Største knast høvlet af reform for syge

8. dec 2013, 04:00
Avisen.dk erfarer, at V og K har givet sig i forhold til at sløjfe det tidsloft på sygedagpenge, der gør, at 10.000 danskere falder ud af systemet årligt. Regeringen ser dermed ud til at slippe for nye beskyldninger om løftebrud i hvert fald fra V og K.

Det omstridte tidsloft, der forhindrer langtidssyge i at få sygedagpenge i over 52 uger, ser ud til at være fortid.

Det erfarer Avisen.dk fra en række centrale kilder tæt på forhandlingerne om en reform af sygedagpengesystemet.

Mens forhandlingerne officielt var sat på stand by under finanslovsforhandlinger og kommunalvalg, har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) forhandlet bilateralt med V og K.

Og meget tyder på, at de uformelle forhandlinger har givet pote.

Ifølge kilder fra både rød og blå blok er V og K nu åbne over for, at loftet på de 52 uger afskaffes.

"Det eneste, jeg vil sige, er, at vi er inde i et positivt forhandlingsforløb," siger Benedikte Kiær, beskæftigelsesordfører for K.

Nyt loft kan erstatte gammelt loft

Tidsloftet har ellers hidtil været den store knast i forhandlingerne. V og K har flere gange meldt ud, at partierne ikke vil lægge mandater til et forlig om ydelser på ubestemt tid.

Og dem er der to af i regeringens udspil - sygedagpengene og den såkaldte ressourceydelse.

Ressourceydelsen vil regeringen give til de syge, der ikke er syge nok til at få forlænget deres sygedagpenge, og den har ikke noget loft i regeringens udspil til reformen. Men nu lader det til, at V og K får et loft på ydelsen som pris for at være med til at ophæve loftet på sygedagpengene.

"Vi ønsker ikke, at flere tusinde borgere hvert år bliver parkeret på en ny permanent forsørgelsesydelse," siger Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for V.

Afskaffelsen af det gamle loft vil altså angiveligt skabe et nyt loft på en ny ydelse.

Den såkaldte ressourceydelse er en kontanthjælpslignende ydelse, der skal erstatte sygedagpengene efter 26 uger. Ydelsen er uafhængig af formue eller ægtefællens indkomst og skal sikre, at ingen syge vil stå helt uden indtægt.

Rødt løftebrud? Nej tak!

Hvis beskæftigelsesministeren får sløjfet sygedagpengeloftet, ser regeringen ud til at slippe for nye beskyldninger om løftebrud.

Regeringen lovede i regeringsgrundlaget at afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge under overskriften 'Færre mennesker skal leve i fattigdom'.

Ifølge politisk kommentator Søs Marie Serup er et forlig på sygedagpengeområdet afgørende for en regering, der har skuffet venstrefløjen.

"Alene det, at regeringen selv er begyndt at tale om løftebrud og ægte løftebrud, viser jo, at det er en diskussion, der piner S, R og SF. Derfor er det her måske kommende forlig en af de vigtigste ting for regeringen at få forhandlet hjem inden jul," siger hun.

Søs Marie Serup var rådgiver for Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister.

Ifølge hende har de syge danskere, der er faldet ud af dagpengesystemet, og som har fortalt om konsekvenserne i pressen, lagt et pres på politikerne, der kan tale for, at V og K må bløde op i forhold til loftet på de 52 uger.

"Der kan komme ting på bordet fra Mette Frederiksen, der er så sympatiske, at V og K ikke har råd til at sige nej til dem. Og så er sygedagpengene ikke en problemstilling, som V og K har lyst til at arve," forklarer den politiske kommentator.

Parkeret på ny ydelse

Står det til EL, slipper regeringen dog ikke for en debat om løftebrud. Uanset om der kommer et tidsloft på den nye ydelse eller ej, mener det rød-grønne parti ikke, at regeringen holder, hvad den lovede i valgkampen.

"Regeringen lovede at fjerne varighedsbegrænsningen på sygedagpenge, sådan at du kan oppebære sygedagpengetaksten, så længe du er syg. Det vil sige, indtil du kommer på arbejde igen eller førtidspension. Men nu kommer du under taksten allerede efter 26 uger, så regeringen er langt fra sit løfte," siger Finn Sørensen, sygedagpengeordfører for EL.

Selvom formue og ægtefællens indkomst ikke skal modregnes i den nye kontanthjælpslignende ydelse, mener han, at den vil være med til at øge skævheden i samfundet.

"Regeringen går stik imod målsætningen om at mindske ulighed og fattigdom. Den nye ydelse er ikke en decideret fattigdomsydelse, men de syge risikerer at blive parkeret på den i årevis, og det er der ingen, der bliver hverken raske eller lykkelige af," siger ordføreren.

EL deltager ikke i forhandlingerne.

Ny ydelse til langtidssyge

 

Forskellen på at få sygedagpenge og den nye ydelse er cirka 7.000 kroner om måneden for syge uden børn og cirka 4.000 kroner for syge med børn.