Tæt på verden: Stopper grov underbetaling af statsansatte

28. apr 2012
En halv million offentligt ansatte i Egypten får løfter om mimimumsløn på 651 kr. om måneden. Mange fik ned til 93 kroner.

Omkring en halv million midlertidigt offentligt ansatte i Egypten fik fredag løfte om fast job og minimumløn. Det gælder for folk, der har været ansat i tre år eller mere.

Den offentlige sektor i Egypten vokser til over seks millioner borgere, når projektet er gennemført. Minimumslønnen, som betales fast ansatte, er siden sidste sommer 651 kroner om måneden.

Den solide pukkel af underbetalte midlertidigt ansatte blev bygget startende i 2000 for at skaffe nødvendig arbejdskraft til offentlige opgaver og samtidig begrænse udgifterne på et allerede dengang stramt statsbudget.

Mange af de berørte, nogle med fornyede kontrakter i 10 år, har fået ned til 93 kroner om måneden. Den egyptiske regeringsinformationskontor har 30.000 ansatte til den løn.

Noget rod

Det er Egyptens finansminister, Momtaz el-Saeed, der kommer med løfterne her midt i præsidentvalgkampen. Omkostningen ved opgraderingen af lønningerne vil være vel over 5 milliarder kroner om året.

Kravet om minimumsløn til alle offentligt ansatte har længe været helt i top på listen hos fagforeninger og aktivister i Egypten. Ændringen kom, da en aktivist med held sagsøgte regeringen for at få hævet minimumslønnen for første gangsiden 1984.

Siden august sidste år, hvor finansåret startede, har fast ansatte fået den løn uanset uddannelse eller baggrund. De 651 kroner om måneden er før træk for skat, forsikring og pension.

Regler brydes

At blive forfremmet til fast ansættelse efter tre år som midlertidig har været lovpligtigt i årevis, men reglen er aldrig blevet fulgt af det offentlige.

Da statsadministrationen ikke havde råd til flere lønninger ansatte man folk på midlertidige kontrakter og hentede penge andre steder i budgettet. Det drejer sig om konti for uddannelse, fornyelser, vedligehold eller reservedele.

Halvdelen af de 500.000 berørte arbejdere er ansat i lokale offentlige myndigheder.

Kreative lønninger

[pagebreak]Lønsystemet har været opbygget, således at de ansatte fik en lav løn og mulighed for et eller flere bonustilskud. Årsagen var, at arbejdsgiveren kun betaler procenter til forsikringer og pensioner af basislønning.

Det betyder i henhold til al-Ahram, at en egyptisk arbejders pension kan lande på kun 10 procent af den tidligere løn.

I øvrigt bruger Egypten store midler på at sikre befolkningen basale varer som flaskegas, olie, ris og sukker. Regningen skulle siden juli 2011 være på små 50 milliarder kroner, oplyser den egyptiske avis al-Ahram.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.