Skader og skodchefer: Sådan lider postfolk

16. jan 2014, 10:19
En række undersøgelser viser, at postfolk har et dårligere arbejdsmiljø end gennemsnittet. Se her, på hvilke områder Postmand Pers arbejdsmiljø halter.

Postansatte har dårligere arbejdsmiljø end gennemsnittet på flere forskellige områder.

Læs postansattes egne fortællinger om et barsk arbejdsklima

Flere arbejdsskader:

 • 12 procent af ansatte i postbranchen har inden for de sidste 12 måneder haft en eller flere arbejdsulykker, som medførte mere end én dags sygefravær. Gennemsnittet for danskere i arbejde er 6 procent, viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra september 2013.

 • Postfolk har i gennemsnit en fraværsprocent på 0,62 på grund af arbejdsulykker, eller næsten ti gange så meget som gennemsnittet for privatansatte danskere, hvor tallet er 0,07 procent. Også når man sammenligner med andre ufaglærte job, ligger postfolk i den høje ende.
 • Selvom tal fra Arbejdsskadestyrelsen viser færre anmeldte arbejdsskader (ulykker og erhvervssygdomme), dækker det over færre ansatte i branchen. I 2009 blev der oprettet 514 arbejdsskadesager for ansatte i postbranchen, som på det tidspunkt talte 23.273 fuldtidsstillinger. Det svarer til, at 2,2 procent af de ansatte anmeldte en arbejdsskade. I 2011 blev der oprettet 513 sager, mens antallet af ansatte var faldet til 19.946. Det svarer til, at 2,6 procent af de ansatte anmeldte en arbejdsskade.
 • Ifølge Post Danmarks egne tal er frekvensen af arbejdsulykker imidlertid næsten halveret fra 2010 til 2012. En mulig forklaring på forskellen mellem Post Danmarks tal og tal fra Arbejdsskadestyrelsen kan være, at Post Danmarks tal kun dækker over ulykker, og ikke erhvervssygdomme. Dermed indgår for eksempel fysisk nedslidning og stress ikke i tallene. Disse skader er desuden svære at få godkendt af Arbejdsskadestyrelsen.
 • Mere sygdom på grund af jobbet:

  • 23 procent af de ansatte i postbranchen har inden for det seneste år haft en sygdom, der skyldtes deres arbejde. Det samme gælder kun 12 procent af arbejdende danskere generelt, viser undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

  Højere sygefravær end gennemsnittet:

  • Postfolk har i gennemsnit et sygefravær på 5,43 procent. Gennemsnittet for privatansatte danskere er 2,99 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.
  • Hver fraværsperiode er i gennemsnit 6,68 dage for postfolk, mod 4,30 dage for privatansatte danskere.

  Flere smerter i kroppen:

  • 60 procent af ansatte i postbranchen har haft smerter i arme eller håndled de sidste tre måneder. Gennemsnittet for danskere i arbejde er 41 procent, viser undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
  • 81 procent af postansatte har haft smerter i nakke eller skuldre i løbet af de sidste tre måneder, mod 70 procent af danskere i arbejde generelt, viser samme undersøgelse.
  • I 2009 viste en undersøgelse af en afdeling ved Københavns Postcenter, at 50 procent ofte eller meget ofte havde smerter i skuldrene, 25 procent havde smerter i albuer , 44 procent havde smerter i håndled eller hænder, 31 procent havde smerter i nakken, 31 procent havde smerter i ryggens nedre del og 25 procent havde smerter i knæ. Undersøgelsen blev foretaget af Health Group.

  Flere ensartede bevægelser i arbejdet:

  • 34 procent af ansatte i postbranchen har armene løftet i eller over skulderhøjde mindst en fjerdedel af arbejdsdagen. For arbejdende danskere generelt er andelen kun 17 procent, viser undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
  • 73 procent af de ansatte i postbranchen løfter ting i mindst en fjerdedel af arbejdsdagen. For danskere i arbejde er andelen 28 procent, viser samme undersøgelse.
  • 67 procent af ansatte i postbranchen laver de samme armbevægelser mange gange i minuttet i mindst en fjerdedel af arbejdstiden. Det samme gælder kun 19 procent af arbejdende danskere generelt, viser undersøgelsen.

  Mere stress, overarbejde og højt tempo:

  • 33 procent af ansatte i postbranchen svarer, at det altid er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. For arbejdende danskere generelt er andelen kun 20 procent, viser undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
  • 49 procent af de ansatte i postbranchen siger, at "altid" eller "ofte" har tidsfrister, der er svære at holde. For danskere i arbejde generelt gælder det for 35 procent, viser undersøgelsen.
  • 40 procent af ansatte i postbranchen siger, at det "altid" eller "ofte" er nødvendigt at arbejde over. For arbejdende danskere generelt er tallet 26 procent, viser undersøgelsen.
  • 25 procent af ansatte i postbranchen har "ofte" eller "hele tiden" følt sig stresset de seneste to uger. For arbejdende danskere generelt er det 15 procent, viser undersøgelsen.

  Dårligere psykisk arbejdsmiljø:

  • 41 procent af ansatte i postbranchen har inden for det sidste år været vidne til, at en kollega blev mobbet. For arbejdende danskere som helhed gælder det 30 procent.
  • 35 procent af ansatte i postbranchen har været generet af bekymringer "noget", "en hel del" eller "særdeles meget" af tiden de sidste fire uger. For danskere i arbejde generelt gælder det for 25 procent.
  • 38 procent af ansatte i branchen føler, at der "altid" eller "ofte" stilles modsatrettede krav til dem på arbejdspladsen. For arbejdende danskere som helhed føler 20 procent det samme.
  • 9 procent af ansatte i postbranchen svarer, at de altid har indflydelse på, hvornår de løser deres arbejdsopgaver. For danskere i arbejdede generelt er andelen 32 procent.
  • 20 procent af ansatte i postbranchen svarer, at de altid har indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver. For danskere i arbejdede generelt er andelen 48 procent.

  Dårligere forhold til chefen:

  • Kun 10 procent af ansatte i postbranchen siger, at de altid kan stole på de udmeldinger, der kommer fra lederne. Gennemsnittet for danskere i arbejde er 20 procent.
  • På spørgsmålet "Hvor ofte bliver alle medarbejdere behandlet retfærdigt på arbejdspladsen?" svarer 27 procent af postansatte "sjældent" eller "aldrig". For alle danskere i arbejde svarede kun 11 procent "sjældent" eller "aldrig", viser undersøgelsen.

  Større risiko for fyring:

  • Fra 2009 til 2011 faldt antallet af fuldtidsansatte med 14 procent fra 23.273 ansatte til 19.946, viser tal fra Danmarks Statistik.
  POST DANMARK - ARBEJDSMILJØ PÅ RETUR?

  Hvorfor ligger postbranchen nummer sjok, når det gælder arbejdsmiljø?

   

  Avisen.dk beskriver i en række artikler arbejdsmiljøet i Københavns Postcenter. Det sker på baggrund af interviews med mere end 25 nuværende og tidligere ansatte, tillidsfolk og mellemledere i postcenteret.

   

  Journalist Eline Svendsen arbejdede selv i Københavns Postcenter indtil 2010.

   

  Nu vælger en række medarbejdere at fortælle deres historie til Avisen.dk. Nuværede ansatte udtaler sig anonymt af hensyn til deres jobsikkerhed, mens tidligere ansatte står frem. Alle medvirkendes sande navne er redaktionen bekendt.