Stigning: Jernmanden går på forældreorlov

25. jan 2014, 04:00
Industriens fædre tager langt mere forældreorlov end for få år siden, viser ny opgørelse. Fagforening glæder sig over resultatet. Det handler nemlig også om ligeløn til kvinder.

Mandlige smede, svejsere og kontorfolk inden for industrien er begyndt at tage  meget mere forældreorlov. Det viser en ny opgørelse som Industriens Barselfond har foretaget for Avisen.dk.

På bare få år er mænds andel af den afholdte forældreorlov mere end fordoblet. Det sker sandsynligvis, fordi reglerne for at gå på forældreorlov blev gjort mere fleksible i overenskomsterne i 2012.

”I øjeblikket høster vi frugterne af de resultater, vi fik igennem ved sidste overenskomst, og jeg tror ikke, at vi har set det fulde udbytte endnu,” siger sektorformanden for HK Privat, Simon Tøgern.

Han repræsenterer blandt andre omkring 30.000 medlemmer inden for industrien. Formanden kalder udviklingen ”særligt bemærkelsesværdig” i lyset af, at regeringen har droppet øremærket barsel til mænd.

Industri-gutter snupper 43 procent af forældreorlov

I 2011 stod fædre i industrien for 17 procent af den samlede afholdte forældreorlov. Umiddelbart efter indførslen af mere fleksible regler i 2012 steg andelen til 33 procent.

De seneste tal er fra sidste halvår af 2013 og viser, at mænd tog 43 procent af den afholdte forældreorlov, som Industriens Barselsfond administrerer.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2012 skete der det, at den periode, som forældreorloven skulle afholdes inden for, blev udvidet, så den nu skal afholdes i løbet af det første år.

Før skulle forældreorloven afholdes inden for en meget kortere periode. Det gjorde det svært at planlægge mænds del af barslen.

”Der er jo noget, der tyder på, at den fleksibilitet, der blev indført med sidste overenskomst, rent faktisk har ændret i afholdelses-mønstret for mænd, så der er flere, der vælger at tage forældreorlov,” siger Helle Nielsen, administrationschef for Industriens Barselsfond.

Ny overenskomst for 240.000

Lige nu forhandles der ny overenskomst for 240.000 industriansatte. Industriens forhandlinger slår tonen an på det private område.

I 2012 var reglerne for forældreorlov et af de steder, hvor fagbevægelsen fik resultater. Emnet er dog ikke højt prioriteret i de nuværende forhandlinger.

Når en fagforening som HK Privat er optaget af skævheden i mænd og kvinders brug af barselsreglerne, er det også ud fra et ligelønsperspektiv.

For hvis der er forskel i mænd og kvinders brug af barselsrettighederne, fungerer det i virkelighedens verden som et argument mod, at kvinderne får samme løn som mænd, mener de.

Kvinder mister pension

Perspektivet ved at mændene tager en lidt større andel af den afholdte forældreorlov er derfor, at det bliver ”en smule lettere” at opnå ligeløn, siger Simon Tøgern.

Han afviser at være i mål med hensyn til at forbedre barselsreglerne gennem overenskomsterne.

”Jeg vil nødigt sætte tal på i den aktuelle situation (der forhandles, red.), men jeg mener stadig, at der er muligheder for at udvikle reglerne omkring barsel. Der er fortsat problemer med eksempelvis, at kvinder mister pensionsindbetalinger,” siger Simon Tøgern.

Forældreorlov, hvad er det?

Der er alene tale om forældreorlov i artiklen. Det er den orlov, der ligger efter moderens fire ugers graviditetsorlov og 14 ugers barselsorlov. Og fars to ugers fædreorlov.