Tillidshverv Sådan fungerer systemet

21. aug 2009

Langt de fleste forhold på det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler og overenskomster direkte mellem arbejdsgivere og lønmodtagere uden politikernes indblanding.

Det betyder, at der er en tæt kontakt mellem parterne, som samarbejder for at finde løsninger i dagligdagen.

På mange arbejdspladser spiller de tillidsvalgte derfor en stor rolle, da de er bindeleddet mellem ledelse og medarbejdere.

Mange arbejdsgivere ser da også en stor fordel i at have et godt samarbejde med de tillidsvalgte, da det er med til at give ro og en god ånd på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er medarbejdernes talsmænd over for ledelsen.

Men de fungerer også som sparringspartnere, når der skal ændres på forhold på arbejdspladsen, da de kender både medarbejdernes holdninger og forholdene på arbejdspladsen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her