Kravene står i kø til den nyslåede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Foto: Claus Bjørn Larsen / Ritzau Scanpix

Store krav til ny beskæftigelsesminister: Skaf arbejdskraft og pension til nedslidte

28. jun 2019
Tidlig pension til nedslidte, forbedring af dagpenge-systemet og lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft. Kravene fra fagbevægelse og arbejdsgivere til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen står i kø fra dag ét.

Når skåltalerne er overstået og glædestårerne tørret af kinderne, kan Socialdemokratiets nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard godt forberede sig på at blive en travl mand. 

LÆS OGSÅ: Engell om Mette F: - Hun har bundet sig til masten
 
Flere toneangivende organisationer melder sig allerede nu på banen med deres bud på, hvad den nyslåede beskæftigelsesminister skal bruge tiden på, når han sætter sig i ministerstolen på Holmens Kanal i København. 

Blandt arbejdsgiverne står mangel på arbejdskraft øverst på listen over problemer, som ministeren skal knuse. Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, siger: 

- Danmark taber hver dag velstand og velfærd, fordi de private virksomheder må sige nej til ordrer på grund af mangel på kvalificerede medarbejdere. Det skal der rettes op på. En politisk ambition om flere medarbejdere i den offentlige sektor vil også kun lykkes, hvis regeringen sikrer et større arbejdsudbud.

En tilsvarende melding kommer fra Dansk Industri:

- Den største udfordring lige nu er, at mange virksomheder har problemer med at finde de ansatte, de skal bruge. Det sker alt for tit, at firmaerne leder forgæves, siger Steen Nielsen, underdirektør i Dansk Industri. 

Han understreger, at det særligt er faglært arbejdskraft som elektrikere, smede og mekanikere, der er brug for. 

Den udmelding bakkes op af Dansk Erhverv, der mener, at Peter Hummelgaard bør have som målsætning at halvere de op mod 70.000 forgæves rekrutteringer, som danske virksomheder ifølge organisationen oplever hvert år. 

- Det er noget, som ministeren skal tage fat på med det samme, siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv.

- De fejlslagne rekrutteringer betyder, at der lige nu er masser af opgaver ude i virksomheder, der ikke bliver løst, og som ellers kunne være med til at skabe vækst i Danmark, tilføjer han. 

Spørger man arbejdsgiverne, hvad der skal til for at løse problemet med mangel på arbejdskraft, lyder svaret, at danske virksomheder skal have lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU. 

Både Dansk Industri og Dansk Erhverv mener derfor, at den nye regering som noget af det første bør sænke beløbsgrænsen, som er det beløb, udenlandske personer som minimum skal tjene for at kunne komme til Danmark. 

- Hvis man vil gøre noget ved det her problem hurtigt og effektivt, så gælder om at åbne bommene, så virksomhederne kan få flere medarbejdere ind, understreger Peter Halkjær, arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv. 

DA-direktør Jacob Holbraad har noteret sig, at Socialdemokratiet sammen med Radikale, SF og Enhedslisten har gjort sig tanker om udenlandsk arbejdskraft i deres fælles forståelsespapir:

- Vi skal som land bliver bedre til at tiltrække kvalificerede udlændinge. Både til de højt specialiserede stillinger, men i høj grad også faglærte medarbejdere. Dem mangler vi allerede i dag, og vi kommer kun til at mangle flere af dem i de kommende år. Partierne bag forståelsespapiret har lagt op til, at virksomhederne skal kunne rekruttere faglærte fra lande uden for EU. Det er et godt initiativ, som vi gerne vil arbejde sammen med regeringen og fagbevægelsen om at få virkeliggjort, siger DA-direktøren.

Socialdemokratiet har dog tidligere afvist at sænke beløbsgrænsen - et budskab, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard gentog ved sin tiltrædelse torsdag. 

Tidlig pension og dagpenge 

I Fagbevægelsens Hovedorganisation er formand Lizette Risgaard klar til at samarbejde med den nye beskæftigelsesminister om at styrke beskæftigelsen og forbedre  indsatsen for at få flere i arbejde

- I en tid, hvor der bliver efterspurgt flere dygtige medarbejdere, bør uddannelse og opkvalificering af både ledige og beskæftigede opprioriteres. Samtidig har vi brug for et solidt sikkerhedsnet, et stærkt arbejdstilsyn og en vedholdende og synlig bekæmpelse af social dumping, siger Lizette Risgaard.

I fagforbundet 3F understreger forbundsformand Per Christensen, at Peter Hummelgaard går "en travl tid" i møde som minister. 

- Han skal forhandle en model for tidlig tilbagetrækning på plads, så nedslidte kan gå værdigt på pension. Og så er der spørgsmålet om dagpengenes gradvise udhuling, som skal løses, siger Per Christensen. 

Spørgsmålet om at sikre dagpengenes værdi er også en mærkesag for sosu'ernes fagforbund, FOA. 

I Fødevareforbundet NNF, der blandt andet organiserer slagteriarbejdere,  mener man, at retten til tidlig pension for nedslidte skal placeres øverst på ministerens liste over arbejdsopgaver. 

- I øjeblikket tegner der sig desværre ikke et flertal for en differentieret pensionsalder, men det flertal må og skal findes, siger formand for NNF, Ole Wehlast. 

- Seniorførtidspensionen er blevet forbedret, men den hjælper ikke de mange hårdtarbejdende danskere, der bliver slidt ned, og som skal kunne forlade arbejdsmarkedet før kroppen siger stop, uddyber han. 

Formanden for pædagogernes fagforbund BUPL, Elisa Rimpler, har bemærket en anden særlig opgave, der venter den nye beskæftigelsesminister. Ifølge det forståelsespapir, som Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten enedes om, før Mette Frederiksen indtog Statsministeriet, skal det 'afsøges, om der kan indføres en egentlig rettighed for offentligt ansatte på deltid til at gå på fuldtid.' 

- Hvis man kan gøre det mere attraktivt at gå på fuld tid, synes jeg, at det er fint. Vi har i forvejen en aftale med kommunerne om at arbejde for flere fuldtidsstillinger, men den er blevet udfordret af besparelser. Jeg er lidt skeptisk over for, hvor meget man skal lovregulere, men det her har været i parternes hænder i mange år, uden at kommunerne har efterlevet det. Derfor kunne det være en god idé med en trepartsaftale, hvor vi forpligter hinanden, og hvor der følger økonomi med, siger Elisa Rimpler.

Blandt de kommunale arbejdsgivere falder ideen om en fuldtids-rettighed udstukket fra Folketinget ikke i god jord. Kommunernes topforhandler, Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler (K), siger, at arbejdsgiverne 'klart har en reservation.'  

- Arbejdstid er noget, man forhandler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Jeg vil gerne advare imod, at man bare træffer heroiske beslutninger hen over hovedet på de parter, der forhandler overenskomsterne, siger Michael Ziegler og tilføjer, at en rettighed i øvrigt  ikke er nogen garanti for, at deltidsansatte melder sig klar til længere arbejdstid.

- Vi havde en diskussion om det i min egen kommune, hvor kun en håndfuld deltidsansatte sosu' er havde lyst til at arbejde på fuld tid. Der findes ingen snuptagsløsninger. Det er meget mere komplekst, siger Michael Ziegler.

BUPL-formandens tanke om en trepartsforhandling klinger dog umiddelbart positivt i borgmesterens ører:

- Vi er åbne over for at diskurere med regeringen, men det er vigtigt, at det foregår i respekt for de parter, der forhandler arbejdstiden, siger han.