Tæt på verden: Straffer fagligt aktive tekstilarbejdere

19. aug 2011
Mange tusinde er fyret efter sidste års lønstrejke. Tekstilarbejdere i Cambodja får nu kun kort tidsansættelser for at forhindre ny uro.

Tekstilfabrikker i Cambodja overholder formelt set de fleste internationale regler for ordentlige arbejdsforhold, men det betyder langt fra, at der er ro på arbejdsmarkedet.

En ny undersøgelse fra Yale Law Schools menneskerettigheds klinik viser systematiske problemer med kontrakter for midlertidigt arbejde i Cambodjas tekstilindustri.

Efter massive strejker sidste år er industrien begyndt at bruge midlertidige ansættelser, der nedbryder arbejdernes rettigheder, skaber usikkerhed om job og truer produktiviteten

En cambodjansk undersøgelser offentliggjort af FN-organisationen ILO viser ordnede forhold, men at netop midlertidige de ansættelser er problematiske.

Hårde vilkår

I efteråret 2010 gik 200.000 mest kvindelige tekstilarbejdere i strejke for at få bedre løn. 60.000 kvindelige arbejdere nægtede at arbejde under de hårde forhold i 40 fabrikker. Fagforeningerne rapporterede, at 50.000 blev forhindret i at deltage af arbejdsgivere.

Striden handlede om løn, der gennem en aftale mellem regeringen og industrien var sat til at stige fra 260 til 318 kroner om måneden. Arbejderne ville have 485 kroner. Det tilbudte var ikke nok til at klare sig ordentligt, udtalte arbejdere til Deutsche Welle i 2010.

Den fredelige strejke blev afsluttet efter få dage med forvarsler om nye strejker, hvis lønnen forblev for lav. Cambodjas eget økonomiske udviklingsinstitut mener, at en tekstilarbejder for at klare sig bør tjene cirka 450 kroner om måneden som mindsteløn, rapporterer den franske avis Le Monde.

Tekstilindustrien er Cambodjas vigtigste indtjener af fremmed valuta.

[pagebreak]

Massefyringer

Strejken i 2010 medførte, at tusindvis af deltagende arbejdere blev fyret. Mange andre blev overført til midlertidigt arbejde. De nye kontrakter bruges til at true arbejdernes frihed til at organisere sig, hedder det fra Yale.

Den amerikanske rapport beskriver, hvordan midlertidige arbejdskontrakter bruges til at straffe fagligt aktive arbejdere, truer folk til overtid og lavere betaling samt franarrer ansatte deres rettigheder til for eksempel betalt barsel.

Det drejer sig for industrien om at holde sig konkurrencedygtig på det internationale marked. Cambodja har særlige udfordringer, fordi landet ikke selv har råvarer til produktionen. Omkostningerne er derfor højere end i Vietnam og Kina.

Efter reglerne

Næsten alle arbejdere lønnes med den officielle mindsteløn, hedder det i en rapport, skrevet af en lokal organisation (better factories / Cambodia), hvis formål blandt andet er at kontrollere forholdene.

Næsten alle fastansatte og akkordarbejdende får mindst minimumsløn, men ikke alle løst ansatte opnår det samme. Der er tre ugers ferie over alt eller arbejderne kompenseres for at opgive den. Overarbejde er næsten altid frivilligt.

De positive oplysninger fra første halvår af 2011 videregives af FNs arbejdsorganisation ILO.

Antallet af arbejdspladser, der tillader fagforeninger er steget til tre-fjerdedele af dem alle. Antallet, der tilbyder kvindelige ansatte betalt barsel, er nu oppe på 73 procent. Det samme gælder for løn under sygdom.

Undersøgelse af tekstilfabrikkerne i landet viste ingen tegn på slave- eller børnearbejde.

[pagebreak]

Ikke perfekt

Det halter noget med at forbedre arbejdsmiljøet, sikre de ansatte sundhed, begrænse overarbejde og fjerne diskrimination, typisk imod gravide arbejdere eller imod mænd, der anses for mere sandsynlige strejkeledere, hedder det fra ILO.

Det værste problem ved arbejdsmiljøet er utilstrækkelige beskyttelse imod nålene på symaskinerne.

Ved konflikter indenfor tekstilindustrien overtræder begge sider af konflikterne ofte arbejdsmarkedets regler.

Et fåtal fabrikker har direkte modarbejdet fagforeninger, nogle har forbudt faglige møder og ved samtlige 48 strejker har arbejderne brudt en eller flere regler, står der i den cambodjanske rapport.

Ekstremt vigtig sektor

Cambodja leverer tekstilprodukter til firmaer som Adidas, Puma, Levi Strauss, Gap, Wal-Mart og mange andre store brands.

Tekstilindustrien i Cambodja er en vigtig del af landets eksportsektor med 325.000 ansatte på 286 fabrikker. Eksporten første halvår af 2011 er steget med en tredjedel over sidste år trods krisen, oplyser den cambodjanske organisation.

Væksten kommer efter et gyser-år i 2008, hvor den internationale finanskrise reducerede eksporten til Europa og USA med over 20 procent. Omkring 90 fabrikker blev lukket og 60.000 fyret.

Halvdelen af arbejdsstyrken i landets industri er indenfor tekstilfabrikation. Hele 80 procent af landets eksportindtægter stammer fra sektoren.

At Cambodja klarer sig skyldes, at landet netop har et ry som et sted, der overholder reglerne og sikrer de ansatte rimelige forhold.

Internationale opkøbere skyer misbrug af arbejdskraft, fordi det kan skade dem på deres hjemmemarked. Yale Law School advarer om, at Cambodja er ved at miste den status på det internationale marked.


Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.