Socialrådgivere: Sygedagpengeloftet er godt

7. maj 2012
Loftet over hvor længe sygemeldte kan modtage sygedagpenge er i virkeligheden en hjælp til sygemeldte, lyder det fra socialrådgiverne og kommunerne.

Socialrådgiverne er igen på plakaten med en højt overraskende holdning.

Tidligere var det kontanthjælpen til stærke unge under 30 år, der skulle ned. Nu gælder det sygedagpengeloftet.

Loftet på 52 uger over hvor langt tid man kan modtage sygedagpenge er godt og skal ikke fjernes, sådan som regeringen ellers går efter.

Socialrådgiverne mener, at loftet kan motivere sygemeldte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig viser det sig, at mange syge stopper deres sygedagpengeforløb op til den 52. uge, hvor pengene i udgangspunktet slipper op.

Det er en undersøgelse blandt de socialrådgivere, der arbejder med sygemeldte til daglig, der har sat gang i debatten. Tre ud af fire af disse socialrådgivere er modstandere af at fjerne loftet. Det fremgår det af socialrådgivernes eget fagblad, Socialrådgiveren

Kom galt afsted med kontanthjælpen

Avisen.dk har bedt formanden for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post om at kommentere undersøgelsen. Men hun afviser at kommentere sagen, før forbundets hovedbestyrelse har taget samlet stilling.

På tværs af regeringens plan

Indtil da giver vi ordet til socialrådgiver Marie Pedersen:[pagebreak]

”Jo længere tid du går hjemme og fokuserer på din sygdom, jo mere syg bliver du,” siger Marie Pedersen til sit eget fagblad.

Resultatet kommer på tværs af regeringens plan om at afskaffe loftet over sygedagpenge, som blandt andet fremgår af regeringsgrundlaget, og som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) senere har gentaget.

KL: Skal ikke være varig ydelse

Udmeldingen bakkes op af en ny analyse fra Kommunernes Landsforening. Det er kommunerne, der til daglig står for at udbetale sygedagpenge til sygemeldte.

Kommunernes analyse viser, at antallet af personer, der stopper deres sygedagpengeforløb, stiger kraftigt i ugerne op til den 52. uge, hvor sygedagpengene som udgangspunkt stopper.

Det ser Kommunernes Landsforening som et udtryk for, at loftet over sygedagpenge skal bevares.

”Loftet over sygedagpenge givet et stort incitament. Sygemeldte finder veje ud af sygdommen for ikke at falde for grænsen. Sygedagpenge skal ikke være en varig ydelse,” siger Erik Nielsen (S), Rødovre-borgmester og formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Kommunernes Landsforening.

Ekspert: Stærkt incitament

Den øvre grænse for, hvor længe arbejdsløse kan modtage dagpenge, har en effekt på arbejdsløses jobsøgning. På samme måde må man regne med, at loftet over sygedagpenge har en afskrækkende virkning.

Det siger lektor i socialret ved Aalborg Universitet John Klausen:

”Risikoen for at miste forsørgelsesgrundlaget har utvivlsomt en virkning, ligesom man ser det med den øvre grænse for arbejdsløshedsdagpenge.”

“Dette skal dog sammenholdes med, at der faktisk er et betydeligt antal sygemeldte, der som følge af loftet over sygedagpenge mister forsørgelsesgrundlaget uden at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet eller er berettiget til andre ydelser,” tilføjer han.

John Klausen understreger, at det er en politisk beslutning, hvor længe sygemeldte skal have ret til sygedagpenge.

Fakta
  • Næsten tre ud af fire socialrådgivere vil bevare loftet over sygedagpenge, viser en undersøgelse foretaget af fagbladet Socialrådgiveren blandt 121 medlemmer, der arbejder med sygedagpengesager.
  • Sygedagpenge gives som udgangspunkt maksimalt i et år. Dog kan sygemeldte få forlænget perioden, hvis visse betingelser er opfyldt. Det kan for eksempel være, at man er under behandling eller er uhelbredeligt syg.