Klaus_Krogsb__k_1650_px

Tidligere LO-konsulent: Tidlig pension – godt forslag med lovende perspektiver

21. aug 2020, 16:45

REGERINGENS FORSLAG til tidlig pension fortjener ros. Forslaget giver de lønmodtagere, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, en mulighed for at trække sig tilbage, inden de bliver helt nedslidte. Samtidig udgør det et godt afsæt frem mod en værdig tilbagetrækning og et mere menneskeligt arbejdsmarked for alle.

LÆS OGSÅ: Professor om danskernes stigende pensionsalder: 'Ren ønsketænkning'

Regeringen kalder forslaget ’Ny ret til tidlig pension’. Og netop rettighedsprincippet er helt afgørende. Man har et retskrav på tidlig pension, når man har været tilstrækkelig mange år på arbejdsmarkedet. Det er således et objektivt kriterium, nemlig ancienniteten på arbejdsmarkedet, som afgør, hvornår man kan gå af. Myndighederne skal ikke foretage et subjektivt skøn, som ved tildeling af seniorpension. Det er alene op til en selv at beslutte, om man vil fortsætte.

RETTIGHEDSPRINCIPPET ER en styrke, fordi det giver lønmodtageren en valgmulighed. Når der findes et realistisk alternativ, vil man uvægerlig føle sig mere fri i sit job. Det er derfor, at det er til gavn for lønmodtagerne, når arbejdsløsheden er lav, og der er mange stillinger at søge; så kan man skifte job, hvis lønnen er for lille, eller man ikke kan holde chefen ud. Det er også derfor, at det er vigtigt med en fornuftig dagpengesats; så behøver man ikke at finde sig i hvad som helst af frygt for at miste hus og hjem, hvis man bliver afskediget. Og endelig er det også derfor, at et retskrav på pension baseret på objektive kriterier – som i regeringens forslag – er at foretrække frem for en skønsbaseret tilbagetrækningsordning; så kan man bedre forlade arbejdsmarkedet, når man selv vil.

Jo mindre man føler sig bundet til sit job, desto større er sandsynligheden for, at man fortsætter i det
Klaus Krogsbæk, fhv. konsulent i LO-fagbevægelsen

Retten til selv at vælge rummer også en pointe, som i første omgang kan forekomme paradoksal, men som er logisk nok ved nærmere eftertanke: Jo mindre man føler sig bundet til sit job, desto større er sandsynligheden for, at man fortsætter i det; altså hvis man selv kan beslutte, hvornår man skal stoppe, vil mange vælge at fortsætte i jobbet, som mange efterlønsberettigede jo netop har gjort. En pointe som VK-regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale dog så stort på, da de besluttede at afvikle efterlønnen. Ikke mindst fordi det samfundsøkonomiske formål med afviklingen havde en bekvemmelig samfundspolitisk sidegevinst, som de nødigt ville gå glip af, nemlig svækkelse af lønmodtagernes position på arbejdsmarkedet.

LÆS OGSÅ: Eksperter: Kvinderne bliver overset i Mettes pensionsplan

For nok var formålet med afviklingen at øge udbuddet af arbejdskraft. Men eftersom dette ville betyde større konkurrence om de eksisterende jobs, måtte det logisk også betyde mindre sammenhold mellem lønmodtagerne. Dette ville ikke alene få betydning for den organiserede fagbevægelse, men også for den gennemsnitlige lønmodtager, som nu kunne se frem til et langt arbejdsliv præget af indbyrdes konkurrence og manglende fagligt sammenhold. Og dermed af en øget risiko for stress og nedslidning uden mulighed for at stå af i tide. At få folk til at acceptere dette var en vigtig målsætning for afviklingen af efterlønnen og gennemførelsen af den visitationspligtige seniorpension.

Det kan de borgerlige ideologer lugte på lang afstand, og ikke mindst derfor er de så meget imod forslaget
Klaus Krogsbæk, fhv. konsulent i LO-fagbevægelsen

MED REGERINGENS FORSLAG ’Ny ret til tidlig pension’ åbnes der igen op for en værdig tilbagetrækning og dermed et noget andet perspektiv. Ordningen er begrænset, idet den kun vil omfatte nogle og langt fra alle. Men fagbevægelsen bør opfatte den som en god begyndelse, som man målrettet kan arbejde på at forbedre, efterhånden som der bliver økonomi og politisk vilje til det. Samtidig kan forslaget bidrage til en positiv udvikling på arbejdsmarkedet, som rækker langt ud over ordlyden.

LÆS OGSÅ: Carsten blev fyret fra lufthavnen: 'Man bliver først klog, når man har mistet'

Når forslaget genindfører en ret for seniorerne til at gå af, inden de bliver syge, får de mulighed for at sætte deres eget liv og helbred højere end arbejdsmarkedets krav. Forslaget viser således seniorerne respekt og anerkendelse. Det vil ikke alene gavne dem, der i første omgang bliver omfattet af den tidlige pension. Det vil også gavne lønmodtagernes bevidsthed om deres eget værd og dermed åbne op for et arbejdsliv med mindre konkurrence og større sammenhold. Det kan de borgerlige ideologer lugte på lang afstand, og ikke mindst derfor er de så meget imod forslaget.