Tæt på verden: Tiden løber ud for at forhindre katastrofe

26. maj 2012
Fare for tragedie i Vestafrika består indtil høsten kan være hjemme i efteråret. Kun halvdelen af de nødvendige midler er indsamlet.

Fødevarekrisen i Vestafrikanske lande syd for Sahara ventes først at være drevet over til efteråret, når eller snarere hvis høsten kommer hjem. FN anslår, at 15 millioner mennesker er i fare for en sultkatastrofe af episk format.

Den internationale autoritet UNFPA lægger ikke skjul på, at der er tale om ”en af de mest komplekse og vidtrækkende fødevarekriser i mands minde i Sahel-området.”

Britiske Oxfam anslår, at op til 18 millioner kan blive påvirket af sult.

Dækker hele Sahel

Dele af Mauretanien, Chad, Niger og Mali har allerede kriselignende forhold, mens lande som Burkina Faso, Senegal og Nigeria anses for stressede. Problemer er udbredt i hele Sahel-området syd for Sahara.

Udsigterne peger imod en tragedie, idet kriseområderne dækker 8 nationer og ikke som ved tidligere kriser i regionen to lande. Det skete i Niger og Chad i 2005 og 2010.

FN fødevareprogram, UNFPA, mener, at tiden er ved at løbe ud for at forhindre katastrofen, der kan blive værre end den igangværende på Afrikas Horn i Østafrika.

Særdeles kostbart

Da de påvirkede lande ikke har adgang til havet og yderst dårlig infrastruktur vil det tage hjælpeorganisationer 3-4 måneder at få forsyninger transporteret på plads i nærheden af de værst ramte områder.

UNFPA anslår, at det vil koste 790 millioner dollars at få madforsyninger på plads de rigtige steder. Der er kun indsamlet knap halvdelen.

Slår sulten først igennem bliver det mere kostbart og der opstår flygtninge- og sundhedsproblemer ved siden af.

Årsager

Krisen skyldes fattigdom, manglende investeringer i modernisering af landbrug, befolkningsvækst, klimaforandringer og diverse væbnede konflikter.

Følgen af en fødevarekrise er millioner af døde, fejlernærede gravide kvinder og børn med livslange skader udover enorme flygtningebyrder.

I Mali har tuareg-oprøret mod nord fordrevet 360.000 mennesker fra deres hjemstavn. I det land er 3,5 millioner i fare for at sulte, anslår UNOCHA, ansvarlig for humanitære forhold.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.