Forældre, der arbejder og passer deres barn med handicap, skal have mulighed for at få dagpenge, hvis de mister jobbet, mener SF, der kræver opgør med nuværende regler. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix

Godt nyt til Bonnie: Partier kræver ændring af 'uholdbar' dagpengeregel

27. jun 2020, 07:00
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) skal ændre reglen, der spænder ben for, at arbejdende forældre, der selv passer deres barn med handicap eller alvorlig sygdom, ikke kan få dagpenge, hvis de mister jobbet. Det mener SF og Enhedslisten.

Hverken SF eller Enhedslisten vil kigge stiltiende på, at arbejdende forældre, der også passer deres barn med handicap eller alvorlig sygdom, ikke kan få dagpenge, hvis de mister jobbet.

LÆS OGSÅ: Bonnie arbejdede og passede sin datter i 18 år: Nu kan hun ikke få dagpenge

- Det er jo en noget uholdbar og usikker situation for de her familier. Udover at det rammer familierne, er det jo også dårligt ud fra et beskæftigelsessynspunkt, siger Karsten Hønge, der er beskæftigelsesordfører hos SF.

- Hvordan pokker skal disse familier håndtere det, hvis de ikke kan forsikre sig, mens de passer deres børn og er i beskæftigelse?, spørger han.

Hos Enhedslisten fremkalder reglerne også panderynker.

- Det her problem skal løses, men jeg mener ikke, at det skal løses indenfor dagpengesystemet, for det er et socialt problem, siger Jette Gottlieb, arbejdsmarkedsordfører hos Enhedslisten. 

Skal skilles ad

Hun mener, at der er principiel forskel på, om en persons problem er midlertidig arbejdsløshed, eller om man har et barn, som har et handicap og skal have hjælp, fordi barnet ikke kan klare sig selv.

- Vi skal stoppe med at blande social- og arbejdsmarkedspolitik sammen, siger Jette Gottlieb.

Den klare udmelding fra regeringens to støttepartier lander efter, at A4 Arbejdsliv har afdækket, at det såkaldte rådighedskrav spænder ben for, at forældre, der passer deres barn på grund af varig sygdom eller handicap, ikke kan få adgang til dagpenge, selvom de er medlem af en a-kasse. 

Det skyldes, at et deltidsforsikret medlem af en a-kasse skal stå til rådighed i mindst 30 timer om ugen for at kunne få udbetalt dagpenge, hvis personen bliver ledig. Det gør forældre, der passer deres barn med handicap eller alvorlig sygdom ikke, fordi de modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste via paragraf 42 i serviceloven.

I 2018 modtog 14.430 personer kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, fordi de passede deres barn med nedsat funktionsevne, viser tal fra Danmarks Statistik. 

Uanset hvilken vinkel man vælger på det – familievinklen, samfundsvinklen eller beskæftigelsesvinklen – falder det dårligt ud
Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører, SF

En af dem er Bonnie Klintrup Gyldenløve, der i 18 år arbejdede på deltid og passede sin datter med cerebral parese, eller spastisk lammelse, resten af tiden, og som flere gange fik af vide af forskellige a-kasser, at hun ikke kunne få dagpenge, hvis hun blev fyret.

I dag står hun uden job og inden længe også uden indkomst, når hendes opsigelse med løn udløber ved udgangen af juli måned.

- Jeg har jo ikke selv valgt at arbejde på deltid, og det bliver jeg ekstra ramt af nu på grund af coronakrisen, hvor der er stigende arbejdsløshed, og jeg har ikke haft mulighed for at optjene anciennitet til at få dagpenge, siger Bonnie Klintrup Gyldenløve.

Falder dårligt ud

Det er den slags skæbner, der falder SF's beskæftigelsesordfører for brystet.

- Uanset hvilken vinkel, man vælger på det – familievinklen, samfundsvinklen eller beskæftigelsesvinklen – falder det dårligt ud, siger Karsten Hønge.

I dag giver servicelovens paragraf 43 mulighed for, at en forælder kan få adgang til en særlig, supplerende, dagpengelignende ydelse i op til tre måneder. Men det kræver, at forælderen er medlem af en a-kasse og mister jobbet, mens vedkommende får dækket tabt arbejdsfortjeneste og passer sit eget barn med handicap og dermed ikke er omfattet af dagpengereglerne.

- Men tre måneder kan være en stakket frist, for vi ved jo, at det kan være svært at finde et deltidsjob, og hvis man ikke finder et job indenfor de tre måneder, gælder rådighedskravet igen, siger Mogens Wiederholt, der er direktør i CP Danmark, der er interesseorganisation for personer med cerebral parese.

Han foreslår derfor, at serviceloven ændres, så tre-månedersperioden forlænges til ni måneder.

Den type løsning klinger godt hos Danske A-kasser, der er brancheorganisation for 23 a-kasser i Danmark.

Jeg vil bede ministeren foreslå at ændre reglerne, og vil han ikke det, vil vi tage initiativ til at få ændret reglerne
Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører, SF

- Jeg synes ikke, at det er rimeligt, når en forælder viser, at hun gerne vil arbejde ved siden af og ikke har nogen chance for at forsikre sig, fordi hun samtidig passer sin datter, der har et handicap, siger Verner Sand Kirk, der er direktør i Danske A-kasser. 

Karsten Hønge oplyser, at han på baggrund af A4 Arbejdslivs afdækning har sendt et spørgsmål til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) for at få afklaret og løst problematikken.

- Jeg vil bede ministeren foreslå at ændre reglerne, og vil han ikke det, vil vi tage initiativ til at få ændret reglerne, og så rejser jeg det som en sag efter sommerferien, siger Karsten Hønge.

A4 Arbejdsliv har bedt beskæftigelsesministeren svare på, om han mener, at det er et problem, at arbejdende forældre ikke kan få adgang til dagpenge, hvis de samtidig passer deres børn med handicap eller sygdom, og hvad han i givet fald vil gøre for at løse problemet. 

LÆS OGSÅ: Nye tal: I disse brancher er flest på lønkompensation

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Peter Hummelgaard.