Sygeplejerske og SF'er: Vores fordomme forhindrer alkoholikere i at blive raske

22. dec 2019, 13:00

30-ÅRIGE CASPER blev behandlet som en taber i sundhedsvæsnet. Sådan fortalte han til DR og beskrev, hvordan han blev spurgt af en læge om han troede, det var et hotel, da han var indlagt med abstinenser på grund af alkohol-afhængighed.

LÆS OGSÅ: Sundhedsvæsnet er ikke for de fattige og udstødte

Hvis jeg aldrig havde været på et hospital, ville jeg nok tro, det var løgn. Desværre kender jeg som sygeplejerske til den råhed, der kan opstå i et system, der hænger i med neglene, eller som slet og ret deler folk op i, hvem der ”selv er ude om det” og ”hvem der ikke er”.

Den ekstra mil, der skal løbes, er bare lettere at løbe for nogen, der ligner en og som takker taknemmeligt. Ikke for en der lugter, tisser over det hele og formodentlig kommer igen om et par måneder
Lise Müller,, sygeplejerske og  næstformand SF

For lad os være ærlige. Der er mindst to ting, der gør, at en ny rapport viser, at alkoholikere stort set ikke får hjælp på hospitalerne og dermed i meget ringe grad viderehenvises til behandling. Det ene er travlheden og dermed de hurtige udskrivelser, og det andet er holdningen blandt alle os i samfundet: Hvem vi kan mønstre sympati for og hvem er besværlige, hvem tror vi på, og hvem tror vi, der kommer igen om et øjeblik. Kort sagt: Hvem er selv ude om det?

I STEDET FOR at blive vrede på de ansatte, så lad os da kigge på os selv og vores egne holdninger og fordomme. Forestil dig at du skal skifte sengetøjet i hele sengen for tredje gang på en nat hos alholikeren, der bander og brovter, mens klokkerne på hele gangen bimler og bamler. Det slider. Det slider også, hvis man ikke har de rette værktøjer, og det slider, hvis man lader sig påvirke af, at der er nogen, der er indlagte, som er syge på en mere ”rigtig” og ”uforskyldt” måde. Den ekstra mil, der skal løbes, er bare lettere at løbe for nogen, der ligner en og som takker taknemmeligt. Ikke for en der lugter, tisser over det hele og formodentlig kommer igen om et par måneder.

LÆS OGSÅ: Sygeplejerske og SF'er Vi udskriver syge mennesker til gaden

At tage sig af de allermest udsatte og syge er ikke noget, der bare kræver et stort hjerte. Det kræver faglighed. Viden om alkohol, hvad det gør ved dig, hvordan det skal behandles og hvilke behandlingsmuligheder, der er. Det kræver også rammer, der tillader, at en alkoholafhængig, der indlægges og behandles for abstinenser, kan forblive indlagt. Og så kræver det holdningsbearbejdning. For det er ikke uvæsentligt, at der findes tilstande og sygdomme, der ikke regnes for noget, og som får de sundhedsprofessionelle til at spørge, om den syge tror, det er et hotel. Det er de mindre fine sygdomme, det er psykiatrien, det er dem med de såkaldte ”psykiske overbygninger”, det er muskel-skeletsygdomme osv. Og så er det alkoholikerne.

Desværre kender jeg som sygeplejerske til den råhed, der kan opstå i et system, der hænger i med neglene, eller som slet og ret deler folk op i, hvem der ”selv er ude om det” og ”hvem der ikke er”
Lise Müller,, sygeplejerske og  næstformand SF

DET ER SELVFØLGELIG som regel også de mennesker, der holder til på bunden af samfundet, og jeg glæder mig til, at det lykkes at lave samme storm, samme indignation og samme tvær-organisatoriske samarbejde som på rygeområdet og revolutionere synet på og behandlingen af mennesker med alkhol-afhængighed. Det er ikke nok, når Danske Regioner vil indføre et screenings-værktøj. Det er heller ikke nok, når man bare appellerer til, at personalet tager sig tiden. Det er ikke fair overfor hverken personale eller alholikere, at en så kompliceret opgave skal udføres uden uddannelse og uden rammerne til det.

LÆS OGSÅ: Sygeplejerske fik hug af chefen Nu sikrer hun særlig tekst i politisk aftale

Den nyeste rapport har fulgt 40.000 alkoholikere. De var indlagt 3 gange så hyppigt på almindeligt hospital og 10 gange så hyppigt i psykiatrien. 28 procent af dem var døde 10 år efter første indlæggelse. Hvis det er det eneste sprog man kan, så er der også penge at spare.