Studerende uden praktik ender sidst i jobkøen

3. feb 2012
68 procent mener, at en praktikplads hjalp dem til at få et job. Unge knokler ved siden af studierne i håbet om, at det kan sikre karrieren.

Unge skal hurtigt igennem studierne, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet.

Sådan er mantraet fra både den nuværende regering og den foregående.

Men vejen til et job går altså gennem praktik eller et relevant studiejob, siger både de studerende, universiteterne og arbejdsgiverne.

Det samme viser en stor europæisk undersøgelse fra Eurostat. Her siger syv ud af 10 danskere, at deres praktikophold er grunden til, at de senere fik et job.

Et praktikophold betyder i mange tilfælde, at studierne bliver forlænget, men det gør ikke arbejdsgiverne noget.

"Vi har lavet flere undersøgelser, der viser, at arbejdsgiverne er ligeglade, om uddannelsen har varet fem, seks eller syv år," siger Emilie Wedell-Wedellsborg, der er erhvervspolitisk konsulent i Dansk Erhverv.

Til gengæld er praktisk erfaring i høj kurs.

"Vi hører fra arbejdsgiverne, at de har en top tre, når de ansætter nyuddannede: Praktikophold eller studiejob, udlandsophold og så karaktererne," siger hun.

Rektorer og studerende er enige

Det bakkes op af formanden for Rektorkollegiet, Jens Oddershede.

"Jeg er overbevist om, at så meget praktik som muligt giver større mulighed for relevant beskæftigelse bagefter," siger han.

Netop derfor vælger mange studerende at tage et halvt års ubetalt praktik.

En af dem er 26-årige Mads Phillipsen, der læser Internationale Studier på RUC. Han har lige været i praktik et halvt år på Ibis.

"Jeg tror, at alt praktisk erfaring tæller godt. Hvis jeg var arbejdsgiver ville jeg da se på muin erfaring fra Ibis og mine tidligere studenterjobs. Mange af mine kompetencer kommer fra praktisk arbejde," siger han.[pagebreak]

Hans betragtning bliver bakket op af formanden for Studerendes Fællesråd Magnus Pedersen.

Ministeren vedholder tempokrav

Hverken arbejdsgivernes, rektorerne eller de studerendes ønske bider på videnskabsminister Morten Østergaard (R).

"Man kan have det synspunkt, at det er ligegyldigt hvor lang tid en uddannelse tager, men så skal man ikke komme til mig med hatten i hånden. Vi er nødt til at få folk ud på arbejdsmarkedet, så vi kan komme i gang med at investere i uddannelse," siger han og tilføjer, at alle må bidrage til at få væksten i gang igen.

Regeringens færdiggørelsesbonus, der belønner universiteterne hver gang en studerende bliver færdig til normeret tid, står desuden ikke i vejen for praktikophold, hævder ministeren.

Rektorernes formand, Jens Oddershede, har dog en anden opfattelse.

"Vi oplever meget ofte oplever, at et praktikforløb tager længere tid, end der er afsat til det. Man kan ikke løse opgaven inden for de tidsmæssige studierammer, der er til rådighed for projektarbejdet, eller der opstår uforudsete problemer."

Universiteterne giver gerne merit for eksempelvis et halvt års praktik, men de studerende er afhængig af parter, som er uden for universitetets kontrol.

Statistikken

I undersøgelsen fra Eurostat svarer 62 procent, at deres praktikplads hjalp dem til at få et fast job.

Seks procent svarer, at de fik et midlertidigt job ved hjælp af praktikopholdet.

Syv procent mener, at deres praktikplads førte til en anden praktikplads.