Svindlede for fem millioner på glatbanen

7. aug 2011
Uddannelsescenter holdt kørekursus på en dag, men høstede AMUtilskud for to dage. Groft, siger Undervisningsministeriet, der kræver millioner retur.

Håndbremsevendinger, hvinende dæk og akvaplaning. Over 1.500 danskere trykkede i 2009 speederen i bund på et køreteknisk kursus udbudt af et privat uddannelsescenter i Brøndby.

Undervejs er moralen skredet så meget i svinget, at Undervisningsministeriet nu forlanger næsten fem millioner kroner tilbage, som Dansk Uddannelsescenter A/S (DUCAS) modtog i AMU-tilskud til kurset.

DUCAS har høstet tilskud til to dages kursus, selv om de køretekniske manøvrer i langt de fleste tilfælde kun varede én dag. På den måde har DUCAS tjent dobbelt så meget på det skatteyderfinansierede AMU-kursus, som kursets længde berettiger til.

”DUCAS har derved groft og i et stort antal tilfælde systematisk overtrådt reglerne,” konkluderer Undervisningsministeriet i afgørelsen, som Avisen.dk har fået aktindsigt i.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Blandt de værste svindelnumre

De offentlige tilskud til arbejdsmarkedsuddannelserne koster skatteyderne over to milliarder kroner årligt. Siden foråret har skandalerne om svindel med AMU-kronerne nærmest stået i kø. Fupnummeret på DUCAS er en de 34 sager, som Undervisningsministeriet har kulegravet.

Misbruget på DUCAS er så groft, at ministeriet ud over at forlange pengene tilbage også har fjernet udbudsretten til kurset. Det vil sige, at DUCAS fremover ikke kan modtage AMU-tilskud til det pågældende køretekniske kursus.

”Der er sket en grov og fuldstændig uacceptabel misligholdelse af reglerne. Den her sag hører til i den alvorligste ende af skalaen af de aktuelle tilsynssager,” siger Per Hansen, der er direktør i Undervisningsministeriets Kvalitets-og Tilsynsstyrelse.

At fupnummeret på DUCAS hører til blandt de alvorligste sager siger ikke så lidt, når man løber listen af svindelnumre igennem.

Scorede 3.722 kroner per kursist

Som i flere tidligere svindelsager handler sagen på DUCAS om, at kursister enten slet ikke har deltaget, eller kun har deltaget i en begrænset del af kurset, selv om der er høstet fuldt AMU-tilskud for deltagelsen.

Værdien af en deltager for DUCAS har været 3.722 kroner, uanset om personen fulgte kurset i én eller to dage. Ifølge reglerne er kursusudbyderen nemlig berettiget til fuldt tilskud, hvis kursisten er til stede på enten kursets første eller anden dag.

Undervisningsministeriets vurderer, at DUCAS systematisk har spekuleret i netop denne regel.

Ministeriet har som led i kulegravningen lavet telefoninterviews med kursusdeltagere og tidligere ansatte på DUCAS. Ud af 26 deltagere oplyste 17, at det køretekniske kursus kun varede én dag. Derudover hæfter ministeriet sig ved, at DUCAS kun har været i stand til at dokumentere, at der har været ført protokol på kursets første dag, samt at det både af reklameannoncer og brochurer fremgår, at kurset kun varer én dag.

”Ejer: Vi er et offer”

Det private job- og uddannelsescenter ejes af brødrene Karsten og Morten Krøyer Mathisen. De ejer også transportuddannelsescenteret TUC DK, der har afdelinger i både Midtjylland og Syddanmark, samt flere mindre køreskoler.

Bestyrelsesformand Morten Krøyer Mathiesen ønsker ikke at kommentere sagen i detaljer, fordi DUCAS arbejder på en indsigelse mod Undervisningsministeriets afgørelse.

”Indtil videre vil vi nøjes med at sige, at vi langt fra er enige i afgørelsen, og at vi føler os som et offer for undervisningsministerens pludselige trang til at udvise handlekraft efter en kritisk fjernsynsudsendelse (Operation X, red.),” siger han.

Morten Krøyer Mathisen understreger, at han er fuldt overbevist om, at indsigelsen vil ændre ministeriets afgørelse.

Torsdagsmodellen

DUCAS har dog allerede gjort adskillige indsigelser under Undervisningsministeriets eftrforskning. Her forsvarer virksomheden sig med, at der altid fandtes en frivillig opfølgningsdag på de køretekniske kurser.

Men ifølge undersøgelsen lå kursets dag to altid den sidste torsdag i måneden fra klokken 15.30- 23.00. I oktober måned 2009 deltog 278 personer på forskellige hold på det køretekniske kursus. Så hvis det var meningen, at samtlige kursister skulle deltage på andendagen, ville der formentlig opstå trafikprop på det køretekniske anlæg.

Fidusen er så smart, at den har fået øgenavnet ”Torsdagsmodellen” i Undervisningsministeriets dokumenter.

Har du deltaget på et AMU-kursus udbudt af DUCAS, eller kender du mere til sagen, er du velkommen til at kontakte Avisen.dk på [email protected]

AMU-karussellen

- AMU-kurser har til formål at opkvalificere kortuddannede og ufaglærte. Staten yder hvert år over to milliarder kroner i støtte til systemet.

- Siden foråret har Avisen.dk og en række andre medier afsløret en stribe eksempler på grovt svindel med AMU-tilskud og VEU-godtgørelser.

- Undervisningsministeriet har som konsekvens iværtsat en kulegravning af AMU-systemet.

- 34 erhvervsskoler og private kursusudbydere er blevet undersøgt for svindel. De fleste sager er nu afsluttet.