Store bøder på vej til udenlandske vejpirater

25. aug 2013, 04:00
Social dumping på danske landeveje skal give bøder op til 35.000 kroner, fastslår regeringen forud for finanslovsudspil. I transportbranchen vurderer flere, at initiativer vil reducere antallet af landevejspirater.

35.000 kroner. Så meget skal det fremover koste udenlandske chauffører at lave løn-dumping på danske landeveje.

Regeringen har sat kroner og øre på, hvor meget de agter at skærpe bødestraffen for at overtræde EU's cabotageregler, der giver udenlandske chauffører ret til at køre tre indenrigsture i Danmark på syv dage, hvis de krydser grænsen med gods.

Det fremgår af et notat fra Beskæftigelsesministeriet om regeringens initiativer til bekæmpelse af social dumping, der er udarbejdet forud for regeringens udspil til næste års finanslov.

"Med de nye regler får vognmændene en bøde på 35.000 kroner for en overtrædelse af cabotagereglerne om, at der må køres tre cabotageture inden for syv dage," hedder det i notatet.

Bøder i den størrelsesorden vil reducere omfanget af landevejspirateri. Det vurderer blandt andre fagforeningen 3F og brancheorganisationen DTL.

"Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning," siger Jan Villadsen, der er formand for 3F's transportgruppe.

I dag ligger bøderne for ulovlig cabotagekørsel på mellem 10.000 og 25.000 kroner.

”I den her branche er det altid en iskold kalkule om, hvad de kan tjene i forhold til, hvad det koster at blive taget. Derfor vil bøder på 35.000 kroner uden tvivl have en effekt," siger han.

Kontrol af 4.500 køretøjer på et år

Effekten afhænger af omfanget af kontrol. Derfor er det betydningsfuldt, at regeringen vil afsætte 15 millioner kroner årligt til forlængelse af kontrolindsatsen over for udenlandske lastbiler, vurderer Jan Villadsen.

Kontrolindsatsen betyder, at politiet skal standse og kontrollere 4.500 udenlandske køretøjer i løbet af 2013. Med de 15 millioner kroner kan et lignende kontroltryk forventes at gælde fremover.

”Hvis der både er risiko for at blive taget, og bøden sættes op til 35.000, så er det helt sikkert, at det har en præventiv effekt,” siger Jan Villadsen.

I den landsdækkende brancheorganisation for det danske transporterhverv, DTL, kalder underdirektør Ove Holm regeringens udmeldinger om højere bødestraf til vejpirater for en klar skærpelse.

Og bøder i 35.000-kronersklassen bliver ”for alvor interessant”, fordi man samtidig ændrer lovgivningen, så det bliver lettere at vurdere, hvornår der sker lovovertrædelser.

”Der bliver større risiko for at blive snuppet, og bøden bliver større. De to ting i kombination vil have en tydelig virkning,” vurderer Ove Holm.

DI: Ordentlig kontrol

Regeringen lægger op til differentierede bøder, så mindre overtrædelser som at glemme underskriften på transportpapirer, ikke koster det samme som at blive taget i regulær ulovlig cabotage.

Dermed ser regeringen ud til at lægge sig op ad cabotageudvalgets anbefalinger fra maj, hvor landets vigtigste organisationer inden for transportbranchen anbefalede differentierede bøder på henholdsvis 5.000, 15.000 og 35.000 kroner.

DI Transport kalder det positivt, at regeringen lægger op til at skelne mellem småting og alvorlige overtrædelser. Her er de mere tilbageholdende i forhold til at vurdere effekten af en skærpet bødestraf.

”Vores vurdering er, at de forhøjede bødestørrelser vil have en begrænset effekt på omfanget af ulovlig cabotage. Den vigtigste præventive effekt er, at der er en ordentlig kontrol,” siger Rune Noack, chefkonsulent i DI Transport.

ITD frygter uklare regler for hampre bøder

I ITD, der er brancheorganisation for den danske vejgodstransport, mener underdirektør Poul Brun, at det er et vigtigt signal, hvis systematisk overtrædelse af cabotage-reglerne kan straffes hårdt.

”Vores vigtigste holdning er, at reglerne skal være så klare, at de er til at håndtere for vognmænd og politiet, og at der er proportionalitet mellem forseelser og straf," siger Poul Brun.

Bøden på 35.000 kroner skal alene gives, hvor der sker grove og systematiske overtrædelser, mener han.

Cabotage

EU's cabotageregler tillader, at når en lastbil fra et andet EU-land krydser grænsen med gods, så giver det ret til at køre tre indenrigsture inden for syv dage til hjemlandets løn- og arbejdsvilkår. Ulovlig cabotage handler om, at lastbiler fra et andet land kører mere end de tilladte tre ture.

Kilde: DTL