Stort revisorfirma trækkes ind i AMUskandale

14. aug 2011
Ernst Young skamroste glatbanesvindlernes regnskab. Nu risikerer de at ryge med i faldet.

”Det er vor opfattelse, at den opgjorte periodes indberetning af gennemført aktivitet er foretaget i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om tilskudsberettiget udbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse…”

Sådan skrev revisorfirmaet Ernst & Young om den kvartalsmæssige indberetning fra det skandaleramte transportuddannelseskoncern TUC i 2009.

Men stik imod revisorfirmaets lovprisninger svindlede TUC i det år med næsten fem millioner kroner, som de uberettiget modtog i AMU-tilskud. Det har Undervisningsministeriet konkluderet.

Nu langer ministeriet også ud efter den internationale revisorgigant, som alene i Danmark har 650 ansatte.

Det fremgår af en aktindsigt i tilsynssagen mod TUC foretaget af Avisen.dk.

Har svigtet deres ansvar

Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen bekræfter, at en særlig controller-enhed er sat til at kulegrave revisionens rolle i den omfattende svindelsag.

"Det er en afgørende del af AMU-systemet, at skoler og udbydere lever op til tilsynet. I den proces spiller den lokale revision en nøglerolle. Vi skal kunne stole på den kontrol, som den lokale revision udfører," siger direktør Per Hansen.

Ministeriet mener, at Ernst & Young har svigtet deres ansvar ved at godkende indberetningerne af tilskudsberettigede aktiviteter i TUC.

Nærmere bestemt har revisorerne Leif Nørskov og Bjarne Baymler fra Ernest & Young forsynet indberetningerne med positive revisorerklæringer.

Arbejdet er udført i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder, skriver Ernst & Young i revisionserklæringen:

”… vi tilrettelægger og udfører arbejdet med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at indberetningen af aktivitet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Arbejdet omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte praksis ved opgørelse og registrering af aktivitet.”

Ministerium truer med straf

Sagen mod TUC er dermed blevet udvidet til også at omfatte virksomhedens revisorer.

"Det er for tidligt at sige noget om reaktionsmønsteret, men sagens alvor taget i betragtning kan der blive tale om serisøe sanktioner, siger Per Hansen.

Men har I overhovedet mulighed for at straffe en revisor?

"I meget alvorlige sager kan vi kræve, at udbyderen afbryder samarbejdet med revisionsfirmaet, og der findes også disciplinære myndigheder, som vi kan bede om at iværksætte sanktioner," siger Per Hansen.

Anklage overrasker

Samarbejdet med TUC er stoppet i februar i år, oplyser Ernst & Young i en mail til Avisen.dk.

"Vi har gennem perioden afgivet erklæringer i overensstemmelse med bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse efter udførelse af det efter vores opfattelse nødvendige revisionsarbejde," skriver presseansvarlig Alive Klausen.

Det kommer dog bag på revisorfirmaet, at de er sat under lup i ministeriet.

"Vi er ikke af Undervisningsministeret eller andre blevet gjort bekendt med påstande om bedrageri eller mangler ved det af os udførte arbejde, og vi er ikke bekendt med nogen undersøgelse. Vi går ud fra, at såfremt sådanne anklager og en sådan undersøgelse var fremsat og indledt, ville vi have været informeret om dette," skriver Alice Klausen.AMU-skandalen

- AMU-kurser har til formål at opkvalificere kortuddannede og ufaglærte. Staten yder hvert år over to milliarder kroner i støtte til systemet.

- Siden foråret har Avisen.dk og en række andre medier afsløret en stribe eksempler på grov svindel med AMU-tilskud og VEU-godtgørelser.

- Undervisningsministeriet har som konsekvens iværtsat en kulegravning af AMU-systemet.

- 34 erhvervsskoler og private kursusudbydere er blevet undersøgt for svindel. De fleste sager er nu afsluttet.