Syge i Silkeborg: Kommunen tager vores penge

10. aug 2011, 22:30
En gruppe sygemeldte i Silkeborg er blevet frataget deres sygedagpenge. Kommunen vil hellere spare penge end hjælpe os, siger gruppen.

En række sygemeldte borgere i Silkeborg har gennem længere tid raset mod byens jobcenter, som de beskylder for uretmæssigt at have stoppet deres sygedagpenge og i stedet overføre dem til kontanthjælp.

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at de har haft god grund til at være utilfredse.

Taber dobbelt så mange sager

I flere end halvdelen af de sager om forlængelse af sygedagpenge, der blev klaget over i 2010, har Beskæftigelsesankenævnet omgjort kommunens afgørelse - blandt andet ved sige at de sygemeldte havde ret til at få sygedagpengene tilbage.

På landsplan var det i gennemsnit kun 30 procent af sagerne, der blev omgjort af de regionale beskæftigelsesankenævn.

”Det er ærgerligt, at kommunen ikke går mere op i borgernes retssikkerhed, når de er sygemeldte. Det virker, som om kommunen bruger mere energi på at spare penge end på at hjælpe os tilbage på arbejdsmarkedet,” siger David Schiess, der er en af initiativtagerne til borgergruppen Syg i Silkeborg.

Han mener, at kommunen bevidst flytter sygemeldte fra sygedagpenge til kontanthjælp for at spare penge.

Underkender lægeerklæringer

Ifølge David Schiess og andre fra Syg i Silkeborg foregår det typisk ved, at kommunen underkender de lægeerklæringer, de sygemeldte fremviser. I mange tilfælde drejer det sig om rygproblemer, piskesmæld og diskusprolapser.

I strid med lovgivningen

Silkeborg Kommune har i forhold til klagesagerne ligget på niveau med landsgennemsnittet indtil 2010.

”Tallene tyder på, at der er sket en praksisændring, der ikke fuldt ud er i overensstemmelse med lovgivningen,” siger John Klausen, lektor i socialret ved Aalborg Universitet.

”Kommunen er tilsyneladende begyndt at fortolke mulighederne for at forlænge sygedagpenge mere restriktivt. Så restriktivt, at det er i strid med lovgivningen,” siger han.[pagebreak]

Flere kilder, heriblandt May-Britt Stormly fra FOA Silkeborg, kobler den ændrede praksis med store besparelser i Silkeborg Kommune - i foråret 2010 vedtog kommunen besparelser for 250 millioner kroner. Hvis der er en sammenhæng, er det alvorligt, siger John Klausen:

”Det må ikke have noget med kommunens økonomi at gøre, om borgerne får deres penge. Hvis det er tilfældet, er det et meget alvorligt problem,” siger han.

Kommunalchef: Helt efter loven

Michael Maaløe, job- og borgerservicechef i Silkeborg Kommune, afviser, at kommunen forsøger at spare penge ved at lukke sygedagpengesager.

”Det har ikke noget med penge at gøre. Sådan kan man ikke agere. Vi agerer alene ud fra sygedagpengeloven, og vores afgørelser er helt efter loven,” siger han

Hvordan kan det så være, at Beskæftigelsesankenævnet har omgjort så mange af jeres afgørelser?

”Vi har intensiveret vores sagsbehandling, og derfor er der mange, der er blevet hjulpet videre i systemet,” siger Michael Maaløe.

Han afviser ligeledes, at kommunen har skiftet strategi i sygedagpengesager.

”Vi har ikke ændret praksis i en mere restriktiv retning,” siger han.

Fakta:

- I 11 ud af 40 klagesager om forlængelse af sygedagpenge i Silkeborg har Beskæftigelsesankenævnet vurderet, at de sygemeldte skulle have sygedagpengene tilbage.

- I yderligere 12 sager har Beskæftigelsesankenævnet sendt sagen tilbage til kommunen med besked om, at sagsbehandlingen var ”en ommer”.

- Det vil sige, at flere end halvdelen - næsten 60 procent af klagesagerne - er blevet omgjort. På landsplan var gennemsnittet 30 procent.

Kilde: Ankestyrelsen