Tilsyn: Frederiksberg er på kant med loven

18. jul 2012
Arbejdstilsynets langer ud efter velhaverkommunes omgang med sikkerhedsplaner for arbejdsmiljø.

På Frederiksberg tjekker rådhuset kun drypvis de sikkerhedsplaner, som kommunens entreprenører indlevere.

Det erkender afdelingschefen i Frederiksbergs Kommunes Ejendomme, Nicoline Holmblad, over for Avisen.dk.

"Hvis vi generelt har en formodning om, at her samarbejder vi med nogen, som har tjek på deres ting, så går vi ikke ind i deres skurvogn og tjekker den her plan," siger hun.

Dermed bryder kommunen reglerne i arbejdsmiljøloven, fastslår Hasse Mortensen, der er tilsynschef i Arbejdstilsynets center øst.

"Frederiksberg Kommune synes ikke at agere efter lovgivningens krav," påpeger han, og fastslår, at kommunen som større bygherre har ansvaret for, at sikkerhedsplanerne er i orden.

I foråret gik det galt

Kommunens tvivlsomme praksis kommer frem, efter den i foråret blev tildelt et såkaldt straks påbud og en rød smiley efter Arbejdstilsynet besøgte en af kommunens byggepladser.

Her kom det frem, at sikkerhedsplanen indeholdt flere passager, som var kopieret direkte fra arbejdsmiljøloven. Og det stod klart, at der var fare for, at håndværkere på byggepladsen kunne falde flere meter ned første sals højde.

"Den her slags sjusk kan i de værste tilfælde føre til alvorlige ulykker," konstaterer Hasse Mortensen, og påpeger:

"Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal udarbejdes i forhold til hver af de projekter, hvor en sådan plan skal foreligge. Det vil sige de lidt større ting. Og den skal tilpasses den konkrete situation, således at de entreprenører, der skal arbejde på stedet, kan finde mulighederne for at arbejde forebyggende."

Byggechef forsvarer drypvise tjek af sikkerhedsplaner

Trods den aktuelle sag mener ejendomschefen, at man bør have tillid til, at entreprenørerne opfører sig ordentligt.

Sikkerhedsplanerne bliver derfor først kontrolleret, hvis Frederiksberg arbejder sammen med nye entreprenører, eller hvis der er mistanke om problemer.

"Hvis der er noget som på den ene, anden eller tredje måde giver os anledning til at tro, at han ikke lever op til sine forpligtigelser, så forfølger vi den ," påpeger Nicoline Holmblad.

Men den går simpelthen ikke, understreger Arbejdstilsynet.

"Lovgivningen har den intention, at den entreprenør, som skal have sine medarbejde ind på en byggeplads, kan finde muligheder for forebyggelse i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) som er godkendt af bygherre," lyder det fra Hasse Mortensen.

Viceborgmester lover handling

Katrine Lester (S), som er viceborgmester på Frederiksberg, går også imod sin ejendomschef:

"Lovgivningen skal jo overholdes. Så enkelt er det. Generelt bekymrer det mig, at man ikke har mere hånd i hanke med, hvad vores entreprenører opfylder de regler de skal. For vi har også opstillet en række andre krav, eksempelvis skal de have lærlinge. Tjekker man så heller ikke det?"

Hun mener, der omgående skal rettes op på fremgangsmåde i kommunen og det med tilbagevirkende virkning.

"Fremadrettet må vi få indskærpet, at alt det her skal tjekkes. Og så vil jeg bede dem om at gå tilbage og se, om det her er en enkelt svale, der er gået galt. Eller om det her har været en generel praksis i forhold til de mange byggeri, vi har haft på Frederiksberg," siger Katrine Lester.