Skrankepave afviste panikramt kvinde

13. maj 2012
Digitalisering: Kommune nægtede at sende papir til handicappet kvinde. Hun skulle selv møde frem eller ansøge på nettet. Kritik fra den københavnske borgerrådgiver

Nej, du kan ikke få tilsendt et skema med posten, du SKAL søge på nettet!

Med omtrent de ord afslog Københavns Kommunes hjælp til en kvinde, der ville søge om boligstøtte.

Kvinden kunne ikke anvende kommunens hjemmeside til at søge, som man krævede, fordi hun ikke havde internetadgang.

Forvaltningen nægtede at sende et ansøgningsskema med posten, på trods af, at kvinden havde oplyst, at to diskusprolapser og lidelsen 'panikangst' gjorde det svært for hende at henvende sig personligt.

Flere utilfredse borgere

Det fremgår alt sammen af borgerrådgiveren i Københavns Kommunes beretning for det seneste år, der netop er blevet frigivet.

Borgerrådgiveren har konstateret en stigning i antallet af henvendelser fra borgere, der er utilfredse med kommunens it-løsningerne.

I beretningen illustrerer den panikramte kvinde, at det har konsekvenser for eksempelvis handicappedere eller ressourcesvage borgere, der ikke kan anvende det digitale selvbetjeningssystemer, som kommunen i stigende grad betjener sig af.

Mistede boligstøtte

Efter afslaget gik der nemlig nogen tid, inden den københavnske kvinde fik hentet og udfyldt det skema, som kommunen nægtede at sende til hende.

Derfor blev den boligstøtte, hun hele tiden var berettiget til, først udbetalt fra et senere tidspunkt, fordi støttetidspunktet afhænger af ansøgningstidspunktet.

I dette tilfælde var der sandsynligvis tale om nogle tusinde kroner, men "konsekvenserne kan være mange", siger Johan Busse.

”Det mest sædvanlige er, at det tager længere tid for borgerne at får det, som de enten har behov eller krav på. Det kan være borgere, der lider et tab, fordi de ikke får deres ydelse, så hurtigt, som de ellers kunne."

Der var ikke nogen, der undervejs i forløbet vejledte kvinden om ansøgningstidspunktets betydning.

”Det sker, fordi man aktivt arbejder for at få folk til at bruge den kommunikationsform, der er billigst for kommunen (den digitale, red.),” siger Johan Busse.

Kritik af papirløshed

Kvindens sag endte med at borgerrådgiver Johan Busse kritiserede, at man ikke ville fremsende det nødvendige stykke papir til kvinden.

Borgernes mand indstillede samtidig til, at Københavns Kommune ændrede sin praksis, så at alle borgere, der anmoder om det, kan få tilsendt et ansøgningsskema.

Thomas Jakobsen, direktør for Borgerservice i København, erkender, at digitaliseringen afføder en række udfordringer. Men borgerne får hjælp, når behovet er det, siger han:

”Den nye offentlige digitaliseringsstrategi pålægger os, at gøre danskerne mere digitale. For et mindretal vil det uden tvivl give udfordringer. Vi er generelt fleksible over for borgere, der ikke kan bruge nettet. I de eksempler, som borgerrådgiveren nævner, er det blevet indskærpet over for medarbejderen, at de skal være fleksible,” siger Thomas Jakobsen.

I 2012 forventer Københavns Kommune, at 40 procent af alle henvendelser til kommunen skal foregå på nettet.

Det skal ses i sammenhæng med regeringens mål om, at 80 procent af al kommunikation med det offentlige skal være digital i 2015.