Spjældet barberer 22.000 kroner af årslønnen

23. jan 2012
Afsoning med fodlænke og samfundstjeneste er en gevinst for statskassen, fordi det fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det bør give anledning til politiske overvejelser, mener professor i strafferet.

En voldsmand tjener 27.500 kroner mere om året, hvis han undgår fængsel og i stedet idømmes samfundstjeneste.

Det viser et omfattende forskningsprojekt, som Rockwool Fondens Forskningsenhed netop har publiceret.

Undersøgelsen viser, at personer, der idømmes samfundstjeneste i gennemsnit tjener mere og er mindre afhængig af offentlige ydelser, end personer, der idømmes ubetinget fængsel.

Gavner spritbillister og voldsmænd

Fem år efter domsafsigelsen tjener en person, der har afsonet samfundstjeneste, i gennemsnit 22.000 kroner mere om året end én, der har siddet fængslet for tilsvarende kriminalitet.

Samfundstjeneste blev først for alvor taget i brug efter en reform af straffeloven i år 2000, der gjorde det muligt at idømme samfundstjeneste til spritbilister og personer, der dømmes for småkriminalitet og mindre alvorlige tilfælde af vold.

"Vi taler selvfølgelig ikke om mordere, men om personer, der straffes for mindre alvorlig forseelser," forklarer projektchef Signe Hald Andersen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Lettere at blive på arbejdsmarkedet

Også afsoning med fodlænke øger jobchancer og indtægtsmuligheder, viser undersøgelsen.

Samfundstjeneste og afsoning med fodlænke gør det lettere at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Samtidig undslipper den dømte den sociale stigmatisering, som gør det svært for tidligere fængselsindsatte at finde vej tilbage til arbejdsmarkedet.

"Der kan være mange årsager til at straffe, men for den enkelte kan man kun være interesseret i at holde folk ude af fængslerne," forklarer projektchef Signe Hald Andersen.

Undersøgelsen viser, at sandsynligheden for at ende på offentlig forsørgelse falder med 32 procent efter afsoning med fodlænke og 25 procent efter samfundstjeneste i forhold til personer, der idømmes fængsel.

"Det her tyder jo på, at samfundstjeneste og afsoning med fodlænke er bedre for den enkelte - og billigere for samfundet. Det er et meget tilfredsstillende resultat, fordi det beviser, at den systemændring, man foretog i 2000, faktisk har den ønskede effekt," siger Eva Smith, der er professor i strafferet på Københavns Universitet.

Undersøgelsen bør få politikerne op af stolene, mener hun.

"Fra politisk hold kan det give anledning til at overveje, om flere skal afsone med fodlænke eller idømmes samfundstjeneste frem for ubetinget fængsel," siger Eva Smith.