Sspidskandidat: Thorning svigter hovedstaden

2. jul 2013, 06:00
Regeringstoppen mangler engagement i København, siger Sophie Hæstorp Andersen, som bl.a. efterlyser lovet strategi for hovedstaden.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt svigter hovedstaden, og det koster udvikling og tusindvis af arbejdspladser.

Så klar er meldingen fra statsministerens egen partifælle, Sophie Hæstorp Andersen (S), der stiller op som spidskandidat til regionsvalget i Region Hovedstaden til efteråret.

"Regeringstoppen svigter København ved at overse hovedstadens potentiale. På den måde går vi glip af vækst, som gavner hele landet, og ikke mindst skaber nye arbejdspladser," siger hun.

Den skarpe melding møder bred opbakning fra arbejdsmarkedets parter og en S-borgmester.

Sophie Hæstorp Andersen påpeger, at hver gang der skabes 100 arbejdspladser i København, så skabes der 20 andre i resten af landet. Det viser en vurdering fra OECD, Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling.

Drop skåltalerne

Derfor er det ikke i orden, at regeringen sylter den hovedstadsstrategi, som ellers er medtaget i regeringsgrundlaget, påpeger hun, og sender en direkte opfordring afsted mod sin partiformand:

"Helle Thorning-Schmidt skal involvere sig mere i Danmarks vækstmotor, så vi kan komme op i gear."

Sophie Hæstorp mener, at regeringstoppen må komme videre end de "skåltaler", der hidtil har lydt.

"København skal ikke konkurrere mod Aarhus, Odense og Aalborg, men mod Stockholm og Hamborg. Den realitet lader ikke til at være gået helt op for de mest magtfulde ministre."

"Det er fint, at fagministre fører tingene ud i livet, men én bør samle trådene. Og det skal være en minister højt i regeringen," siger hun.

Skab et forum

Konkret burde regeringstoppen igangsætte et forum, hvor udviklingen af hovedstaden holdes ajour, mener MF'eren.

"Thorning, Corydon eller Vestager bør tage initiativ til at lave et forum, hvor man mødes løbende og følger op på hovedstadens udvikling. Altså et statsligt-regionalt kontaktforum, hvor vi kan drøfte investeringer og udvikling i infrastruktur, forskning og erhvervsudvikling," siger Sophie Hæstrop Andersen.

I dag glimrer regeringen ved sit fravær, når der bliver holdt møder i Øresunds komiteen, påpeger hun videre:

"Forskellige ministre holder da fine skåltaler, men det er spredt fægtning. Når Øresunds Komiteen, der består af region Skåne, Hovedstaden og kommuner på begge sider af Sundet, holder møder om, hvordan vi tiltrækker erhvervsliv og arbejdspladser, så sidder ministeren for nordisk samarbejde, Manu Sareen, ikke engang med ved bordet."

"Det betyder, at alle beslutninger tager alt, alt for lang tid," siger hun.

Hvor er staten når der bygges?

Det er især på infrastrukturen, at socialdemokraten savner større statslige involvering. Eksempelvis er den nye letbane langs Ring 3 blot 15 procent statsfinansieret.

"Og hvorfor skal Københavns Kommune finde alle 28 milliarder til havnetunnellen?," spørger hun.

Men også inden for oplevelsesindustrien og turismen kunne der fra Slotsholmen gøres mere.

Region Hovedstaden har i dag af eget budget afsat 50 million kroner til at hjælpe f.eks. idrætsorganisationer, hvis de byder ind på at holde verdensspændende sportsbegivenheder.

"Lignende kunne man forestille sig, hvor staten hjælper de kulturbegivenheder på vej, der har brug for en ekstra hånd for at skaffe erhvervsturister og kulturturister til landet/hovedstaden. Det ville også styrke Københavns Lufthavn inddirekte," siger Sophie Hæstrop Andersen.

S-ordfører afviser kritik

Kritikken møder da heller ikke umiddelbart klang bund hos Socialdemokraterne.

Kommunalordfører Simon Kollerup (S) udtaler sympati for Sophie Hæstrop Andersens engagement i hovedstaden, men afviser, at regeringen overser hovedstaden som vækstmotor.

"Jeg synes, man skal kigge ud af vinduet, hvis man bor i hovedstadsområdet og se, hvor meget der er gang både i og omkring København," konstaterer han.

Simon Kollerup fremhæver de mange byggeprojekter, der lige nu er i gang i hovedstaden. Bl.a. Metrocityringen og udvidelsen af Køge Bugt-motorvejen.

Også kritikken af manglende involvering fra regeringstoppen, afviser han.

Om den manglende strategi for hovedstaden siger han:

"Det er et mål, vi gerne vil nå at lave en hovedstadsstrategi. Men indtil videre må man bare konstatere, at gode ting som en god ost tager god tid," siger han.

Her mener Hæstorp regeringen svigter
  • For få statslige investeringer i infrastruktur
  • Manglende fremmøde i Øresunds komiteen
  • Manglende regionsmidler til oplevelsesøkonomi
  • Manglende forum på tværs af region, stat og kommune for hovedstadsregionen
  • Sylter den lovede hovedstadsstrategi
  • Savner klare udmeldinger om Købehavn som vækstmotor

Kilde: Sophie Hæstorp Andersen, MF