Sommerferie med familien er i fare

29. maj 2011, 22:45
Daginstitutionernes sommerlukning giver store problemer for hver fjerde forælder. Socialminister Benedikte Kiær skal i gang med at forhandle med kommunerne om færre lukkedage

Bedsteforældre, legekammeraters forældre, syge undskyldninger og ned på knæene foran chefen, der står for ferieplanlægningen.

Sådan er vilkårene for hver fjerde forældre i Avisen.dk's stikprøve blandt 78 repræsentativt udvalgte forældre med børn i institution.

Her svarer 20 – eller hver fjerde - at lukkeugerne i høj grad eller meget høj grad giver dem problemer.

16 procent svarer hverken/eller. Lige under halvdelen har få eller ingen problemer med lukkedage i sommerferieperioden.

I januar sagde halvdelen af landets kommuner, at de i år ville lukke de fleste børneinstitutioner i løbet af sommerperioden. Det var Politiken Research, der spurgte. Året før havde kun 40 procent svaret ja.

Nogle kommuner går til den. I Silkeborg Kommune er der 23 lukkedage, og derudover kan de enkelte institutioner selv beslutte at lukke, hvis der er få børn. Til sommer er der tre ugers sommerlukning.

Slagsmålet er i gang

I denne uge er det ikke bare forældrene, der skal slås med lukkedagene. Regeringen og kommunerne skal afslutte økonomiforhandlingerne. Socialminister Benedikte Kiær (K) har allerede startet slagsmålet med et soldit spark over skinnebenene:

Hun mener, at kommunerne bryder den aftale, de lavede med regeringen om lukkedage og lukkeuger i forbindelse med økonomiforhandlingerne i 2009 og 2010.

Dengang fik kommunerne 65 millioner til at fjerne de løsrevne lukkedage. Til gengæld fik de retten til at lukke institutioner i perioder med ”lavt fremmøde”. Hvor lavt kan den enkelte kommune selv bestemme.

Benedikte Kiær er både utilfreds med at antallet af lukkedage er vokset eksplosivt i nogle kommuner, og at nogle kommuner stadig har løsrevne lukkedage. Benedikte Kiær siger til DR, ”at det ikke var meningen med aftalen, at kommunerne skulle genindføre industriferien”.

KL mener på sin side, at aftalen om den lave fremmøde netop handlede om, at det var helt ok med sommerferielukning. Og de 65 millioner fordelt på 98 kommuner lige rækker til, at hver kommune kan afskaffe 0,8 lukkedag.

Slagsmålet mellem Kl og regeringen forventes at slutte 4. juni.

Lang sommer

Kommunerne er forpligtet til at tilbyde alternativ pasning. Men de fleste forældre bruger det ikke. I 2008 lavede Capacent Epinion en undersøgelse for Dansk Arbejdsgiverforening om lukkedage. Her svarede tre ud af 529 forældre, at de havde brugt kommunens alternative pasningstilbud ved sidste lukkedag. Det svarer til en halv procent. Til sammenligning havde otte procent meldt sig selv eller barnet sygt for at kunne passe det.

De svarede de

Giver lukkedage i daginstitutioner problemer med pasning af dine børn i sommerferien?

I meget høj grad: 9% (7)

I høj grad: 17% (13)

Hverken eller: 16% (13)

I lav grad: 20% (16)

I meget lav grad: 38% (29)

Spørgsmålet er stillet af Wilke til 78 repræsentativt udvalgte personer med børn i daginstitution.