Skoleleder: Jeg er i chok

7. jan 2011, 22:46
Lederen af den lukningstruede somaliske skole i København siger, at han var uvidende om børnenes syn på det modsatte køn.

Den nytiltrådte leder af Calamus Privatskole i København, Michael Aabling-Thomsen, siger, at han er chokeret.

Godt nok har han endnu ikke har haft lejligheden til at nærlæse den rapport fra Skolestyrelsen, som i klare vendinger kritiserer skolen for ikke at ruste børnene til at leve i et kønsmæssigt ligestillet og demokratisk samfund.

Læs også: Grov kønschikane kan lukke muslimsk friskole

"Men jeg har haft lejlighed til at læse nogle af rapportens konklusioner, og jeg må sige, at kritikken er sønderlemmende. Jeg er i chok og anede ikke, at der var så omfattende demokratiske og ligestillingsmæssige problemer på min skole," siger Michael Aabling-Thomsen.

Da han endnu ikke har haft lejlighed til at drøfte fremtiden med skolens bestyrelse, vil han ikke oplyse om hans syn på skolens fremtid.

Læs også: Artikel gjorde myndighed mistænksom

"Jeg ved ikke, om vi erkender, at skolen må lukke, men det kan være svært at være optimist. Men hvis noget taler for, at vi overlever, er det, at skolebestyrelsen har ansat en ikke-muslim som skoleleder, nemlig mig," siger Michael Aabling-Thomsen og afviser at svare på den kritik, der står i rapporten.

Det sker med henvisning til, at han først skal nærlæse rapporten og tale med skolebestyrelsen.

Tillid til Skolestyrelsen

Men skolelederen siger, at han har tillid til Skolestyrelsens folk og deres konklusioner:

"For de tilsynsførende har været meget grundige."

Skolen længe har befundet sig i dyb økonomisk ruin. Det er kun takket være gaver fra somaliske miljø i København, at lærerne kan få udbetalt decemberlønnen, fortæller Michael Aabling-Thomsen.

Pengene går med forsinkelse ind på lærernes konti på mandag.

Læs også: Somalier: "Godt, hvis den skole lukker