Sprofil: Akasser bør straffe ledige hårdere

3. dec 2013, 09:00
Dagpengemodtagere har det for let i deres akasser, tordner topsocialdemokrat forud for reform af beskæftigelsessystemet.

Der er kæmpe forskel på, hvor mange sanktioner mod arbejdsløse, der udstedes af jobcentre og a-kasser.

Og det er hverken forståeligt eller fornuftigt, lyder det fra socialdemokraten Jacob Bundsgaard, som er borgmester i Aarhus og formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Kommunernes Landsforening.

Forud for regeringens reform af beskæftigelsessystemet kritiserer han a-kasserne for at lade deres ledige medlemmer slippe for let afsted med slendrian.

"Jeg er helt overbevist om, at der bliver sanktioneret for lidt hos a-kasserne. Der er så stor forskel mellem kommuner og a-kasser, at det skal kigges grundigt efter i sømmene i forbindelse med den kommende reform," siger han.

29 procent får dummebøde

Arbejdsløse kan blive trukket i dagpenge eller kontanthjælp, hvis de gør sig skyldige i såkaldt 'selvforskyldt ledighed'. Det kan for eksempel ske, hvis man ikke dukker op til et møde, udebliver fra et cv-kursus eller afviser et jobtilbud eller en form for aktivering.

I løbet af det senest opgjorte år har næsten 29 procent af de jobklare kontanthjælpmodtagere modtaget en såkaldt 'dummebøde' af deres jobcenter, mens kun 3 procent af dagpengemodtagerne blev straffet af a-kassen.

Jacob Bundsgaard kan ikke se nogen fornuftig forklaring, som berettiger så markant en forskelsbehandling af ledige på dagpenge og kontanthjælp.

Han mistænker, at a-kassernes overbærenhed skyldes, at de ikke vil presse medlemmer til job uden for a-kassens fagområde, fordi de så risikerer at skubbe medlemmet i armene på en anden a-kasse.

"Der ligger et lidt uhensigtsmæssigt incitament i, at a-kasserne skal ud og sanktionere deres egne medlemmer. Vi bliver nødt til at sikre incitamentsstrukturer, der er ikke modarbejder intentionerne i lovgivningen," siger Aarhus-borgmesteren.

Styrelse: A-kasserne har styr på det

I Arbejdsmarkedsstyrelsen hersker der en anden opfattelse. Styrelsen fører tilsyn med, om a-kassernes sanktionerer korrekt.

Tre til fem procent af a-kassernes afgørelser er forkerte, og det regnes som en acceptabel fejlmargen, forklarer specialkonsulent Kenn Sessing Olsen.

"Det er der intet alarmerende i. Det er nok rigtigt, at jobcentrene kan undre sig over a-kassernes afgørelser. Men der er ret komplicerede regler, og tilsynet viser, at a-kasserne i langt de fleste tilfælde træffer de rigtige afgørelser," siger han.

Samtidig viser en undersøgelse, som Beskæftigelsesankenævnet i Midtjylland offentliggjorde i foråret, at 95 procent af jobcentrenes sanktionerne mod kontanthjælpsmodtagere er truffet i strid med loven.

Men Jacob Bundsgaard afviser, at jobcentrene hellere sanktionerer en gang for meget end en gang for lidt.

"Typisk handler det om, at man ikke har været skarpe nok på vejledningen, mens substansen i sanktionerne egentlig er god nok. Så jeg mener ikke, at der bliver sanktioneret for meget," siger han.

Magtkamp forud for reform

Kommunernes udfald mod a-kasserne sker, mens det såkaldte Carsten Koch-udvalg er ved at slå de sidste søm i den rapport, som regeringen vil bruge som afsæt til en reform af beskæftigelsessystemet.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen har både kommuner og a-kasser derfor travlt med at positionere sig.

"Der foregår lige nu en magtkamp, hvor KL med Dansk Arbejdsgiverforening i ryggen forsøger at spænde ben for, at a-kasserne fremover får en mere central rolle over de forsikrede ledige," vurderer professoren fra Aalborg Universitet.

Rådighedssanktioner

For at modtage dagpenge som ledig skal man være medlem af en a-kasse.

 

Hvis man ikke er medlem af en a-kasse, kan man få kontanthjælp hos kommunen.

 

Begge dele kræver, at den ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke gør sig skyldig i 'selvforskyldt ledighed'.

 

Hvis den ledige bryder reglerne, kan a-kassen eller jobcenteret pålægge en sanktion.

 

Det vil sige, at den ledige bliver trukket i kontanthjælp eller dagpenge i alt fra en enkelt dag til flere måneders karantæne.

 

Ledige kan løbe ind i sanktioner, hvis de:

  • Ikke er mødt op til aktivitet eller en samtale i jobcenteret eller hos a-kassen.
  • Ikke har medvirket til eller overholdt jobplan.
  • Ophører i aktivering uden gyldig grund.
  • Afslår aktivering uden gyldig grund.
  • Opsiger et arbejde formidlet af a-kassen eller jobcentret uden gyldig grund.
  • Afslår et arbejde eller udebliver fra jobsamtale uden gyldig grund.

 

Arbejdsmarkedsstyrelsen fører tilsyn med, at både kommuner og a-kasser sanktionerer korrekt.

 

Hvis kontrollen viser, at en arbejdsløs burde være sanktioneret, men ikke blev det, mister kommunen sit tilskud fra staten til den pågældende borgers kontanthjælp.

 

Kilde: Jobindsats.dk