Foto: Lisbeth Holten

HK-profil: Skulle kvinderne ikke bare ta’ og holde fri?

13. nov 2019
Når det nu desværre er sådan, at kvinder i gennemsnit tjener 15 procent mindre end mænd, skulle vi så ikke bare aftale, at kvinder arbejder 15 procent mindre? Ud fra den logik slutter kvindernes arbejdsår allerede i dag 13. november. Noget så enkelt som kønsopdelte lønstatistikker kunne afhjælpe problemet.

MÆND OG KVINDER er lige meget værd. Også helt bogstaveligt - i kroner og øre. Det skulle man både tro og mene. Men sådan er det mærkeligt nok ikke.

LÆS OGSÅ: Det kræver en mand at få ligeløn

Det gibber i mig, når jeg læser de seneste tal fra Vive, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som viser, at kvinders timeløn er 14,6 procent lavere end mænds. Og hvis der skulle være nogen retfærdighed til, så burde kvinderne arbejde det mindre, og det svarer til, at de her midt i november har arbejdet nok for i år – og holder fri resten af året. Sammen med en stribe andre fagforeninger markerer vi den uretfærdige uligeløn ved kampagnen ’Kvindernes sidste arbejdsdag’ den 13. november.

Netop fordi uligeløn skyldes ubevidste og indgroede mønstre og næppe en målrettet indsats for ulighed, så handler det om at få facts på bordet
Anja C. Jensen, næstformand HK Privat

Tallet på 14,6 procent er fra 2018, året før var skævheden 15 procent. Så det går en lille bitte smule bedre, men det er så lidt, at vi i fagbevægelsen fortsat kæmper indædt for, at kvinder og mænd er lige meget værd. Vi gør, hvad vi kan for at rejse ligelønssager, selvom vi har en række udfordringer. Dels er det ofte meget ubehageligt for de involverede kvinder at rejse en sag mod den arbejdsgiver, de gerne skulle fortsætte med at arbejde hos, og dels har forringede lønstatistikker gjort det sværere at dokumentere uligeløn.

EN DEL AF LØSNINGEN ligger lige for: Vi skal have genindført kønsopdelte lønstatistikker også fra mindre virksomheder. Det er et enkelt værktøj, som giver den gennemsigtighed, der er en forudsætning for at få ændret uligheden.

LÆS OGSÅ: DA: Vi har ikke problemer med ligeløn i Danmark

Den tidligere SR-regering sikrede, at alle virksomheder med mere end 9 ansatte (og mere end tre medarbejdere af hvert køn i samme funktion) skulle indberette deres medarbejderes løn med oplysninger om køn og funktion, og at virksomhederne efterfølgende fik en kønsopdelt lønstatistik tilbage fra Danmarks Statistik. VLAK-regeringen fik ret hurtigt ændret det igen, så det nu kun er gældende for virksomheder med mere end 35 ansatte. Det har betydet et kolossalt videnstab og desværre også betydet, at de mindre virksomheder ikke behøver at have fokus på problemstillingen, og at det er blevet meget sværere for dem at have det.

Værktøjet fungerer på den måde, at virksomhederne indberetter lønoplysninger til Danmarks Statistik. Disse oplysninger arbejdes ind i en kønsopdelt statistik, der sendes tilbage til virksomhederne, så resultatet er tydeligt, og virksomheden kan arbejde med en eventuel ulighed. Samtidig får tillidsrepræsentanten udleveret oplysningerne og kan dermed også kvalificere arbejdet med at få gjort noget ved skævheden.

I ERHVERVSKREDSE PÅSTÅS DET, at en genoprettelse af ligelønslovens regler om at omfatte også mindre virksomheder vil medføre en øget administrativ byrde. Denne påstand holder ikke. Sagen er nemlig, at virksomheder med over ni ansatte allerede i dag indberetter lønoplysninger til Danmarks Statistik. Der er altså ikke merarbejde i det for virksomhederne.

Mænd og kvinder er lige meget værd. Også helt bogstaveligt - i kroner og øre. Det skulle man både tro og mene. Men sådan er det mærkeligt nok ikke
Anja C. Jensen, næstformand HK Privat

Den eneste forskel er, at virksomhederne får deres eget resultat bearbejdet tilbage, og dermed et godt og konkret værktøj til at hjælpe virksomhederne med at følge loven. Hvem kan have noget imod det?

LÆS OGSÅ: Kampen for ligeløn står bomstille

Og netop fordi uligeløn skyldes ubevidste og indgroede mønstre og næppe en målrettet indsats for ulighed, så handler det om at få facts på bordet, som arbejdsgiverne og vi kan handle på.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her