Socialrådgivere om SUrytteri: Vi advarede

17. aug 2012
Lov om at unge arbejdsløse skal tage uddannelser har skyld i SURytteri. Socialrådgivere har advaret, og allerede i juni dumpede en analyse fra Deloitte om uddannelsestvang.

Uddannelsestvang har stor skyld i SU-Rytteri, hvor studerende tapper SU, men ikke tager en uddannelse. Det melder de erhvervsskoler Avisen.dk har talt med.

"Jeg synes, det er skidt, at der er unge, der er tvunget til at melde sig ud og ind af uddannelser for at få noget at leve af," siger Lene Maegaard Knudsen, studievejleder på Svendborg Erhvervsskole

”Uddannelsespålæg” blev indført i 2006. Det betyder i grove træk, at unge ledige mellem 18-24, får pålæg fra Jobcenteret om at gå i gang med en uddannelse, hvis de ikke har en. Hvis de nægter, får de taget deres kontanthjælp.

Har været i gang med 40 uddannelser

Avisen.dk har talt med en række erhvervsskoler, der alle melder om elever, der kun er der for at få SU. Nogle har været i gang med op mod 40 uddannelser eller har været syv om et grundforløb på et år.

SU-rytteri, bliver problemet kaldt. En stor del af problemeleverne kommer, fordi de er arbejdsløse og er blevet sendt i uddannelse af Jobcenteret. Meningen i loven er, at Jobcenteret kun skal tvinge dem, de mener kan gennemføre. Men sådan ser det langt fra altid ud.

”Nogle af dem har ganske frygtelige sociale problemer, og dårlige forudsætninger fra folkeskolen, og de ender med at optage store lån, og alligevel ikke få en uddannelse,” siger Lene Maegaard Knudsen, studievejleder på Svendborg Erhvervsskole.

SU-ryttere bliver dygtigere og dygtigere

Hun mener, at SU-rytterne bliver dygtigere og dygtigere.

"Der er for mange, der har en uacceptabel tilgang til uddannelsessystemet. Mange kommer fra jobcentrene," siger Lene Maegaard Knudsen.

En ny rapport viser netop, at Uddannelsespålæg er godt til at få unge i gang med en uddannelse, men dårligt til at få dem til at gennemføre.

Analysen er lavet af Deloitte for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den kom i juni og handler om effekten af uddannelsespålæg.

Deloitte skriver, "at uddannelsespålægget kun i begrænset omfang understøtter og har en effekt i forhold til, at de unge også gennemfører uddannelsen".

Deloitte-analyse dumper uddannelsestvang

Analysen viser, hver femte af de mest velfungerende unge arbejdsløse var tilbage igen på forsørgelse i jobcenteret et halvt år efter, de var påbegyndt en uddannelse.

Deloitte påpeger, at når de unge er overført fra kontanthjælp til SU, bliver de opfølgningsaktiviteter, der var aftalt, ikke gennemført. De skulle ellers sikre, at at eleven kunne gennemføre.

Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, kender ikke til SU-rytterne, men siger, at det er præcis det, de advarede mod, da loven blev vedtaget.

"Vores indvending mod et så massivt krav om uddannelse var netop, at det så kræver, at der virkelig bliver visiteret grundigt, så der er taget stilling til, om eleven kan gennemføre, og om det er den rigtige uddannelse,” siger hun.

Hun mener, at socialrådgiverne ikke får lært den unge ordentligt at kende, før de bliver sendt i uddannelse. Mange unge kan bluffe sig gennem en samtale, selvom de har massive problemer med enten det faglige eller personlige.

Bare sig ja og vær samarbejdsvillig på Jobcenteret

"Det er en rigtig god idé at unge skal tage en uddannelse, men det viser også, hvor vigtig studievejledning er. SU-rytteriet er simpelthen en bivirkning ved loven om uddannelsespålæg, ” siger hun.

Hun mener, at mange unge godt ved, de bare skal sige ja og være samarbejdsvillige på Jobcentrene.

"Men hvis sagsbehandleren kan se i journalen, at vedkommende er begyndt 17 gange på en erhvervsuddannelse, så må man jo sige det og det og tage en ærlig snak. Ellers bliver uddannelsespålæg både spild af tid og penge,” siger hun.

"Vi skal blive dygtigere til at spotte de her unge. Vi har masser af redskaber til at hjælpe dem og masser af eksempler på, hvad der virker.

Kravet om uddannelse

Uddannelsespålæg var en del af integrationsforligsaftalen"En ny chance til alle", der blev indgået i 2005 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.