Sygehuskaos: Læge på arbejde uden bukser på

14. apr 2010
Herlev Hospitals nye uniformsautomat kan gøre patienter syge og koster lægernes tid. Indkøringsvanskeligheder, lyder det fra ledelsen.

Personalet på Herlev Hospital bærer snavsede uniformer og risikerer at smitte patienter med sygdomsfremkaldende bakterier.

Det skyldes en ny uniformsautomat, som hospitalerne i Region Hovedstaden også agter at indføre.

Frustrationer

Personalet på Herlev bruger i øjeblikket dagligt 15-20 minutter på at hente deres uniform og aflevere den igen i automaten, der blev sat op i december sidste år.

Det har skabt så meget vrede, at Foreningen Yngre Læger nu opfordrer deres 400 medlemmer på Herlev Hospital til at registrere, hvor meget tid de bruger på uniformsautomaten, der skaber køer morgen og aften.

”Det er rent tidstyveri at indføre et system, der dagligt tager op til et kvarter til tyve minutter af vores fritid for at få vores uniform og aflevere den igen,” siger Kirsten Gani, tillidsrepræsentant for Yngre Læger på anæstesiafdelingerne.

Maskinen har desuden haft problemer med, at den løb tør for tøj. Det betød, at man enten ikke får noget eller får noget forkert.

”Så får man noget tøj, der er for stort. Hvis du er størrelse medium i en kittel størrelse large, ligner du en idiot,” siger fællestillidsmand for Foreningen Yngre Læger, Camilla Noelle Ratchke.

I sidste måned blev det for meget for en overlæge, der gik til ledelsen i kittel, bare ben og træsko for at bede dem skaffe ham et par bukser, når automaten ikke ville.

Blod på tøjet

Især på operations- og anæstesiafdelingen får medarbejderne ofte blod på tøjet og skal skifte. Før havde de fleste ekstra sæt tøj liggende i garderoben, så det kun tog fem minutter at skifte. Men sådan er det ikke længere.

Har man mere end tre sæt tøj ad gangen, nægter automaten at spytte mere tøj ud, før man afleverer.

”Når man skal skifte kittel, skal man gå hen i garderoben. Tage den beskidte uniform af, tage sit eget tøj på, gå hen og aflevere det beskidte i automaten og trække et nyt sæt, som du så tager med tilbage til garderoben, hvor du tager dit eget tøj af, tager den nye uniform på og går tilbage til afdelingen. Det tager cirka 20 minutter, ” siger Kirsten Gani.

Man kan også vælge den hurtigere, men vovede løsning. Nemlig at strippe på gangen foran automaten, smide det beskidte tøj ind i den og krydse fingre for, at den spytter et nyt sæt ud. Eller vaske tøjet derhjemme med fare for at eksponere både familie og skrøbelige patienter for bakterier fra uniformerne.

Tempoet op

FOA-fællestillidsrepræsentant på Herlev Hospital, Kisser Maak, kender til ventetider på 20 minutter for at få en uniform. Hun sidder selv med i uniformsudvalget.

”Det tager for lang tid nu. Nu har vi taget alle t-shirts ud af automaten, så der bliver plads til flere uniformer, så den ikke løber tør, og der er blevet skruet op for tempoet. Princippet med automaten er godt, hvis den fungerer,” siger Kisser Maak.

Michael Wallin, strategisk chef på Herlev Hospital genkender slet ikke billedet af ventetid ved automaterne. Det tager max tager 10 sekunder per stykke tøj, mener han.

”Hvis det har taget tyve minutter, er det fordi, at man har registreret sit kort forkert eller haft brug for hjælp,” siger Michael Wallin.

Indkøring

Han siger, perioden frem til udgangen af april hele tiden har været tænkt som en indkøringsperiode.

”Der har været nogle problemer. Men ser på vi på den korte periode, har vi fået automaten til at køre med uniformer til 4000 personer. Der mangler ikke størrelser længere, og man kan få en ren uniform 24 timer i døgnet,” siger Michael Wallin.

Han mener, at der tidligere var flere problemer med at få nye uniformer, fordi de ansatte hamstrede fra depotrummene. Det betød, at der sjældent var tøj nok til de sidstmødte, og at Michael Wallin derfor måtte lave åbningstider med overvågning i depotrummene.

”Hvis lægerne, sygeplejerske og andet personale synes, de bruger for meget tid på at hente tøj ved automaten, er det fordi, at de brød reglerne før. Det har aldrig været tilladt at tage flere sæt tøj med og have liggende,” siger Michael Wallin.

Hospitalet regner med, at automaten kan nedsætte udgifterne til rene uniformer med en halv mio. kr. årligt.

Uniformsautomaten
  • Uniformsautomaten afløser de depotrum, hvor de 4000 medarbejdere på Herlev Hospital tidligere selv hentede tøj.

  • Før mistede hospitalet uniformer for 800.000 kroner om året. Automaten skal bringe det ned på 100.000 kroner om året.

  • Man sætter sit personalekort i automaten, og så kommer der en uniform til en. Har du hentet tre sæt tøj nægter automaten at spytte flere sæt tøj, før du afleverer det beskidte.

  • Herlev Hospital er det første sted i Danmark, der har så stor en uniformsautomat. Automaterne skal nu også stilles op på de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden.

  • Den har kostet cirka 4 millioner kroner. Det er De Forenede Dampvaskerier, der har købt den og udfører al vask for Herlev Hospital.