SÅDAN KAN VI SPARE: Socialchefer: Bøj reglerne for de svage!

22. nov 2013, 14:25
Bøj reglerne, så kommunerne kan sætte penge i udsatte borgere mod at love at spare senere, foreslår socialchef.

Bøj reglerne, og acceptér, at der skal bruges flere penge på de svageste borgere nu og her. Så lover vi at spare penge om nogle år.

Sådan siger Ole Pass, som er socialchef i Rødovre Kommune og formand for landets socialchefer.

”Hvis Annette Vilhelmsen har indflydelse på regeringens forhandlinger med KL, skulle hun lempe sanktionerne for overskridelse af rammerne for drifts- og anlægsudgifter, så kommunerne kan overskride rammerne nogle år mod at binde sig til en besparelse på længere sigt,” siger Ole Pass.

Hans opfordring kommer efter, at Socialpædagogernes Landsforbund i Ugebrevet A4 foreslår, at regeringen etablerer en investeringsfond, der skal sætte penge i at få omsat regeringens sociale 2020-mål til virkelighed.

Behov for nytænkning

Ole Pass er enig i, at muligheden for at lade kommunerne bruge flere penge nu og her til hjemløse, anbragte børn og alkoholikere vil sætte skub i tingene. Men det kræver nytænkning i forhold til de regler, som kommunernes økonomi i dag er underlagt.

”Men får man pengene nu, må man også bruge dem udover rammen. Så må regeringen selvfølgelig forvente, at kommunerne skal bruge færre penge til forsorgshjem og andet senere, fordi vi om fem år har bolig til alle,” lyder det håbefuldt fra Ole Pass.

Svage borgere ramt af besparelser

Tanken om at investere nu og spare penge senere har formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, dog udtrykt betænkelighed ved. Fordi der allerede nu er sparet på udgifterne til udsatte borgere, frygter Sjursen, at en investeringsfond blot vil skabe et endnu større efterslæb om nogle år.

”Det har Jann Sjursen sikkert også ret i. Udsatte borgere har ikke været de højst prioriterede grupper de senere år, men man skal jo starte et sted. Hvis man altid skal lukke alle huller i eksisterende veje, får man aldrig bygget nye motorveje. Men jeg kan godt følge ham,” siger Ole Pass, der dog vælger at kigge fremad.

”Kan man skaffe nogle midler til de udmærkede mål, der ligger i 2020-planen, vil det have en større chance for at blive til noget, end hvis man ikke gør det,” siger han.

Hidtil har regeringen afvist at putte flere penge i det sociale område, og det forstår Ole Pass godt. Alligevel mener han, at man skal vende kursen væk fra den nuværende sparedagsorden til en mere fremadrettet investeringsdagsorden.

”Det her er ikke et spørgsmål om at give mere til velfærdsydelser, men om at stoppe en udvikling og komme tilbage til nogle bedre vilkår,” siger Ole Pass.