Skovs afskedssalut: Fagbevægelsen er for svag

18. nov 2010
En stærk fagbevægelse er også i arbejdsgivernes interesse, siger Hans Skov Christensen. Ellers mister den danske model sin berettigelse, og politikerne overtager kontrollen med arbejdsmarkedet.

Hans Skov Christensen, afgående direktør for Dansk Industri (DI), er bekymret for de faldende medlemstal i fagbevægelsen.

Den udvikling kan være dødsstødet til de kollektive aftaler på arbejdsmarkedet, som i stedet vil blive styret af politikerne.

Det perspektiv huer ikke Hans Skov Christensen, som derfor ønsker en stærk fagbevægelse.

”Hvis den danske model skal bevare sin legitimitet, er det nødvendigt, at fagbevægelsen holder fast i medlemmerne,” siger han.

”Jeg oplever stadigt flere virksomheder, hvor der slet ikke rejses krav om aftaler, fordi fagforeningen ikke findes på arbejdspladsen. Hvis den tendens fortsætter, bliver det sværere og sværere for arbejdsgivere og lønmodtagere at undgå politisk indblanding i arbejdsmarkedet,” siger Hans Skov Christensen.

Vågn til kamp…

Den afgående DI-formand afleverede sin advarsel onsdag, da han som sin sidste embedsgerning før sin afskedsreception fredag deltog i en nordisk konference om blandt andet kollektive overenskomster.

En konference, der – af alle steder – foregik i LO Huset på Islands Brygge i København.

Her talte DI-direktøren til faglige repræsentanter fra alle fem nordiske lande, og det var lige før, men kun lige før, han begyndte at synge ’Vågn til kamp af jer dvale’ og resten af omkvædet fra ’Internationale’.

”Jeg er ikke i tvivl om, at politisk indblanding og lovgivning om for eksempel minimalløn vil ødelægge den danske model, forringe fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og svække de faglige organisationer. Der vil ikke længere være anledning til faglig kamp og forhandling om kollektive aftaler, som er til gavn og nytte for samfundet,” siger Hans Skov Christensen.

Gør vi det godt nok?

”Arbejdsgiverne vil gerne bevare den danske model, hvis vi kan bevare den i fred. Vores støtte til modellen stopper, hvis modparten i utilfredshed med forhandlingsresultatet går videre til det politiske system,” noterer Hans Skov Christensen.

Opfordrer du ligefrem lønmodtagerne til at melde sig ind i fagforeningerne?

”Nej. Jeg er jo ikke tilhænger af tvangsmedlemskab. Men ligesom vi gør i DI, skal fagbevægelsen hver dag udfordre sig selv og spørge, om den gør det godt nok og fortælle det enkelte individ om de værdier, der ligger i et medlemskab.”

Æresmedlem i FTF

Forinden havde han på konferencen fået en kærlig omfavnelse af Bente Sorgenfrey, formand for de offentligt ansatte tjenestemænd og funktionærer i FTF.

Hun var så begejstret for den afgående DI-direktørs indlæg, at hun tilbød ham at blive æresmedlem i FTF.

”Hans er god til at fortælle historien om, hvor vigtigt det er at holde fast i den danske model. Uanset at vi kan være uenige på mange punkter, har han jo ret i, at vi i fagbevægelsen tager det for givet, at lønmodtagerne ved, hvad fagbevægelsen står for og kender vores værdier,” erkender Bente Sorgenfrey overfor Avisen.dk.

Hun havde – ligesom de øvrige tilhørerne i LO Huset - svært ved at slippe den replik, der blev Hans Skov Christensens allersidste efter 18 år som direktør i DI:

”Vi lavede arbejdsgiverforeningerne for at tage kampen op med de stærke fagforbund. Nu er det
næsten omvendt…”

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her