat, ikke giver ret til refusion.

Kilde: ast.dk