Staten stævnes for luftforurening

20. okt 2008
Den danske stat skal for retten, fordi den ikke gør nok for at mindske forureningen på tilosede danske veje.

 

En række danske miljøorganisationer arbejder i øjeblikket på en fælles stævning mod staten for ikke at overholde EU's grænser for luftforurening adskillige steder i landet, skriver Politiken.

Stævningen er den første af sin art i Danmark. Men mulighederne for, at retten giver miljøorganisationerne medhold, er faktisk gode.

I sommer vandt en tysk privatborger en lignende sag ved EF-domstolen over myndighederne i Bayern.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Borgeren tvang med dommen myndighederne til at lave en handlingsplan for bekæmpelse af forureningen, der klart overskred EU's grænseværdier, dér hvor han boede.

"Vi har indsamlet tilstrækkelig dokumentation, og vi overvejer nu om sagen mod den danske stat skal føres via EU-kommissionen eller de danske domstole," siger Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd til Politiken.

/Newspaq/

faktaboks