Tilsyn anklages: Har svigtet 10.000 brandmænd

8. dec 2012, 06:00
Arbejdstilsynet kan ikke redegøre for et eneste besøg under øvelser eller brandslukning. Massevis af brandmænd er blevet skadet under øvelser og forsøg.

Brandmænd, der kollapser under øvelser, og knuser deres knogler, fordi ingen sikrer øvelsesanlægget. Brandmænd, der får kroniske helbredsproblemer, fordi de bliver brugt til at teste nyt udstyr.

Læg dertil en alarmerende høj forekomst af kræfttilfælde blandt landets over 10.000 brandmænd, som ingen nogensinde har advaret dem om.

Jobbet som brandmand er farligt. Men nu viser det sig, at ingen myndighed holder øje med brandmændenes sikkerhed på øvelser eller under brandslukning.

Arbejdstilsynets fører nemlig kun tilsyn hjemme fra brandstationerne. Den oplysning møder skarp kritik fra de fagforbund, der organiserer brandfolk.

”Det er jo indlysende galt. Man reducerer Arbejdstilsynets indsats til rent skrivebordsarbejde,” siger FOAs formand Dennis Kristensen.

Også 3F langer ud efter Arbejdstilsynet.

”Det er meget kritisabelt. Brandslukning er anerkendt som ’farligt arbejde’. Hvis myndighederne ikke kommer forbi eller laver tilsyn, når det gælder, så går det galt,” siger Kjeld Jensen, arbejdsmiljø- og sikkerhedskonsulent fra 3F Transportgruppe.

I lyset af de seneste afsløringer af sikkerhedsbrist på øvelser, brug af forældede apparater og kræftrisiko på jobbet, der har forårsaget skader på adskillige brandmænd, har Avisen.dk søgt aktindsigt i, hvor ofte myndighederne er med på udrykninger eller øvelser.

Kan ikke redegøre for et eneste tilsyn

Det sker ”meget sjældent”, oplyser Arbejdstilsynet. Faktisk kan man ikke redegøre for et eneste tilsyn ved en øvelse eller udrykning.

Arbejdstilsynet forklarer, at det væsentlige i deres tilsyn handler om at sikre, at det nødvendige udstyr er til rådighed for brandmændene og at sørge for, at procedurerne for at benytte det er i orden.

”Vi vurderer, at det er mest relevant at føre tilsyn med de elementer på stationerne, så indsatslederne og brandmændene præcist ved, hvad de skal gøre, når alarmen går," forklarer koordinerende tilsynschef Thomas Christensen.

Men det er ikke godt nok, mener FOA og 3F.

”Arbejdstilsynet skal jo også kontrollere, at de sikkerhedsforanstaltninger, der måtte være sat op, bliver brugt. For at kunne gøre det, skal de selvfølgelig være til stede, hvor arbejdet bliver udført," siger Dennis Kristensen.

Arbejdstilsynets arbejde under lup

Kritikken af Arbejdstilsynet følger i kølvandet på, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen netop har igangsat en større kulegravning af Arbejdstilsynets rolle i kræftsagen.

Et af de spørgsmål, som nu melder sig, er, om ledere af brandstationerne kan slippe afsted med at fortælle én historie til Arbejdstilsynet, og så gøre noget andet i praksis.

Det er sket i mindst ét tilfælde. Det dokumenterer Avisen.dk's aktindsigter i to livstruende varmekollaps, der fandt sted under øvelser i henholdsvis 1997 og 2012 i København.

Af sagsakterne fremgår det, at Københavns Brandvæsen allerede efter første uheld i 1997 lover, at der fra da af vil være mindst én instruktør per elev under øvelser. Tilsyneladende bliver det aldrig overholdt, for 15 år efter, da endnu et kollaps har været ved at koste en brandmand livet, giver ledelsen i København samme løfte til Arbejdstilsynet.

Både FOA og 3F kræver nu, at Arbejdstilsynet, som et mindstemål, tager med på øvelser, for at sikre, at løfterne bliver overholdt.

”Hvis Arbejdstilsynet i det mindste gik med på øvelserne, så fik de også et bedre billede af, hvad det er der foregår ude i virkeligheden,” siger Kjeld Jensen.

Tilsyn: Alle sider bliver hørt i sikkerhedsspørgsmål

Arbejdstilsynet har ikke ønsket at kommentere på kritikken af deres tilsyn, men understreger, at de under deres tilsyn snakker med både arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen.

Men hvordan kan I have vished for, at udstyr bruges korrekt, når I bare har jeres viden fra, hvad de fortæller jer?

”Man kan sige, at det altid vil være arbejdsgiverens pligt i praksis at sikre, at arbejdet både bliver tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlig og at sikkerheden er i orden i dagligdagen,” forklarer Thomas Christensen.

Men det er Arbejdstilsynet, der skal sikre, at arbejdsgiveren lever op til sit ansvar. Derfor bør de også tage på tilsyn uden for brandstationerne, lyder det fra fagforeningerne.

”Øvelserne er der, hvor man kører linen helt ud. Vi har rigtig mange skader med brandfolk under øvelser. Det skal vi ikke have," siger Kjeld Jensen fra 3F.

Med livet som indsats

 

 

Sikkerheden sejler på brandstationerne. Brandmænd presses på livsfarlige øvelser og må bruge forældet og farligt udstyr. Senest har Avisen.dk afdækket, hvordan hundredevis af brandmænd har fået kræft, uden at nogen advarede dem om kræftrisikoen ved deres job.

Læs hele sagen her