Sikkerhedsorganisation Her er reglerne

7. aug 2009

Hvis din arbejdsplads har 10 eller flere ansatte, er der krav om, at ledelsen samarbejder med de ansatte om sikkerheden og arbejdsmiljøet. Det er det, der kaldes en sikkerhedsorganisation.

For mellemstore arbejdspladser med 10-20 ansatte, skal der være en sikkerhedsgruppe, der består af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant. Hvis der er mere end 20 ansatte, skal der være et sikkerhedsudvalg. Her vil man ofte have flere sikkerhedsgrupper, og deres repræsentanter skal sidde i sikkerhedsudvalget sammen med en repræsentant for ledelsen.

Sikkerhedsorganisationen skal rådgive ledelsen omkring arbejdsmiljøet, blandt andet sikkerhedsreglerne, hvordan arbejdet kan blive tilrettelagt på den bedste og sikreste måde, og hvordan de ansatte skal instrueres i sikkerhed og sundhed. Den skal også beskæftige sig med arbejdspladsvurderingen (APV).

Sikkerhedsgrupper og –udvalg skal mødes mindst fire gange om året, samt når der sker noget, der kræver særlig behandling, for eksempel en ulykke.

Hvis din arbejdsplads har mindre end ti ansatte, har din arbejdsgiver pligt til at samarbejde direkte med de ansatte om et godt og sikkert arbejdsmiljø.