Sordfører om fyringer: Jeg kan ikke hekse

28. feb 2014, 15:10
Sosuerne og dagplejerne frygter fyringer i 2014. FOAs medlemmer har nemlig oplevet nedskæringer i en årrække. Socialdemokratiet siger, at regeringen har investeret i velfærdssektoren. Hvordan hænger det sammen, spørger Avisen.dk.

Mange sosu'er, dagplejere og pædagogmedhjælpere frygter nye fyringer i 2014. Samtidig siger Socialdemokratiet, at partiets økonomiske politik giver plads til flere medarbejdere i velfærdssektoren.

Men siden Socialdemokraterne kom til magten i 2011, er der forsvundet over 7.500 fuldtidsstillinger på FOA’s største fagområder i kommuner og regioner.

De faggrupper er normalt indbegrebet af de såkaldte varme hænder, der yder pleje og omsorg, så hvordan hænger det sammen?

Det spørgsmål stiller Avisen.dk til socialdemokraternes politiske ordfører, Maja Panduro.

”Der blev lavet en finanslov for 2011 (under den borgerlige regering, red.), hvor der reelt var en minusvækst på 1,5 procent – altså nedskæringer. Det har haft konsekvenser langt ind i 2012. Siden vi kom til, har vi ført en økonomisk politik, hvor vi har ønsket plads til – ikke en luksusvækst – men en vækst i den offentlige sektor,” siger Maja Panduro.

I 2013 har I været med til at styre kommunernes økonomiske ramme. Det år faldt antallet af FOA-medlemmer med over 1.500 fuldtidsstillinger fra januar til oktober. Det er jo et fald under jer?

”Vi kan godt diskutere tallene. Mig bekendt er der kommet flere ansatte i den offentlige sektor sidste år. Men vi kommer ikke til at diktere, at der skal være så og så mange medarbejdere på for eksempel landets plejecentre. Det er kommunernes opgave. Det, vi kan og gør, er, at vi fører en økonomisk politik, hvor vi kan udvikle vores velfærdssektor. I år har vi sat penge af til en positiv vækst på 1,5 procent."

I udvikler velfærdssektoren, siger du. Men tallene siger jo, at der er blevet færre medarbejdere på de varme hænders område. Det hænger jo ikke sammen med, at der er blevet investeret i velfærd?

”Jeg siger ikke, at vi har kunnet investere vildt og prangende. Det har der ikke været plads til. Men vi har skabt plads til en positiv vækst.”

Hvornår kommer den?

”Jamen, du kan se, at der har været en positiv vækst i den offentlige sektor både sidste år og forrige år. I år har vi skabt rum til, at den kan være lidt større.”

Hvor er den positive vækst kommet?

”Mig bekendt er en del i sundhedssektoren. Vi har afsat en milliard kroner til, at man kan give en bedre ældrepleje. Det, tror jeg, kommer til at have betydning, og generelt fører vi en økonomisk politik, der også i kommunerne skaber plads, så man i stedet for at spare rent faktisk kan udvikle vores velfærd."

Der, hvor det er svært at følge dig, er, at du siger, at I arbejder for en bedre ældrepleje mv. Samtidig er der fjernet over 1.500 fuldtidsstillinger færre inden for FOA’s store faggrupper, der blandt andet er sosu'er. Hvordan hænger det sammen?

”Jeg tror, at den økonomiske politik (under den tidligere regering, red.), som reelt betød minusvækst, har haft en betydning. Jeg kan ikke hekse og med et fingerknips vende billedet."

Men nu var vi jo enige om, at 2013 var jeres år?

”Jo, men det her ændrer sig ikke på en fingerknipsmåde, hvor du nulstiller hele den offentlige sektor og starter forfra. Der har været kommuner, der har været nødt til at lave voldsomme tilpasninger under den tidligere regering. Jeg synes ikke, at det er særligt overraskende, hvis det også har haft konsekvenser langt ind i 2012 og måske også 2013. Det tager tid at vende en supertanker."

Det spøjse er jo, at man bliver ved med at afskedige folk i 2013, hvor I har styret økonomien. Det kan du vel ikke skyde på den borgerlige regering?

”Jeg er ikke ude på at skylde skylden på nogen. Jeg beder bare om, at man forholder sig til, at det selvfølgelig har været stramme tider i kommunerne. Derfor ønsker vi ikke, at der skal være nul- eller minusvækst fremover. Det tager selvfølgelig tid at vende en udvikling i kommunerne, hvor man tilbage i 2011 måtte rykke bremserne rimeligt hårdt i, og jeg kan ikke garantere en fremgang på alle fagområder."

Men hvordan hænger det sammen, at I siger, at der bliver plads til flere varme hænder. Kigger man på statistikken, bliver der færre?

”Nej, kigger du på statistikken over medarbejdere i vores offentlige sektorer, så er der kommet flere medarbejdere sidste år. Ikke vildt mange flere, men flere. Det vil der også komme fremover,” siger Maja Panduro og fortsætter:

”Hvordan det så er fordelt på ældrepleje, sundhedssektor og så videre, det har vi jo nogle dygtige folk i kommuner og regioner, som træffer beslutninger om. Vi kan skabe rammerne og det økonomiske råderum til, at der faktisk er plads til en moderat vækst. Det er det, vi gør.”

Kommunerne har altså haft mulighed for at øge en lille smule, men de har valgt at skære ned? Det er det, du siger?

”Nej, jeg siger, vi har valgt at skabe nogle økonomiske rammer, så der faktisk kan komme 9.000 flere medarbejdere (i den offentlige sektor, red) frem til 2020," siger Maja Panduro og fortsætter:

"Hvordan man konkret udmønter det rundt omkring, og om man vurderer, at det er på sundhedsområdet, der er mest brug for de her hænder, eller hvor det er, det skal jeg ikke diktere. Det ligger rigtig godt hos de lokale politikere, som også står til ansvar over for deres vælgere.”