Tillidsmanden prikker de uorganiserede

27. okt 2011
Langt de fleste tillidsfolk mener det er en naturlig opgave at rekruttere medlemmer til fagforeningen. Men mange af dem savner redskaber.

Tre ud af fire tillidsmænd i LO-forbundene er klar til prikke den kollega, der ikke er medlem af fagforeningen, på skulderen og forsøge at få kollegaen ind i varmen.

Det viser en undersøgelse, som Aalborg Universitet gennemførte sidste år blandt LO-tillidsrepræsentanter.

Omvendt mener en ud af seks, at det ikke er deres opgave at rekruttere medlemmer til fagforeningen. Disse tillidsfolk bør fagbevægelsen få tændt op under, lyder rådet fra arbejdsmarkedsforskeren Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

Livsvigtig for fagbevægelsen

”Når medlemmerne begynder at fosse ud, så bliver det livsvigtigt for fagbevægelsen, at dem der er tæt på de potentielle medlemmer påtager sig opgaven. I dag er alle tillidsfolk godt klar over, at det er en kerneopgave,” siger Flemming Ibsen.

Debatten er højaktuel, for LO står midt i en medlemskrise. 250.000 har sagt farvel i løbet af de seneste ti år, og LO forventer selv, at yderligere 100.000 vil opsige medlemskabet inden 2015.

Harald kender problemet
Formanden for LO, Harald Børsting kender problemet. Når han møder tillidsrepræsentant ude på virksomhederne, så har de meget forskellig tilgang til rekruttering.

”Nogle tillidsfolk er helt klare på, at det simpelthen er en af deres allerfornemste opgaver, at prøve at få alle med, mens andre siger, det er ikke som vores problem – det er jo fagforeningens problem,” siger Harald Børsting.

Det er særligt problematisk, hvis tillidsfolk og lokale afdelinger ikke er klare på arbejdsdelingen påpeger Harald Børsting i et interview med Avisen.dk forud for LO-kongressen, der begynder i Aalborg på søndag.

Så skal afdelingen
”Den lokale afdeling skal vide, hvis en tillidsmand siger, at jeg kan og vil ikke rekruttere, fordi det ikke passer ind i min tillidsmandsgerning. Så kan afdelingen gøre noget. I dag er der simpelthen ikke tilstrækkelig klarhed over det,” siger Harald Børsting.

Han skynder sig at tilføje, at rigtigt mange afdelinger nu også leverer et godt stykke arbejde med at bakke tillidsfolkene op og rekruttere.

Kom af sig selv
Tidligere fyldte rekruttering og fastholdelse af medlemmer ikke særligt meget på de fleste tillidsrepræsentanters skema. Medlemmerne kom nemlig i høj grad af sig selv.

”Så for nogle af de ældre tillidsfolk, har det ikke været så interessant. Det tillidsmanden skulle lave var det faglige arbejde som aftaler om løn og arbejdsvilkår, konfliktløsning og arbejdet i samarbejdsudvalg. De skulle sgu ikke rende rundt og rekruttere og fastholde,” forklarer Flemming Ibsen.

Han peger også på, at mange tillidsfolk ikke er rustet til at rekruttere nye medlemmer. Kun 33 procent har været på kurser, der har klædt dem på til den opgave.

Kan gøre mere
I det hele taget mener Flemming Ibsen, at fagforeningerne lokalt kan gøre langt mere for at hjælpe tillidsfolkene med at rekruttere og fastholde ved at komme mere ude på arbejdspladserne.

”Det har helt sikkert været en tendens til, at meget af det arbejde fagforeningerne laver er skjult for medlemmerne. Men det er ude på arbejdspladserne slaget skal slås,” siger Flemming Ibsen.

Derfor mener han, det er vigtigt, at fagbevægelsen er til stede ude hos medlemmerne for eksempel med tilbud om løntjek, fyraftensmøder eller andre aktiviteter

Det daglige arbejde
Hos LOs Harald Børsting ligger trykket et lidt andet sted, men han er helt enig i, at kontakten på arbejdspladsen er afgørende.

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er det daglige organiseringsarbejde, der giver noget. Det er den daglige oplevelse af, at man har en tillidsmand og nogle kollegaer, der står sammen om de løn og arbejdsvilkår, vi har her,” siger han.