Skat regnede forkert for 347 mio. kr.

4. nov 2008
Selv ikke Skat er fejlfri, når det handler om at aflægge regnskab. Skat har fået en påtale fra den interne revision.

I resultatopgørelsen pr. 31. december 2007 har Skat bl.a. præsteret en regnskabsbommert på 347 mio. kr.

Beløbet drejer sig om moms på udenlandske virksomheder, der ikke er talt med siden fusionen i 2005.

"Det er Intern Revisions hovedkonklusion, at resultatopgørelsen pr. 31. december 2007 af inddrivelige skatter og afgifter hviler på et usikkert grundlag, og dermed ikke er tilfredsstillende," lyder det i rapporten fra den interne revision af Skats resultatopgørelse.

Ifølge Politiken.dk lover Told- og skattedirektør, Ole Kjær bod og bedring.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

"Det er dybt beklageligt, at der på den måde kan herske tvivl om vores opgørelser. Vi har taget Intern Revisions rapport til efterretning og er ved at få rettet op. Men det er dog vigtigt at understrege, at vi her er inde i nogle tal til statistiske formål, som ikke har reel indflydelse på, hvor mange penge vi inddriver," siger han.

Skat har desuden haft problemer med at klassificere danskernes gæld: Restancer vedrørende selskabsskat og fondsskat fra før 1999 er ikke med i restanceopgørelser fra januar 2008 og et halvt år frem.

På bødeområdet er restancer for enkeltpersoner talt med to gange.

-Newspaq

faktaboks