Terrordømt kan blive i Danmark

10. okt 2008
Retten i Glostrup har besluttet, at den 19årige Abdul Basit AbuLifa fra den såkaldte Glostrupsag kan beholde sit danske statsborgerskab.

 

Abdul Basit Abu-Lifa er dømt som den eneste i den meget omtale terrorsag, men retten fandt ikke belæg for at fratage ham statsborgerskabet.

Dommeren begrundede afgørelsen med, at Abdul Basit Abu-Lifa er født i Danmark af danske statsborgere.

Desuden er han vokset op i Danmark, taler og skriver dansk flydende, og hans søskende er danske statsborgere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Også det faktum at han er i gang med videregående uddannelser her i landet, vægtede retten tungt. Det skriver Ekstra Bladets hjemmeside.

Abdul Basit Abu-Lifa har desuden kun været i Jordan en enkelt gang som lille dreng.

Han har udover sit danske også et jordansk statsborgerskab, men det hænger sammen med jordanske regler, der automatisk gjorde ham statsborger ved fødslen.

Afgørende for retten var det også, at Abdul Basit Abu-Lifa risikerer yderligere retsforfølgelse i Jordan.

Endeligt pegede retten i Glostrup på, at han blot var 16 år, da udførte de handling, der kunne være endt med terror.

Det er et grundlæggende princip i dansk strafferet, at der i vidt omfang tages hensyn til gerningsmænd under 18 år.

Terrorsagen fra Glostrup blev kendt for første gang af den brede offentlighed i oktober 2005, da syv unge fra Glostrup-området blev anholdt.

/Newspaq/

faktaboks