Sidste hiv! Kommuner forbyder smøger fra 816

24. maj 2012
Totalt rygeforbud i arbejdstiden trænger sig på for stadig flere af kommunernes 450.000 ansatte

Smøgpauser i arbejdstiden er et truet privilegium for de 450.000 offentligt ansatte i kommunerne.

Mindst fire danske kommuner har allerede indført totalt rygeforbud på alle eller nogle af kommunens arbejdspladser – og ti andre arbejder på sagen.

Det viser en omfattende undersøgelse, som Avisen.dk har foretaget blandt personalecheferne i de danske kommuner.

Assens Kommune overvejer lige nu et totalforbud:

"Vi er Fyns sundeste kommune, så det er fuldstændig oplagt, at vi skal være HELT røgfri. Vi tror på, at det er den ekstra motivation, som de 22-23 procent af vores 3.600 medarbejdere, der ryger, har brug for," lyder det fra kommunaldirektør Henning Qvick i Assens.

Kræftens Bekæmpelse forventer, at flere kommuner følger trop, når de første har banet vejen.

"Rygeforbud i arbejdstiden er meget politisk følsomt, og der har længe hersket en afventede holdning i kommunerne. Men det her er startskuddet til en proces, der vil tage fart over de næste par år," siger overlæge Inge Haunstrup Clemmensen fra Kræftens Bekæmpelse.

Hver femte kræver smøgerne slukket

Ud af de 98 kommuner har over to tredjedele medvirket i undersøgelsen - deriblandt de fem største.

Samlet set viser undersøgelsen, at knap hver femte af de adspurgte kommuner enten har bedt medarbejdere lade piben blive hjemme – eller overvejer at gøre det.

Kun Odense Kommune har indtil videre taget skridtet fuldt ud og og bandlyst smøger i arbejdstiden på samtlige kommunale arbejdspladser. Men mindst fem andre kommuner går aktuelt i samme tanker.

Det drejer sig om Assens, Kerteminde, Sorø, Faaborg-Midtfyn og Holbæk Kommune.

Sorø Kommune er et af de steder, hvor vinden lige nu blæser hastigt i retning af såkaldt 'røgfri arbejdstid'.

Kold tyrker i kikkerten

Det betyder i praksis, at samtlige offentligt ansatte i kommunen skal holde fingrene fra tobak fra arbejdsdagens start til fyraften.

"Det vil helt sikkert blive en hård kold tyrker for nogle medarbejdere, men vi håber på sundere medarbejdere, færre sygedage og at vores ansatte bliver bedre rollemodeller," fortæller vicekommunaldirektør Søren Ole Sørensen.

Det er langt fra alle medarbejdere i kommunen, der bryder sig om udsigten til et totalforbud.

Ikke desto mindre er det medarbejdernes eget hovedudvalg, der sammen med kommunens direktion har foreslået at skodde smøger i arbejdstiden.

De offentligt ansatte rygere har i praksis været sat uden for døren siden 2007, da Folketinget vedtog loven om røgfrie miljøer.

Med undtagelse af rygekabiner og enkeltmandskontorer har rygere siden været henvist til at gå udendørs.

I april måned vedtog regeringspartierne sammen Enhedslisten en stramning af rygeloven.

Udover forbud mod rygning på enkeltkontorer skal pædagoger og lærere fremover helt væk fra arbejdspladsen, hvis de vil ryge.

Rygeforbud er smitsomt

Den reviderede rygelov er dog langt fra så striks, som sundhedseksperter havde anbefalet.

Blandt andet tillader loven fortsat rygning i rygekabiner og rygerum med tilstrækkelig udluftning.

Og det er slet ikke godt nok, mener Hjerteforeningen.

"Den reviderede lov om røgfri miljøer giver fortsat adgang til rygekabiner og rygerum på arbejdspladserne, hvilket desværre betyder, at et stort antal danskere fortsat vil blive udsat for tobaksforurenet luft på jobbet. Derfor glæder det os, at kommunerne selv er klar til at håndterer problemet." siger afdelingschef Mads Hyldgaard.

Ifølge Kommunernes Landsforening er mange kommuner klar til at tage skridtet videre, selv om loven ikke kræver det.

"Kommunerne skæver meget til hinanden i det her spørgsmål, fordi det er præget af meget stærke holdninger. Det tager nok noget tid, før alle kommuner når til totalt rygeforbud, men det er uden tvivl den vej, det går," siger Preben Meier Pedersen, der er chefkonsulent med speciale i arbejdsmiljø.

Her er det slut med røg

 

Avisen.dk har foretaget en netbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt personalechefer i de 98 danske kommuner. 69 har svaret.

 

Totalforbud mod rygning i arbejdstiden:

 • Odense*

 

* Det er dog tilladt cheferne i de enkelte afdelinger at lave ”lokale” rygeregler, hvis medarbejderne inddrages.

 

Totalforbud på enkelte af kommunens arbejdspladser:


 • Viborg
 • Ærø
 • Helsingør

 

Overvejer eller arbejder på totalforbud:


 • Assens
 • Kerteminde
 • Sorø
 • Faaborg-Midtfyn
 • Holbæk

 

Overvejer eller arbejder på totalforbud på nogle kommunale arbejdspladser


 • Hedensted
 • Middelfart
 • Høje-Taastrup
 • Varde
 • København