Foto: Dansk Erhverv

Svar til formand for 3F Offentlig Gruppe: Husk nuancerne!

27. sep 2019

LYDIA FRYDENDAL CALLESEN er ny formand for den offentlige gruppe i 3F og giver i et tiltrædelsesinterview til A4 sit bud på, hvad hun vil gøre for sine medlemmer.

På agendaen står, at ”udliciteringsboblen skal punkteres”. I interviewet kalder Lydia Frydendal Callesen det for en vildfarelse, når mange tror, at alt privat er godt. Jeg er helt enig: Det er ikke en kvalitet i sig selv, at en rengøringsassistent er privatansat. Men det bør omvendt heller ikke være et mål i sig selv, at opgaverne altid løses af mennesker med kommunens logo på lønsedlen.

Det er ikke rigtigt, at private aktører på et offentligt marked er lig med ringere service og dårlige arbejdsvilkår
Malene Jæpelt, sekretariatsleder for Danske Service

Kommunerne har i dag mulighed for at udbyde en lang række opgaver som fx rengøring, snerydning, renovation med videre. Kan man ikke få det, som man vil have set i forhold til pris, kvalitet med videre, så kan kommunen vælge selv at løse opgaven. Men fra Danske Services side mener vi, at man som minimum bør spørge markedet, hvilken service det kan levere.

LÆS OGSÅ: Danskerne: Nej til mere udlicitering af ældrepleje og rengøring

DET ER IKKE RIGTIGT, at private aktører på et offentligt marked er lig med ringere service og dårlige arbejdsvilkår. Der findes heldigvis mange rengøringsassistenter, der er glade for deres arbejde og private arbejdsplads, og mange steder oplever borgerne stor tilfredshed med den service, der leveres af private, samtidigt med, at kommunerne oplever, at samarbejdet med private giver mere værdi for pengene. Derudover skal man huske, at vores medlemmer, små eller mellemstore servicevirksomheder, også påtager sig et samfundsansvar ved fX at bidrage til integrationen og bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked.

LÆS OGSÅ: Udlicitering giver økonomisk smæk til medarbejderne

Hvis man stirrer sig blind på modstanden mod private i det offentlige, risikerer man at ramme de forkerte – nemlig de virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser, så der fortsat er råd til en offentlig sektor med højt serviceniveau.

Om Malene Jæpelt

Malene Jæpelt er sekretariatsleder i Danske Service, som omfatter små og mellemstore virksomheder i Danmark. Danske Service hører under Dansk Erhverv.