Den amerikanske kapitalfond Blackstones opkøb af lejligheder i hovedstadsområdet - med markant stigende husleje til følge - får nu SF, Enhedslisten og Frederiksbergs socialdemokratiske viceborgmester, Michael Vindfeldt, til at kræve en hurtig politisk håndsrækning til lejerne. 

LÆS OGSÅ: Danske lejere trækker amerikansk kapitalfond i retten

Blackstone og andre pengestærke opkøbere gør brug af boligreguleringsloven, der tillader udlejere at sætte huslejen op efter renoveringer. I øjeblikket undersøger en ekspertgruppe, der blev nedsat af Folketinget i maj, omfanget og konsekvenserne af de omdiskuterede boligopkøb. Når ekspertgruppen efter planen afslutter sit arbejde til efteråret, skal politikerne tage stilling til eventuelle lovændringer.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet A4 Morgen her

Men både Enhedslisten, SF og Frederiksberg Kommunes socialdemokratiske borgmester viceborgmester, Michael Vindfeldt, sætter spørgsmålstegn ved, om lejerne kan vente så længe med en afklaring. 

LÆS OGSÅ: 176 sager på to år: Udlejer taber de fleste

Michael Vindfeldt, der selv har været med til at stoppe salget af en række boliger ejet af Frederiksberg Kommune, mener, at den omdiskuterede regel, som opkøberne benytter sig af, skal sættes ud af kraft.

- Det er i allerhøjste grad et presserende problem både for lejere i min kommune og resten af landet. Det er fornuftigt, man har nedsat et udvalg, men hvorfor har man ikke sat paragraffen (boligreguleringslovens regel om, at husleje kan stige efter renoveringer, red.) på pause i de kommuner, hvor vi kan se, at kapitalfondene køber helt vildt op og hæver huslejen flere steder, siger Michael Vindfeldt.

Paragraf 5 stk. 2 i Boligreguleringsloven

Hvis udlejer foretager "gennemgribende forbedringer" af lejemålet, så kan udlejer hæve lejen stort set frit.
Loven sætter visse begrænsninger for hævning og en dokumentationsbyrde på udlejer. Dette bliver dog aldrig tjekket, medmindre lejer trækker udlejer i huslejenævnet.

Paragraffen blev introdukseret i 90'erne for at få udlejere til at moderniserer mange nedslidte lejeligheder specielt i København.

Kilde: Boligportalen.dk

Enhedslistens boligordfører, Søren Egge Rasmussen er enig i, at der er tale om lange udsigter, før der bliver handlet på lejerens pressede situation.

- Jeg havde gerne set, der var sket noget hurtigere, men nu har jeg da en forventning om, at det er noget af det første, vi kaster os over, når Folketinget åbner. Der skal sættes en stopper for, at udlejere som Blackstone laver dårlige moderniseringer og sætter huslejen permanent i vejret, siger Søren Egge Rasmussen.

Både Michael Vindfeldt og Søren Egge Rasmussen peger på, at det er et stort problem, at huslejen bliver hævet permanent, så den er en evig indtægt for udlejer og således ikke kun dækker udgifter til renovering. 

Også i SF har sagen om kapitalfondes opkøb af boliger topprioritet, når Folketinget mødes igen i oktober. Boligordfører Kirsten Normann Andersen understreger, at det haster med at afskaffe paragraf 5 i boligreguleringsloven, der giver mulighed for at sætte huslejen op.

- Vi kan ikke længere se stiltiende til, mens kapitalfondene jager lejere på flugt fra vores byer ved at opkøbe ejendomme, renovere sparsomt, sætte huslejen op og så i mange tilfælde sælge igen. Det hul skal vi have stoppet, siger Kirsten Normann Andersen.

Mere frihed til kommunerne

I marts stoppede Frederiksberg Kommune deres salg af 15 ejendomme. Mange lejere havde protesteret og opfordret kommunen til at sætte en stopper for salget, da det kunne tænkes, at den amerikanske kapitalfond ville komme med et bud, der tidligere havde opkøbt ejendomme og derefter sat huslejen op.

Michael Vindfeldt så gerne, at man gav kommunerne friere tøjler til selv at bestemme mere på boligområdet i kommunerne.

- I gamle dage havde kommunerne stor frihed til selv at definere, i hvilket omfang boligreguleringsloven var gældende i kommunen, hvilket i min optik giver god mening, da kommunerne ved bedst i forhold til forholdene på deres lokale boligmarked, siger Michael Vindfeldt.

Han peger også på, at man kunne give kommunerne en større frihed og mere økonomisk støtte til almene boliger til at afhjælpe manglen på boliger. Selvom der er politisk vilje til det, kan kommunerne ikke altid få bygget flere almene boliger, fordi udgifterne vil være for høje i forhold til det budget, kommunerne kan gøre brug af.

LÆS OGSÅ: Marie fik ny udlejer: Jeg tror, de bevidst har gjort det ubehageligt for os at bo her

Boligminister Kaare Dybvad (S) er enig i, at virksomheder som Blackstone presser den nuværende boligreguleringslovgivning ud over, hvad der var intentionen, men han vil ikke pege på mulige politiske løsninger.

"Vores udgangspunkt er, at der skal strammes op, men hvordan den konkrete model skal være afventer den igangværende ekspertgruppes anbefalinger samt de efterfølgende politiske drøftelser," skriver ministeren til A4 Nu.