Skuffede tillidsfolk siger god for aftale

23. feb 2010
Der er ingen udsigt til storkonflikt, i hvert fald ikke ifølge den rundspørge Avisen.dk har fortaget blandt industriens tillidsfolk.

"Aftalen er så god, som vi havde forventet." Sådan lyder kommentaren til aftalen mellem industriens parter fra de fleste tillidsfolk på industrivirksomhederne. Det viser en rundspørge, Avisen.dk har foretaget, blandt tillidsfolk på 13 af Danmarks største industrivirksomheder.

Selv om fem ud af de 13 adspurgte tillidsfolk kalder aftalen "dårlig", så anbefaler 11 af de 13 tillidsfolk alligevel medlemmerne at stemme ja. Kun to tillidsfolk ved endnu ikke, om de vil anbefale medlemmerne at stemme for eller imod.

Dermed lader det til, at al snak om storkonflikt på industriens område er forstummet.

"Jeg vil være overrasket, hvis medlemmerne ikke stemmer ja til aftalen," siger også topforhandler og formand for 110.000 industriarbejdere i 3F Børge Frederiksen.

Kan ikke forvente mere

Årsagen er, at man i disse økonomiske krisetider ikke kan forvente en bedre aftale. De 13 omfatter blandt andre tillidsfolk fra Vestas, Danfoss og Grundfos, LM Glasfiber, Siemens og NKT og dækker dermed mere end 35.000 ansatte i industrien.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

De fleste nævner to ugers ekstra forældreorlov, fratrædelsesgodtgørelse, pension til nyansatte efter to måneder som lyspunkter i aftalen. Andre er godt tilfreds med de forbedrede sundhedsundersøgelser af folk, som udføre natarbejde.

Arbejdsgiver skal betale for fri

En enkelt af de 13 tillidsfolk havde håbet på bedre vilkår for folk, der arbejder om natten. En anden mener, at det er for ringe, at lønmodtagerne fremover selv kan vælge om genetillæg skal udbetales i rede penge eller frihed, for ekstra fridage burde være for arbejdsgiveren regning. 

Stigning af mindstelønnen på en procent det første år er otte ud af de 13 tillidsfolk utilfredse med og kalder det "billigt sluppet" - især når inflationen i år ventes at blive på 1,8 procent.

De håber nu alle at kunne hente bedre lønforhøjelser hjem ved de lokale lønforhandlinger ude på virksomhederne.

Modige forhandlere

Professor og arbejdsmarkedsforsker Jesper Due fra Københavns Universitet kalder forhandlerne "modige" og vil ikke afvise, at forliget kan blive stemt ned.

"Det er modigt af forhandlerne at have sagt ja til forliget. Det kan jo blive stemt ned. Men ved at sige ja, tager de ansvar og modvirker, at det bliver som i 70’erne, hvor parterne ikke kunne blive enige, og Folketinget måtte træde ind. Det var nær blevet enden på den danske model," siger Jesper Due.

Spørgsmål

Det spurgte Avisen.dk tillidsfolkene på 13 industrivirksomheder om:

  • Er aftalen god eller dårlig?
  • Hvorfor?
  • Vil du anbefale medlemmerne at stemme ja eller nej?
  • Er en stigning af mindstelønnen på en procent tilfredsstillende eller utilfredsstillende?