Skoler anklages for snyd med konfliktreglerne

8. apr 2013, 10:12
De første sager om konfliktramt arbejde pibler frem. 4 ud af 12 lokale lærerkredse oplever skoleledere, der snyder på vægten. Formand for skolelederne erkender, at der på trods af grundig forberedelse er mange gråzoner, som i øjeblikket må stå deres prøve.

SFO-ledere, der passer børn i skoletiden. Tjenestemandsansatte lærere, der kun må afholde egne timer, men sendes ud for at vikariere for lockoutede kolleger. Forældre, der udskrives som vikarer for at gennemføre en skoleudflugt.

Efter en uges lockout af folkeskolelærerne, dukker der nu sager om brud på konfliktreglerne fra arbejdsgivernes side frem flere steder i landet.

I København er der allerede efter fire skoledages lockout kommet klager ind på seks skoler fra Københavns Lærerforening.

”Vi har haft en hel del sager. Helt generelt er der nogle skoleledere, der fuldstændigt har misforstået, hvad sådan en konflikt går ud på, og hvordan den skal håndteres,” siger formand Jan Trojaborg.

”Det er måske i godhedens tjeneste, fordi de vil hjælp børn og forældre, men der er nogle spilleregler, som skal overholdes. Dem har KL gjort klare, men de følger dem desværre ikke,” siger han.

København erkender fejl

Ud af 12 af lærernes lokale kredsforeninger, har fire haft en eller flere sager, hvor en skole efter lærernes overbevisning bryder reglerne for lockout.

Det viser en rundspørge foretaget af Avisen.dk.

Københavns Kommune har allerede ændret praksis efter klage fra lærerforeningen.

”Vi har i alt 56 skoler. Der har været sager på seks skoler. Det forhold, der har været klaget over, er omfanget af tilsyn, som tjenestemænd har udført. Der er efter aftale med lærerforening sket en justering fra fredag,” siger Else Sommer, der er administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Frederiksberg Lærerforening oplever ifølge næstformand Anja Løgtholt nogle lidt for kreative løsninger fra skoleledernes side:

”Vi kender mindst to skoler, hvor SFO-ledere bliver brugt til at føre tilsyn med elever. Der mener vi ikke, er rigtigt. For SFO-ledere har normalt ikke tilsyn med eleverne i skoletiden. Derfor mener vi, at der er tale om konfliktramt arbejde," siger Anja Løgtholt.

Odense Lærerforening har indtil videre haft en enkelt sag. Her sendte en skole tjenestemandsansatte lærere ned for at passe elever i de mindre klasser, fordi deres egen undervisning var aflyst.

Det er ifølge formand Anne-Mette Kæseler Jensen i direkte modstrid med den vejledning, som Kommunernes Landsforening har udsendt til skolerne.

”Vi har henvendt os til kommunen. Jeg forventer, at kommunen svarer tilbage, at det skal bringes i orden. Kommunerne har valgt det her kampskridt, så forventer vi selvfølgelig også, at de efterlever de spilleregler, der er i den forbindelse,” siger hun.

Skoleledere: Der kommer sager i Arbejdsretten

Skolelederforeningen kan ikke vurdere over en bred kam, om alle anklager om brud på konfliktreglerne er rimelige.

Men formand Anders Balle erkender, at der på trods af grundig forberedelse er mange gråzoner, som i øjeblikket må stå deres prøve.

"KL tolker ikke reglerne på nøjagtig samme måde som lærerne, og skolelederne følger KL. Det må så stå sin prøve. Der vil bestemt være nogle sager, der ender i arbejdsretten,” siger Anders Balle.

Han opfordrer dog skolelederne til ikke at gå for kreativt til værks.

"Som ledere må vi ikke afbøde konfliktens virkning. Den skal gøre så ondt, så parterne giver sig. Hvis vi afbøder alt for meget, vil de ikke give sig,” siger han.

Lang konflikt sætter skoler under pres

I Aarhus har skolerne indtil videre kørt snorelige efter reglerne. Med undtagelse af SFO'ernes såkaldte pluspædagoger, som anvendes til at føre tilsyn med elever, selv om læreren er lockoutet. Men den sag har pædagogernes forbund BUPL allerede sendt videre til Arbejdsretten.

Kredsformand Søren Aakjær forventer dog, at længere tids konflikt vil sætte mere pres på de kreative løsninger ude på skolerne.

"Hvis konflikten løber op på tredje, fjerde eller femte uge, vil vi givetvis se mere urent trav. Når forældre løber tør for ferie og bedsteforældre mister tålmodigheden med deres børnebørn, vil det skabe et øget pres på skolerne," siger han.

Anklager om urent trav

Avisen.dk har ringet til 12 lokale afdelinger af Danmarks Lærerforening og spurgt om eksempler på brud på konfliktreglerne.

 

 • København: Flere sager på seks ud af kommunens 56 skoler. Det handler om de opgaver som tjenestemænd er sat til at varetage.
 • Aarhus: 0 sager om skolelærere, men brug af pluspædagoger til opsyn, som BUBL har indklager til Arbejdsretten.
 • Esbjerg: 0 sager, men flere tvivlsspørgsmål er blevet afklaret.
 • Odense: Flere sager på en skole. Det handler om de opgaver som tjenestemænd er sat til at varetage.
 • Næstved: 1 sag
 • Roskilde: 0 sager
 • Sorø/Ringsted: 0 sager
 • Solrød: 0 sager, men et eksempel på skole, der opfordrede forældre til at deltage på skoleudflugt, som af andre årsager blev aflyst.
 • Frederiksberg: Mindst to sager, hvor man har brugt SFO-lesdere til at føre tilsyn med skolebørn, selv om de ikke normalt havde tilsynet med eleverne i skoletiden.
 • Rødovre: 0 sager
 • Tårnby/Dragør: 0 sager
 • Aalborg: 0 sager