Syge Falckmænd knalder chefen i søforklaring

30. maj 2013, 15:00
Kræftramte Falckansatte knalder chef i at tale usandt. Chefen påstår, at Falck har gennemført en arbejdsmedicinsk undersøgelse, men det har Falck ikke. Nu siger chefen undskyld.

Halvdelen af de ansatte på et Falck-værksted i Aalborg har fået diagnosen cancer, men ifølge Falck har de mange kræfttilfælde ikke noget med jobbet at gøre.

Seks ud af de syv kræftramte er deltidsbrandmænd, og de kritiserer Falck for at have gjort for lidt for at forebygge kræften.

Regionsdirektør Diana Sørensen mener, at Falck har gjort meget for at sikre et sundt arbejdsmiljø.

Hun vil ikke stille op til interview, men svarer skriftligt.

"Det er korrekt, at flere ansatte på værkstedet over en længere periode har fået konstateret forskellige kræftformer. Dette tager vi meget seriøst, og blandt andet på baggrund heraf har vi i 2011 og 2012 gennemført en undersøgelse af værkstedsopgaverne og -miljøet i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik på Aalborg Universitetshospital," skriver hun.

Men Falck-chefen taler usandt.

Ifølge de ansatte er det dem, der sammen med deres fagforening Dansk Metal har taget initiativ til undersøgelsen.

"Der er kø ved håndvasken," konstaterer tillidsmand Oluf Dalby tørt.

Regionsdirektøren bruger gentagne gange undersøgelsen som argument for, at Falck gør sig umage for at tage hånd om den forhøjede kræftrisiko, brandmænd har.

"Undersøgelsen understøtter, at der er iværksat initiativer, så jeg mener, at Falck har haft fokus på området. Det ændrer ikke ved, at vi har medarbejdere, som er blevet syge, og dem vil vi naturligvis tilbyde den hjælp og støtte, de har behov for," skriver Diana Sørensen.

Falck siger undskyld

Oluf Dalby og kollegerne er skuffede over, at ledelsen lader som om, at Falck har gjort noget ekstraordinært for at forebygge kræft.

"Jeg beklager, at mit svar kan tolkes sådan, at undersøgelsen fra Arbejdsmedicinsk Klinik var et Falck-initiativ. Undersøgelsen blev afviklet i et samarbejde mellem medarbejderne, deres fagforening og Falck. Medarbejderne foreslog det, og ledelsen bakkede helt og aldeles op om den," skriver Diana Sørensen i en efterfølgende email.

Og hvad har Falck rent faktisk gjort på eget initiativ for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, som Falck skal ifølge loven?

"Falck har gennem mange år haft en arbejdsmiljøorganisation i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed og sundhed. Dette indebærer blandt andet, at der på alle tjenestesteder oprettes et sikkerhedsudvalg, og at der i hver region er en fælles arbejdsmiljørepræsentant."

En arbejdsmiljøorganisation er lovpligtig for alle arbejdspladser af en vis størrelse.

"Falck er gået videre end kravene, idet værkstedet i Aalborg har haft sin egen arbejdsmiljøgruppe. Repræsentanter fra værkstedet er endvidere medlemmer af Falck Region Nords samarbejdsudvalg, hvor de kan rejse sager i relation til arbejdsmiljøet. Det har de i øvrigt ikke gjort i nyere tid."

Og hvad har Falck rent faktisk gjort for at forebygge kræft? Brugte brandbiler og branddragter er jo typisk forurenede med kræftfremkaldende stoffer?

"Falck følger nøje forskningsresultater og vejledninger på området og har løbende iværksat udbedrende tiltag lige fra instrukser om og uddannelse i brugen af åndedrætsværn, instrukser om håndtering af brandtøj med sod herunder vaskeanvisninger til mulighed for anden beklædning med mere."

Frikender værkstedet, men ikke brandstedet

Den arbejdsmedicinske undersøgelse, som altså er udført på initiativ af medarbejderne selv, konkluderer følgende:

"Der er (...) ingen grund til at mistænke de nuværende arbejdsforhold på Falck Centralværksted."

Arbejdsmedicinerne har dog ikke undersøgt, hvor farligt brandslukningsarbejdet er for de ansatte på værkstedet, som arbejder som deltidsbrandmænd.

Undersøgelsen er nemlig lavet i 2011-2012, før det blev almindeligt kendt, at brandmænd har forhøjet risiko for at dø af kræft.

Citat

 

"Jeg beklager, at mit svar kan tolkes sådan, at undersøgelsen fra Arbejdsmedicinsk Klinik var et Falck-initiativ."

 

Diana Sørensen, regionsdirektør, Falck