SSF sætter veje og jernbaner til salg

11. maj 2010
Akasserne skal have mere magt, flere skal i Akasse fagbevægelsen får betaling for støtten til SSF planen

S og SF er nu klar til at privatisere veje og jernbaner.

I udspillet "Fair Løsning", som Avisen.dk er i besiddelse af, lægger de to partier op til at privatisere en del af del af vej- og jernbanenettet.

Partierne forestiller sig, at de store fonde som pensionsselskaberne, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og ATP skal kunne anlægge og drive en vej eller en jernbane i en årrække. F.eks. 30 år. Staten skal kunne være medejer ved at have aktier i selskabet, men det er ingen betingelse for de to partier. Til gengæld pointerer de, at det er staten, der skal bestemme, hvordan vejen eller jernbanen skal kunne bruges.

Engang var det forbudt

Privatisering har hidtil været et "hertil-og-ikke-længere" område for begge partier. For SF har det i mange år været en ikke-eksisterende diskussion, mens S i 90'erne gang på gang martrede sig selv på spørgsmål om netop privatisering og udlicitering.

Den tid er forbi.

Skal "Fair Løsning" blive til reel politik, kræver det fagbevægelsens aktive medvirken. En stor del af planen går på, at der skal laves treparts-forhandlinger og LO har, i følge Avisen.dk's oplysninger, allerede givet et forhåndsnik til planen.

A-kasserne skal styrkes

Og der er kontant betaling som tak for hjælpen:

S-SF vil se på, hvordan A-kassernes rolle kan styrkes, når reformen om kommunaliseringen af jobcentres skal evalueres. Det betyder, at A-kasserne skal kunne lave en stor del af det, som jobcentrene laver i dag. Flere kommuner er i gang med forsøg, hvor A-kassen gratis tager sig af aktiveringen af de ledige i de første måneder.

Det vil give medlemmer til A-kassen og S-SF foreslår yderligere, at folk i flex-job skal stå i A-kasse..

Mere kontrol

Et andet hedt ønske fra fagbevægelsen er en indsata mod social dumping. Det lykkedes kun delvist under de netop afsluttede overenskomst-forhandlinger. S-Sf vil give myndighederne bedre muligheder for at registrere og kontrollere udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark.

Og S-SF vil, hvis de kan, indføre kædeansvar, men her kræver det accept fra arbejdsmarkedets parter. Og her er det arbejdsgiverne, der slår sig i tøjret.

Læs planen: En fair Løsning