Tillidsmand bag ydmygende test i Post Danmark

7. maj 2014, 04:00
Stopurstest forud for fyringsrunde i Københavns Postcenter var udarbejdet af afdelingens tillidsmand, viser dokumenter. Det er ødelæggende for tilliden til det faglige system, siger eksperter.

Hvor hurtigt og fejlfrit kan du sortere en bunke pakker, mens chefen står med et stopur?

Forud for en fyringsrunde på Københavns Postcenter blev der for to år siden indført en sorteringsprøve, der skulle udpege de langsomste medarbejdere i afdelingen Maxibreve.

Men det var ikke kun ledelsen, der stod bag testen.
Afdelingens daværende tillidsmand var med til at udarbejde den, viser dokumenter, som Avisen.dk er i besiddelse af.

Husk at blive ven med Avisen.dk på Facebook - klik her og vær med nu

Flere nuværende og tidligere ansatte i Post Danmark beskriver for Avisen.dk, hvordan medarbejdere trods mange års ansættelse skulle gå igennem prøven, mens chefen holdt øje. Flere beskriver prøven som ydmygende.

"Min oplevelse var, at den prøve var kun for at ødelægge vores gode sammenhold og presse folk til lave mere. Jeg er skuffet over, at tillidsmændene gik med til at indføre den," siger postarbejder Brian Larsen, der deltog i prøven.

Han arbejdede ved Københavns Postcenter gennem flere år, indtil han i 2013 blev fyret på grund af for meget sygefravær.

"Jeg følte, at tillidsmanden var mere på ledelsens side end vores," siger Brian Larsen.

Tillidsmand: Nye tider

Avisen.dk har været i kontakt med den omtalte tillidsmand, men han vil ikke udtale sig.

Fællestillidsmand for postarbejderne i 3F, Morten Søndergaard, vil ikke kommentere sagen om den konkrete tillidsmand, men siger, at rollen som tillidsrepræsentant indebærer mere samarbejde med ledelsen, end den gjorde førhen.

"Tiden er løbet fra den type tillidsmand, der står på en kasse og råber og kræver sin ret. Nu om dage skal man i højere grad samarbejde med ledelsen, for det er sådan, man får indflydelse," siger han.

Gennem de seneste måneder har Avisen.dk beskrevet, hvordan effektiviseringer og stramninger i Post Danmark har haft hårde afsæt på det psykiske arbejdsmiljø på postcentret frem til april 2013. Medarbejdere har fortalt om en arbejdsplads med overvågning, råbende chefer og fyringstrusler.

Retningslinjerne for prøven var udarbejdet af ledelsen i samarbejde med en tillidsrepræsentant for postarbejderne. Men den rolle bør en tillidsmand ikke have, siger flere eksperter i arbejdsmiljø, som Avisen.dk har talt med.

"Det virker helt forkert, at tillidsrepræsentanten medvirker til en så forsimplet vurdering. Det ødelægger tilliden til hele tillidsmandssystemet," siger lektor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet, Ole Gunni Busck.

Professor i arbejdspsykologi ved Roskilde Universitet, Peter Olsén mener, at det er et tegn på en trængt fagbevægelse, at tillidsrepræsentanter går med til den slags tiltag.

"Indførelsen af en sådan test er et eksempel på det modsatte af kollektivitet og solidaritet. Den understøtter kun arbejdsgiverens effektivitetssynspunkt," siger Peter Olsén, professor i arbejdspsykologi ved Roskilde Universitet.

Tillidsmand udførte ledelsesopgaver

Og meget tyder på, at der var en tæt forbindelse mellem tillidsmanden og ledelsen i Post Danmark. Tillidsrepræsentanten i afdelingen, der stod bag sorteringsprøven, var igennem flere år frikøbt og arbejdede derfor ikke selv med at sortere post.

Han udførte også flere ledelsesmæssige opgaver, viser dokumenter, som Avisen.dk har indsigt i. Blandt andet oprettede han nye tjenestelister for medarbejderne forud for fyringsrunder.

Flere ansatte fra afdelingen fortæller til Avisen.dk, at han havde stor indflydelse på, hvem der skulle fyres.

"Jeg var tit i tvivl, om han var på ledelsens side eller medarbejdernes. Det var ret ubehageligt," fortæller tidligere ansat Tine Mortensen.

Hun føler ikke, at tillidsmanden gjorde nok for at bekæmpe det dårlige psykiske arbejdsmiljø på postcentret.

"Jeg oplevede for eksempel at blive talt grimt til af cheferne, men jeg følte ikke, han rigtigt gjorde noget ved det," siger hun.

Det kan være et klogt træk af ledelsen at få tillidsmanden med i beslutninger, der gør de ansattes arbejdsvilkår ringere. Og netop i denne periode var Københavns Postcenter og Post Danmark generelt igennem en del effektiviseringer og omstruktureringer.

Medarbejdere accepterer nemmere den slags beslutninger, hvis deres egen repræsentant siger ja, vurderer historiker med speciale i fagbevægelsen, Niels Finn Christiansen.

"Man har set eksempler på tillidsmænd, der på den måde er blevet misbrugt af ledelsen til at få de ansatte til at gå med på ting. Der bør tillidsmænd huske, at deres job ikke er at varetage virksomhedens interesse, men medarbejdernes," siger Niels Finn Christiansen.

Fagforeningen 3F vil ikke kommentere på den konkrete tillidsmands rolle, men opfordrer medarbejdere til at vælte tillidsrepræsentanten, hvis han ikke kæmper deres sag.

"Hvis de ansatte er utilfredse med en tillidsrepræsentant, må de vælge en anden eller selv stille op," siger Jane Korczak, næstformand i 3F.

Post Danmark: Naturligt, at tillidsmænd er involveret

Post Danmark slår fast, at tillidsrepræsentanterne er på medarbejdernes side, selvom de samarbejder med ledelsen.

"Post Danmark baserer sig på at få arbejdsopgaver udført i selvbærende team, og derfor involveres medarbejdere ofte i både planlægningsmæssige og koordinerende opgaver, naturligvis altid i sidste ende under ledelsens ansvar, så det er ikke usædvanligt, at medarbejdere, herunder tillidsrepræsentanter indgår i sådanne opgaver," skriver Hans Erik Nielsen, Hr-chef i Post Danmark, i et svar til Avisen.dk.

Han ser derfor heller ikke noget problem i, at tillidsrepræsentanter er med til at udarbejde for eksempel stopursprøver.

"Det fremgår af samarbejdsaftaler og overenskomster, at tillidsmændene har 'forhandlingsret' i relation til eksempelvis mødeplaner, tjenestelister, indførelse af nye prøver med mere, og derfor er det sædvanligt - og påkrævet - at en tillidsrepræsentant involveres i det på arbejdspladsen," fortsætter han.

Ledelsen på Københavns Postcenter blev udskiftet sidste år.

Den pågældende tillidsrepræsentant sad på posten i 23 år frem til april 2013. Han er ikke tillidsmand længere, men stadig ansat i Københavns Postcenter.