- Der er mistillid til, hvorfor ledige er på offentlig forsørgelse, Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Socialrådgiverformand: "Mistillid gennemsyrer beskæftigelsessystemet"

3. okt 2019
Der er alt for meget mistillid på landets jobcentre, mener formanden for socialrådgiverne. Venstre er enig i, at tillid på jobcentrene kan gøre en forskel.

Kontanthjælpsmodtagere, folk i ressourceforløb og andre ledige bliver mødt med fordomme om, at de er for dovne til at arbejde.

Men det er en helt forkert måde at drive beskæftigelsespolitik på, mener Mads Bilstrup, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening.

LÆS OGSÅ: Efter udskældt is-konkurrence på jobcenter: Nu vil politikere have klar besked

Ifølge ham blev de kommunale jobcentre indført, fordi man ville indføre en hårdere linje overfor ledige. En tilgang han ryster på hovedet over. 

- Mistillid gennemsyrer beskæftigelsessystemet. Og det har det gjort de sidste mange år. Der er mistillid til, hvorfor ledige er på offentlig forsørgelse, siger han til A4 Nu.

I en kronik i Berlingske peger han torsdag på, at jobcentrene er stramt styret af både økonomi og regler, som mange steder indskrænker medarbejdernes muligheder for at give den rette indsats. Overfor A4 Nu uddbyder han sine pointer. 

- Der er mistillid til, at borgerne ikke vil arbejde. Og at de lever det søde liv, spiller guitar og ryger cigaretter. Men jeg vil bare sige, nej, de borgere har ikke været i systemet i mange år. Det er borgere, der har væsentligt andre problemer end ledighed, der er der i dag. Hvis de kunne tage sig et arbejde i morgen, så var de taget afsted, siger han.

"Folk lyver ikke"

Socialrågivernes formand understreger, at målet gerne må være at få folk i arbejde.

- Men vi må erkende, at der er folk i systemet, der ikke kan honorere de krav, der er på arbejdsmarkedet i dag, siger han.

Det økonomiske opsving, der har været i den danske økonomi de sidste fem til seks år, har betydet, at alle de jobparate ikke længere er på jobcentrene, oplever han.

- Dem, der er tilbage, skal mødes med andre redskaber og ikke mødes med mistillid. De kan reelt ikke arbejde, pointerer han. 

3F: Vi er bedre end jobcentrene til at få ledige i job

De mennesker, som socialrådgiverne møder på jobcentrene, har ofte sammensatte problemer. Mange har intet kendskab til arbejdsmarkedet, misbrugsproblemer og psykiske lidelser, fortæller Mads Bilstrup.  

Når systemet er bygget på mistillid, bliver det svært for socialrådgiverne at udføre deres arbejde. Men i dag arbejder socialrådgiverne til tider mod alle odds, synes han.

Socialrådgiverne tager udgangspunkt i den enkelte person og ser på deres ønsker og drømme for fremtiden. Men det kan være svært, fordi beskæftigelseslovgivningen i dag er målrettet krav om, at ledige skal i beskæftigelse og ellers sanktioneres økonomisk, mener han.

Det betyder, at socialrådgiverne i dag må være kreative og finde alternative muligheder ved at udfordrer lovgivningen, forklarer han.

Politikerne har selv indført centrene

Mads Bilstrup fremhæver, at en kommune som Hjørring tør gøre op med det, han betegner som en rigid lovgivning. Nogle kommuner tænker beskæftigelsespolitikken i en bredere sammenhæng.

Ansvaret for den fastlåste lovgivning hviler på politikerne på Christiansborg, mener han. De kommunale jobcentre blev indført som en del af kommunalreformen i 2007, som den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgik med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Bitten brød sin tavshedspligt om jobcentrene: Nu skal hun i retten

Men de samme politikere, der indførte jobcentrene, kritiserer i dag jobcentrenes indsatser for ikke at rykke nok.

- Det er især højrefløjen, der har kritiseret jobcentrene for ikke at få flere folk i arbejde. Der må jeg bare sige, at de er nødt til at forholde sig til, hvad det er for nogle borgere, der er på jobcentrene, siger han.

Socialrådgivernes formand glæder sig dog over, at den nye regering har givet signal om, at beskæftigelsespolitikken skal ses i sammenhæng med socialpolitikken.

V også optaget af mere tillid

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, forstår godt kritikken af, at beskæftigelsesindsatsen kan virke kompleks. 

- Og nogle gange fjerne fokus fra det, der er vigtigst, at hjælpe den enkelte tættere på et arbejde, siger han.

Han minder om, at Venstre havde aftalt at forenkle beskæftigelsesindsatsen, da partiet havde regeringsmagten.

- Så ledige danskere mødes med fair krav og forståelige regler, siger Hans Andersen.

For ham at se er tillid også et nøglebegreb. Der skal være tillid til, at jobcentrene og a-kasserne kan løfte opgaven med at bringe ledige tættere på et job uden at skulle bruge unødigt tid på skemaer og registrering. 

Der skal gives større frihed til at tilpasse beskæftigelsesindsatsen til den enkelte, så flest muligt kan komme i arbejde, mener Hans Andersen.