Tillidskvinde: Lønlov saboterer ligeløn

13. aug 2013, 11:30
Krav om anonymitet betyder, at man ikke kan skelne mænd fra kvinder i lovpligtig statistik over ligeløn. På Grundfos føler tillidsrepræsentanten sig snydt, efter at medarbejdere gav afkald på lønstigning til fordel for bedre lønstatistik.

På Grundfos i Midtjylland kæmper tillidskvinde Susanne Nannerup hårdt for, at pumpefabrikkens kvinder skal have lige så god løn som de mandlige kolleger.

Men lønkampen foregår i blinde. Og det på trods af, at Grundfos hører til blandt det mindretal af danske virksomheder, som lever op til loven om at redegøre for lønnen til de ca. 5000 danske mandlige og kvindelige medarbejdere.

"Den udredning af løn, som loven kræver af Grundfos, kunne vi ikke bruge til noget som helst," siger Susanne Nannerup.

Som Avisen.dk skriver i dag, ignorerer mange danske virksomheder den lov fra 2008, som skal gøre det muligt at få overblik over lønforskelle mellem mænd og kvinder.

Ubrugelig lov

Men ifølge Susanne Nannerup er loven så godt som ubrugelig, fordi loven samtidig stiller så store krav om at værne om medarbejdernes anonymitet, at man ikke kan skelne mellem mænd og kvinder.

Desuden har en virksomhed så meget spillerum til at udforme selve statistikken, at der kan tegnes næsten et hvilket som helst billede af fordelingen af løn mellem mænd og kvinder.

"Først tog jeg tallene for gode varer og troede, at der var ligeløn på Grundfos. Men senere følte jeg mig faktisk lidt snydt," siger Susanne Nannerup.

Den vurdering er jurist i Teknisk Landsforbund og Ph. d. i køn og arbejdsmarked, Byrial Bjørst enig i.

"Selve loven er temmelig umulig, og den redegørelse for løn, som loven lægger op til, kan ikke blive særlig god," siger Byrial Bjørst.

Ledelse skråsikker på ligeløn

Da Susanne Nannerup første gang satte spørgsmålstegn ved manglende ligeløn på Grundfos, delte ledelsen ikke tillidsrepræsentantens bekymringer.

"Jeg tror ikke, at forskelsbehandlingen af kvinder er bevidst fra virksomhedens side, men noget strukturelt. Derfor var ledelsen også fra start af meget skråsikker på, at kvinder og mænd aflønnes ens på Grundfos," siger Susanne Nannerup.

Droppede lønstigning for bedre lønstatistik

Under forhandlinger til en lokalaftale måtte Susanne bringe et offer for at nå sit mål. Grundfos skulle afsætte ressourcer til at forbedre den årlige statistik om løn og køn, mod at Susanne Nannerup og kollegerne skulle droppe én procents lønstigning.

Men selv om ledelsen gennemførte den aftalte forbedring af lønstatistikken, er den stadig for uklar til at gøre Susanne klogere på, hvorvidt der er ligeløn på Grundfos.

Ledelse bløder op

Selvom lønstatistikken endnu ikke har gjort nogen klogere på ligeløn på Grundfos, så er det, ifølge ledelsen selv, målet med statistikken.

"Vi vil fortsat samarbejde med vores tillidsrepræsentanter om at skabe klarhed om vores lønpolitik og den konkrete lønfordeling," siger Kim Nøhr Skisted, kommunikationsdirektør i Grundfos.

Tillidskvindens kamp for ligeløn har indtil videre rejst to lønsager. Én, der endnu er uafsluttet, og én, der resulterede i en klækkelig lønforhøjelse på 3.800 kroner til en kvindelig kollega.

Det siger loven

 

Lovkravet om redegørelse for ligeløn har været gældende siden 2008.

 

Kravet omfatter virksomheder med mindst 35 ansatte, hvor mindst ti kvinder og ti mænd udfører det samme arbejde.

 

Mere end en million danske ansatte var i 2009 omfattet af loven, hvilket svarer til omtrent 38 procent af arbejdsstyrken.

 

Kilde: ?