Straffeattest? Sådan er reglerne

1. apr 2012
Her er et overblik over de tre forskellige slags straffeattester.

Der findes tre typer af straffeattester. De bruges i forskellige situationer, og det er forskelligt, i hvor langt tid en overtrædelse bliver stående.

Den private straffeattest

Indeholder oplysninger om blandt andet domme og bøder for overtrædelser af straffeloven. Lovovertrædelserne figurerer på den private straffeattest i mindst to år og højst fem år. Den private straffeattest er den udgave, som du selv kan få udleveret på den lokale politistation, eller som en privat arbejdsgiver kan få udleveret fra Rigspolitiet, hvis du har givet samtykke til det.

Den offentlige straffeattest

Indeholder oplysninger om samtlige lovovertrædelser, og oplysningerne bliver på straffeattesten i mindst 10 år. Det er kun politiet og andre offentlige myndigheder, der kan få udleveret din offentlige straffeattest. Offentlige myndigheder kan få udleveret din offentlige straffeattest i forbindelse med jobsøgning, men kun hvis du giver samtykke til det.

Børneattesten

Indeholder oplysninger om seksuelle forbrydelser mod børn under 15 år. Børneattesten kan udleveres til offentlige myndigheder, virksomheder eller idrætsforeninger, der skal ansætte personer til at have direkte kontakt med børn under 15 år. Det kræver, at du givet samtykke til, at attesten bliver udleveret.

Læs mere hos politiet her