Støjberg bestormes af gode råd om bøvl

14. jun 2010
1. juli er sidste frist for at indsende forslag til Inger Støjbers kampagne for mindre bøvl for arbejdsløse. Indtil videre er der kommet 1400. I dag kommer der 30 mere fra akasserne selv.

'Vi har brug for din hjælp til, hvordan vejen til jobbet kan blive mindre bøvlet', skriver beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) på forsiden af sin kampagneside, vaekmedboevletinger.dk.

Indtil videre er der kommet over 1400 forslag. I dag sender a-kassernes brancheorganisation 30 mere. De har lavet, hvad de selv kalder et 'bøvlkatalog'.

Det skal blandt andet være slut med nyopererede kræftpatienter i venteværelset hos a-kasserne, og cv-samtaler med ældre, der skal på efterløn om tre måneder.

Formand for AK-Samvirke Morten Kaspersen håber, at Inger Støjbergs egen invitation vil gøre det nemmere at komme igennem med forslagene end tidligere.

Han erkender også, at en del af ansvaret for de meget komplicerede regler ligger hos a-kasserne selv.

”Vi har haft meget fokus på at enkelte medlemmer kunne blive ramt, når politikerne lavede nye love. Det har gjort lovene meget detaljerede og svære at administrere. Nu har vi gjort op med millimeterdemokratiet, vil gerne have lempeligere regler, mere fokus på at bruge digitale muligheder og mere tid til at hjælpe medlemmerne i arbejde, ” siger Morten Kaspersen.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg ønsker ikke at kommentere konkrete forslag, før fristen er udløbet. Så gennemgår hun og ministeriet alle forslag.

Morten Kaspersen håber, at de får nogle af deres igennem.

”Den meget kontrol virker som mistillid til medlemmerne. Hvis vi fik gjort op med mistillids- og registreringstyranniet, ville vi få gladere medlemmer og mere tid til at finde arbejdsåbninger til dem,” siger Morten Kaspersen, formand AK-Samvirke.

 

Bøvlkataloget:

Tre forslag fra a-kassernes bøvlkatalog:

Den personlige rådighedssamtale med a-kassen

Regel: Et medlem skal komme til en personlig rådighedssamtale i a-kassen hver 3. måned ud fra et ”tidsstyret” klippe- og optællingssystem. Samtalen i a-kassen skal ske personligt uanset geografi.

Bøvl: Et medlem har altid pligt til at komme til et personligt møde i a-kassen. Mødet i a-kassen kan ikke gennemføres via andre kontaktformer. Det er dyrt og ressourcekrævende, at man altid skal tage bus og færge for at kunne komme til et møde, når man fx bor på en ø eller et sted i det såkaldte ’udkantsdanmark’.

Løsning: Giv adgang til at man som medlem kan aftale med sin a-kasse, at man gennemfører den personlige samtale via moderne kommunikationsformer med telefon, webcam etc.

Obligatoriske samtaler

Regel: A-kasserne har pligt til at holde cv-samtale, vejledningssamtale og rådighedssamtale med ledige medlemmer.

Bøvl: Samtalerne er obligatoriske og skal derfor holdes med alle ledige, uagtet der er situationer, hvor det synes irrelevant og dermed er ressourcespild.

Løsning: A-kassen kan undlade at holde samtalen i de situationer, hvor medlemmet skal:

1) overtage et lønarbejde på almindelige løn- og arbejdsvilkår af mere end 5 ugers varighed

2) begynde på en uddannelse af mindst 3 måneders varighed

3) begynde som selvstændig erhvervsdrivende mere end midlertidigt

4) gå på efterløn

inden for en periode på 3 måneder, efter at samtalen skulle have været holdt.

Sygesamtaler

Regel: A-kasserne skal holde sygesamtaler med sygemeldte ledige senest 4 uger efter første sygedag. Samtalen skal holdes med alle uden hensyntagen til diagnose, sygehistorie mv.

Bøvl: Når der overhovedet ikke kan tages hensyn til sygdommens art eller medlemmets forhold i øvrigt, betyder bestemmelsen, at a-kasserne skal holde et stort antal samtaler, som hverken er til gavn for den sygemeldte, kommunen eller a-kassen.

Løsning: Når a-kassen udsteder DP200b, givers der samtidig oplysning om, hvorvidt sygdommen forventes at vare over 4 uger, og om a-kassen i givet fald finder det relevant og muligt at holde en personlig samtale.